ตอนที่ 17 เดินชมผลงานศิลปะของกลุ่มศิลปินหญิง ลำปาง เรื่องเล่า ลำปางดอทเน็ต

ปัจจุบัน อารมณ์ และความรู้สึก
ได้รับอิทธิพลจาก soft power อย่างมาก

ศิลปะ คือ การแสดงออก
เชื่อมโยงกับ อารมณ์ และ ความรู้สึก
เป็น กิจกรรมที่เป็นสากล ที่ไม่แบ่งแยก

ที่จังหวัดลำปาง
มีการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ
อยู่บ่อยครั้ง โดยศิลปิน หรือ กลุ่มศิลปิน
ในสถานที่ต่าง ๆ
ผมเองก็มีเพื่อนเป็นศิลปิน
ชอบไปเดินชมผลงานของเพื่อนอยู่เสมอ

เมื่อได้เดินชมผลงานแต่ละภาพ
จะรับรู้ได้ถึงการถ่ายทอด
อารมณ์ ความรู้สึก สตอรี่
เรื่องราวที่ศิลปินต้องการสื่อสาร

ในฐานะผู้ชมงานของศิลปิน
สิ่งที่เราทำได้
ก็เพียงแต่ปล่อยตัว ปล่อยอารมณ์
ล่องลอยไปตามจินตนาการ
ลงไปบนภาพ ไปตามฝีแปรง ลายเส้น
โทนสี และเนื้อหา ที่ปรากฎบนภาพ

บางคนอาจหลุดเข้าไป
อยู่ในโลกแห่งจินตนาการ
ท่องไปในโลกของศิลปะ
โลกที่เต็มไปด้วยอารมณ์ และความรู้สึก
บางโลกก็เป็นลายเส้น วัตถุ สิ่งของ
บางโลกก็เป็นสีขาวดำ เน้นแสง และเงา
บางโลกก็เต็มไปด้วยสีสันสุดจินตนาการ

แกลอรี่แต่ละแห่ง
มีเรื่องราว เนื้อหา ความเป็นมา เป็นไป
ที่น่าจดจำ และนำไปเล่าต่อได้เสมอ
เช่นที่ อัญชลีแกลอรี่
ชุมชนธนวรรณ จังหวัดลำปาง

ศิลปะ วัฒนธรรมไทย สยาม และ รวมความเป็นไทย
https://www.thaiall.com/thai/indexo.html

https://vt.tiktok.com/ZSYCjtpa6/

ตอนที่ 16 เปิดบ้านจัดนิทรรศการศิลปะกลุ่มศิลปินหญิง ลำปาง เรื่องเล่า ลำปางดอทเน็ต

กลุ่มศิลปินหญิง จังหวัดลำปาง
ร่วมกันจัดนิทรรศการ
เปิดบ้าน อัญชลีแกลลอรี่ บ้านดอยพระบาท

ในชุมชนธนวรรณ ซอย 3
ตรงข้ามศาลาอเนกประสงค์

เชิญชมนิทรรศการศิลปะกลุ่ม
ศิลปินหญิง ลำปาง
ระหว่างวันที่ 2 – 31กรกฎาคม 2567

มีวัตถุประสงค์ของนิทรรศการ ดังนี้
1.เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์โดย ศิลปินหญิง จังหวัดลำปาง ในแขนงต่างๆ
2.เป็นการพัฒนาและต่อยอดกิจกรรมด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ผลงานของผู้เข้าร่วมกลุ่ม ศิลปินหญิง ลำปาง
3. เพื่อบูรณาการและเชื่อมโยงผู้คนในสังคม พัฒนาจิตใจด้วยกระบวนการทางศิลปะ รวมถึงการประสานงานกับเครือข่ายและองค์กรต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้คนในสังคมและท้องถิ่น
4. เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กับผู้ประกอบอาชีพด้านศิลปะ ต่อยอดความคิดและเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
5. เพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นตัวแทนสำหรับกิจกรรมศิลปะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีการประสานงานร่วมกันระดับจังหวัด-ภูมิภาค รวมถึงระดับประเทศ

https://vt.tiktok.com/ZSYxq5NES/

ตอนที่ 16 เปิดบ้านจัดนิทรรศการศิลปะ
กลุ่มศิลปินหญิง ลำปาง
เรื่องเล่า ลำปางดอทเน็ต
#gallery
#anchalee
#lampang
#artexhibition
#ธนวรรณ
#ลำปาง
#ศิลปะ

พนักงานควรใช้สื่อสังคมอย่างไร เพื่อองค์กร

พนักงานสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์
เพื่อประโยชน์ขององค์กรได้หลากหลายรูปแบบ ดังนี้

1. การสื่อสารภายใน

แบ่งปันข่าวสาร ประกาศสำคัญ และข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับองค์กร
ส่งเสริมการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงาน
สร้างชุมชนออนไลน์ที่พนักงานสามารถเชื่อมต่อ แชร์ไอเดีย และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
รวบรวมข้อเสนอแนะและความคิดเห็น

2. การสื่อสารภายนอก

โปรโมทสินค้า บริการ และแบรนด์ขององค์กร
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย
จัดการบริการลูกค้าและตอบคำถาม
เข้าร่วมกับชุมชนออนไลน์และกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
ติดตามแนวโน้มและการสนทนาที่เกี่ยวข้อง

3. การสรรหาพนักงาน

โพสต์ประกาศรับสมัครงานและดึงดูดผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
คัดกรองผู้สมัครและประเมินทักษะของพวกเขา
สร้างแบรนด์นายจ้างที่น่าดึงดูด

4. การฝึกอบรมและพัฒนา

เสนอหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์และแหล่งข้อมูลการเรียนรู้
สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องของพนักงาน
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ระหว่างพนักงาน

5. การวิจัยตลาด

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและคู่แข่ง
ติดตามแนวโน้มและความคิดเห็นในตลาด
ระบุโอกาสทางการตลาดใหม่

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับพนักงานที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อองค์กร

– ปฏิบัติตามนโยบายโซเชียลมีเดียขององค์กร
– รักษาภาพลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพขององค์กร
– เคารพผู้อื่นและหลีกเลี่ยงการโพสต์เนื้อหาที่เป็นการล่วงละเมิด
– ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนแชร์
– ตอบสนองต่อข้อความและความคิดเห็นอย่างรวดเร็วและเป็นประโยชน์

ประโยชน์ของการใช้สื่อสังคมออนไลน์สำหรับองค์กร

– เพิ่มการรับรู้แบรนด์และเข้าถึงลูกค้าใหม่
– ปรับปรุงการสื่อสารและความร่วมมือ
– เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
– ดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ
– เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประหยัดค่าใช้จ่าย

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์สำหรับองค์กร
เช่น
– ความเสียหายต่อชื่อเสียง
– การรั่วไหลของข้อมูล
– การโจมตีทางไซเบอร์
– การละเมิดกฎหมาย

ดังนั้น องค์กรควรมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และควรฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ

#Gemini

ขนมเค้ก ที่ เรือนแพ

ตอน 3 บันทึกทำเนียบรายนามอธิการโรงเรียน เรื่องเล่า ชาวอัสสัมชัญลำปาง

ในช่วงหนึ่งศตวรรษ หรือหนึ่งทศวรรษ
ย่อมมีผู้ที่เกิดมาก่อนเรา พร้อมเรา หลังเรา
ใน บันทึกอัสสัมชัญลำปาง ฉบับปี พ.ศ. 2545

พบ รายนามอธิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 ถึงปัจจุบัน
ซึ่งมีทั้งหมด 11 ท่าน
ผมสำเร็จการศึกษาชั้น ม.3
ในช่วงที่ ภารดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ เป็นอธิการ
จำได้ว่าท่านใจดี ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ

ผมเป็นศิษย์เก่า
ที่เรียนตั้งแต่อนุบาล ถึง ม.3 ที่โรงเรียนนี้
พบว่า รุ่นพี่ เพื่อน รุ่นน้อง และครูเกษียณ
มีกิจกรรมร่วมกันอยู่บ่อยครั้ง

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง มีความเข้มแข็งในหลายด้าน
– มีเครือข่ายกับหลายกลุ่ม
เช่น เครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย
– สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง aclalumni.com
และ ชมรมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง – กรุงเทพฯ
จัดกิจกรรม Homecoming day ทุกปี
มีนายกสมาคม และ ประธานชมรม ที่เข้มแข็ง
– ชมรมครูเก่าทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
และทำบุญให้เพื่อนครูทุกปี
– ปัจจุบัน โรงเรียนพัฒนาไปอย่างมาก
มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นมาก
อาคารสร้างใหม่อีกกว่าสิบอาคาร

เมื่อได้เข้าไป ก็ชอบถ่ายภาพเก็บไว้
แล้วแชร์ในสื่อสังคมบ้าง
เก็บไว้ในสื่อเก็บข้อมูลของ
usb-perfect.com
ที่ โรงงานของพรีเมี่ยม ผลิตออกมา
อุ่นใจที่เก็บข้อมูลไว้ จะได้ไม่หาย
และนำกลับมาใช้ได้เสมอ

https://vt.tiktok.com/ZSYPw2wRu/

https://www.facebook.com/share/p/MqkRx9S2RLbGgwMs/

ตอน 3 บันทึก #ทำเนียบ
รายนาม #อธิการโรงเรียน
เรื่องเล่า ชาว #อัสสัมชัญลำปาง
#acl
#assumption
#college
#อธิการ
#president
#ความทรงจำ

ตอนที่ 15 หลายมุมมองกับวงเวียนมังกรทอง เรื่องเล่า ลำปางดอทเน็ต

ณ วงเวียนน้ำพุ บริเวณหน้าสถานีรถไฟลำปาง
ได้พัฒนาไปหลายรูปแบบ
จาก วงเวียนน้ำพุ จนเป็น วงเวียนมังกรทอง ในปัจจุบัน
สอดคล้องกับ ถนน Chinatown street
ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ในอดีต
วงเวียนน้ำพุ มีถ้วยอยู่ใจกลางน้ำพุ
ต่อมาเป็นพีรามิด และเกือกม้า
จากนั้นเป็นช้างน้อยเล่นน้ำ
ท่ามกลางวงเวียนพุ่มไม้
แล้วกลับมาเป็น
วงเวียนน้ำพุ ถ้วยก๋าไก่ และม้าวิ่ง
ต่อมาปรับปรุงจาก ม้าวิ่ง
เป็นมังกรทองบนยอดภูเขา ในถ้วยก๋าไก่

บนถนน Chinatown street
มีศิลปะ สถาปัตยกรรม และเสาไฟโคมจีน
ที่ทำให้นึกถึงวิถีชีวิตของคนจีน
เช่น กำแพงอาคารที่มีภาพวาด
มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน
เมื่อมองจากร้าน Dino cha สาขาสบตุ๋ย
ที่ตั้งอยู่หน้า โลตัส สบตุ๋ย

หรือ มองทอดยาวไปตามถนนประสานไมตรี
ก็จะพบ วงเวียนมังกรทอง
ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลนัก เป็นจุดที่นักท่องเที่ยว
ที่เดินทางโดยรถไฟ มักแวะมาเก็บภาพ
เป็นที่ระลึก แล้วแบ่งปันในสื่อสังคม

https://vt.tiktok.com/ZSYf761GQ/

https://www.facebook.com/share/p/4xZre87c8hWZrehB/

ตอนที่ 15 หลายมุมมองกับ
#วงเวียน #มังกรทอง
เรื่องเล่า ลำปางดอทเน็ต
#dragon
#cycle
#wongwain
#sobtui
#railwaystation
#fountains

ตอนที่ 14 ถนนประสานไมตรีเส้นสำคัญมากในสบตุ๋ย เรื่องเล่า ลำปางดอทเน็ต

มีถนนหลายสายที่สำคัญ
เช่น ถนนชีวิต หรือ เส้นทางบันเทิง
ส่วนถนนที่ใช้สัญจรไปมา
ก็มีหลายเส้นที่สำคัญ
และยังอยู่ในความทรงจำ

สำหรับถนนประสานไมตรี มีเรื่องให้คิดถึง
ตั้งแต่หัวถนนไปถึงท้ายถนน
มีเรื่องราวมากมายให้จดจำ
ตั้งแต่เด็กจนเติบใหญ่มาถึงทุกวันนี้

จำได้ว่าสมัยที่ยังเล็กนัก
เคยไปนอนบ้านเพื่อนที่หัวมุมถนน
โตมาหน่อย มีคุณยาย
พาเดินกลับจากสระว่ายน้ำ
ไปขึ้นรถคิว
แวะซื้อซาลาเปา กับ น้ำอัดลม
ที่แยกดอนปานเป็นประจำ

โตมาอีกหน่อย
ก็ไปตั้งขบวนที่ท้ายถนน
เดินไปศาลากลางหลังเก่าทุกเทศกาล
ทุกครั้งที่เดินก็หมดแรง
เพราะไกลมาก หมดแรงทุกที

ร้านค้า และอาคารหลายแห่ง
เป็นธุรกิจของผู้ใหญ่ ครู อาจารย์
ที่นับถือหลายท่าน
ผ่านทีไร ก็มีเรื่องราวให้คิดถึง

โดยเฉพาะวงเวียนหน้าสถานีรถไฟ
เปลี่ยนไปในแต่ะช่วงอายุ
ปัจจุบันเป็นมังกรทอง ที่สง่างาม

เมื่อมองจากร้านชานมไข่มุก
Dino cha สาขาสบตุ๋ย
ที่ตั้งอยู่หน้าโลตัส สบตุ๋ย
ก็ยังมองเห็นมังกรทองชัดเจน
เป็นจุดเช็คอินยอดนิยมของจังหวัดลำปาง

เสาไฟให้แสงสว่าง

https://vt.tiktok.com/ZSYfG8kdS

ตอนที่ 14 ถนนประสานไมตรี
เส้นสำคัญมากในสบตุ๋ย
เรื่องเล่า ลำปางดอทเน็ต

lampang

road

landmark

dinocha

lifestyle

มังกรทอง

ถนนวัฒนธรรม

ตอนที่ 14 กาชาดนำไปรับเข็มที่ระลึก ผู้บริจาคโลหิตที่เชียงใหม่ เรื่องเล่า ลำปางดอทเน็ต

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ในงานพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1
ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึก
แก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ประจำปี 2561 – 2565
ในส่วนภูมิภาคของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 รวม 6 จังหวัด
ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง และ ลำพูน
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

สำหรับ จังหวัดลำปางมีรายชื่อในรอบนี้
ที่บริจาคครบ 108 ครั้ง มี 44 คน
และบริจาคครบ 36 ครั้ง มี 172 คน รวมเป็น 216 คน

โดย กาชาดจังหวัดลำปาง ได้จัดรถบัสให้บริการ
สำหรับเดินทางไปกลับ ลำปาง-เชียงใหม่
จอดรับส่งที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง

สำหรับภาพถ่ายเข้ารับพระราชทานนั้น
ผู้เข้าร่วมพิธีสามารถลงทะเบียน
เลือกขนาดภาพถ่ายที่หน้างาน
เพื่อส่งกลับไปให้ทางไปรษณีย์

https://vt.tiktok.com/ZSYB3rNg2/

http://www.thainame.net/edu/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%88/

ตอนที่ 14 กาชาดนำไปรับเข็มที่ระลึก
#ผู้บริจาคโลหิต ที่เชียงใหม่
เรื่องเล่า ลำปางดอทเน็ต
#พิธีพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต
#รับพระราชทานเข็มที่ระลึก
#สภากาชาดไทย
#กาชาดจังหวัดลำปาง
#ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ

ตอนที่ 13 ขั้นตอน 7 ขั้น ที่โรงพยาบาลลำปาง เล่าเรื่อง ลำปางดอทเน็ต

สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง
เป็นคำกล่าวสุดคลาสสิก จริงแท้ และ แน่นอน
.
วัยรุ่นอายุสิบหก ร่างกายแข็งแรง กระปรี้กระเปร่า
ทุ่มเทให้กับการเรียนหนังสือได้เต็มที่
แต่วัยสูงอายุหกสิบอัพ
ร่างกายเริ่มถดถอย เสื่อมโทรมไปตามวัย
มีอะไรหลายอย่างที่สึกหรอไปแล้ว
แม้เร่งกินไข่ต้มเสริมภูมิคุ้มกัน
ก็คงเข้าไปซ่อมแซมได้ไม่เร็วพอ
.
พอเจ็บป่วย ก็ต้องไปโรงพยาบาล
พบว่า ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองหัวเวียง มีบริการด้านสุขภาพ
อย่างเป็นขั้นตอน รวม 7 ขั้น ดังนี้
1. วางใบในตะกร้า
2. วัดความดัน น้ำหนัก รอบเอว
3. นั่งรอ รับบัตรคิว
4. นั่งรอ ซักประวัติ
5. นั่งรอ เข้าพบแพทย์
6. นั่งรอ จุดหลังตรวจ
7. กลับบ้าน/ได้ไปต่อ ก็ไปตามนั้น

ที่ลำปาง มีโรงพยาบาลลำปาง
มีขนาดใหญ่มาก พัฒนาตลอด
ถนนหนทางดี เดินทางสะดวก
มาแล้วรอไม่นาน
มาแต่เช้าหาที่จอดรถง่าย
ผู้มาใช้บริการ จึงมีจำนวนมาก
สรุปว่ามากันแต่เช้า จะได้กลับเร็วครับ

https://vt.tiktok.com/ZSYrwLbMs/

ตอนที่ 13 ขั้นตอน 7 ขั้น
ที่ #โรงพยาบาลลำปาง
เรื่องเล่า #ลำปางดอทเน็ต
#howto
#สุขภาพ
#ขั้นตอน
#รีวิว
#health
#service


ตอนที่ 12 พบพระนักพัฒนา ชวนขึ้นดอยสูงไปบริจาคเสื้อ
เรื่องเล่า ลำปางดอทเน็ต

ตอนที่ 12 พบพระนักพัฒนา ชวนขึ้นดอยสูงไปบริจาคเสื้อ

ในช่วงชีวิตของคนเรา
ย่อมได้พบพระสงฆ์ที่น่านับถืออยู่มากมาย
ในระหว่างการเดินทางของชีวิต
.
พบว่า ที่ วัดศาลาไชย
มี พระครูอภิวัฒน์นิรันดร์ , ดร.
เจ้าอาวาสวัดศาลาไชย และ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา
.
เป็นนักพัฒนา และ นักการศึกษาที่โดดเด่น
ซึ่งท่านใฝ่ศึกษาเล่าเรียน
เป็นแบบอย่างที่ดี จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
.
ท่านดูแล โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา
แผนกสามัญศึกษา สำหรับสามเณรโดยเฉพาะ
.
แล้วท่านยังได้ทำ โครงการปันน้ำใจสู่ยอดดอย
โดยรับบริจาค สิ่งของ อาหาร เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม
.
เมื่อถึงเวลาในแต่ละเดือน ก็จะนำ
คณะศรัทธา นักศีล นักบุญ
ไปแบ่งปันน้ำใจ  สร้างบุญ บารมีทาน
ร่วมกันไปขึ้นดอย
เพื่อมอบสิ่งของจำเป็น บนยอดดอยสูง ในพื้นที่ภาคเหนือ
.
รอบต่อไป ท่านชวนไปที่
อำเภอ พบพระ จังหวัดตาก
เนื่องจากมีน้อง ๆ ในหมู่บ้าน
ที่สอบติดครูผู้ช่วย ได้ประสานมา
.
เมื่อผมเอ่ยถามถึง ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน
ท่านก็แจ้งว่าเคยไปมาแล้ว
ที่นั่นมี โรงเรียนพระปริยัติธรรมปานคำศึกษา
ซึ่งตั้งอยู่ที่ วัดทุ่งส้าน เป็นสาขา หรือ ห้องเรียน
ที่ท่านดูแลอยู่
.
สรุปว่า พระครูมีเรื่องราว อีกมากมาย
ที่ท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนา ที่พร้อมเล่าสู่กันฟัง
หากท่านใดสนใจสนทนาธรรมกับท่าน
ขอเชิญไปที่ วัดศาลาไชย ได้ครับ

https://vt.tiktok.com/ZSYYT9wXd/

ตอนที่ 12 พบ #พระนักพัฒนา
ชวนขึ้นดอยสูงไปบริจาคเสื้อ
เรื่องเล่า #ลำปางดอทเน็ต
#school
#education
#developer
#ลำปาง
#ศาลาไชย
#เมืองปาน