Tag Archives: miss

รวมคลิ๊ป รวมภาพผู้เข้าประกวดนางสาวลำปาง (Miss Lampang 2017) ประจำปี 2560

รวมคลิ๊ปประกวดนางสาวลำปาง
(Miss Lampang 2017) ประจำปี 2560

ในงานฤดูหนาว และของดีนครลำปาง
โดย อ.ภาคภูมิ เรืองสิร์กุล อาจารย์พิเศษคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
ท่านได้แชร์ในกลุ่มเฟสของ Tourlampang
https://www.facebook.com/groups/tourlampang/

5 มกราคม พ.ศ.2560
รอบชุดกีฬา (รอบแรก แนะนำตัว) Miss Lampang 20175 มกราคม พ.ศ.2560
รอบสอง Miss Lampang 2017
แนะนำตัว 30 คนสุดท้าย ในคืนวันฝนพรำ ๆ5 มกราคม พ.ศ.2560
รอบชุดราตรีไทย Miss Lampang 2017
รอบ 10 คนสุดท้าย คัดเหลือ 5 คนสุดท้าย พร้อมช่วงตอบคำถาม27 ธันวาคม 2559
รอบคัดเลือก
จาก 40 สาวงาม เหลือ 30 สาวงามผลประกวด จากคลิ๊ปของ channarong64

 

“นางสาวนครลำปาง” ได้แก่
นางสาวกชกร ต้องใจ หรือ น้อง “กช” สาวงามวัย 19 ปี
นิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางเป็นผู้ส่งเข้าประกวด
ได้รับรางวัลเกียรติยศ มงกุฎประจำตำแหน่ง สายสะพาย
และเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท

แล้ว “รองอันดับ 1” ได้แก่
นางสาวจิรานุช บุตรตา
เทศบาลเมืองเขลางค์เป็นผู้ส่งเข้าประกวด
ได้รับรางวัลเกียรติยศ มงกุฎประจำตำแหน่ง สายสะพาย
และเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท

แล้ว “รองอันดับ 2” ได้แก่
นางสาวกิตตินันท์ มีอักโข
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทวีคอนกรีตเป็นผู้ส่งเข้าประกวด
ได้รับรางวัลเกียรติยศ มงกุฎประจำตำแหน่ง สายสะพาย
และเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท

แล้ว “รองอันดับ 3” ได้แก่
นางสาวศศิวิมล มงคลกาวิล
เทศบาลนครลำปางเป็นผู้ส่งเข้าประกวด
ได้รับรางวัลเกียรติยศ มงกุฎประจำตำแหน่ง สายสะพาย
และเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท

แล้ว “รองอันดับ 4” ได้แก่
นางสาวภัทราวดี วีระสัย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) เป็นผู้ส่งเข้าประกวด
ได้รับรางวัลเกียรติยศ มงกุฎประจำตำแหน่ง สายสะพาย
และเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNSOC6001060010066

VTR นำเสนอนางสาวนครลำปาง
โดย วงกลม เรคคอร์ดสตูดิโอ

https://www.youtube.com/watch?v=mELJDicClNc

ขบวนแห่ปีใหม่เมืองนครลำปาง 2559

ทุกปี ประเทศไทยจะมีวันหยุดยาวหลายช่วง
แต่ช่วงสำคัญมากกับคนภาคเหนือ คือ หยุดช่วงสงกรานต์ หรือหยุดปีใหม่เมือง
ในปีพ.ศ.2559 เทศบาลนครลำปาง ได้จัดกิจกรรมประกวด “ขบวนแห่ปีใหม่เมือง”
ปีนี้มีขบวนทั้งหมด 17 ขบวน

อำเภอเมืองลำปาง
อำเภอแจ้ห่ม
อำเภอเถิน
อำเภอแม่ทะ
อำเภอแม่พริก
อำเภอสบปราบ
อำเภอห้างฉัตร
อำเภอเสริมงาม
อำเภอแม่เมาะ
อำเภอเมืองปาน
อำเภอเกาะคา
อำเภอวังเหนือ
อำเภองาว
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
คุ้มเทวดา

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.462154530575770.1073742104.274768539314371

ภาพจาก https://www.facebook.com/media/set/?set=a.462505097207380.1073742110.274768539314371
แล้วผลการประกวดขบวนแห่ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ได้ รางวัลชนะเลิศ
อำเภองาว ได้ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
คุ้มเทวดา ได้ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
– อีก 14 ขบวนได้รางวัลชมเชย

 

ผลการประกวด เทพบุตร – เทพธิดาสลุงหลวง ประจำปี ๒๕๕๙
ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ เวทีสวนสาธารณะเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง

เทพบุตรสลุงหลวง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายปัณณภัทร รัตนสินสมบูรณ์
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายปาณัสม์ โสฬสลิขิต
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายวิทวัส ศรีเกษ
รองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ นายษมาวีย์ จันทร์ซอน
รองชนะเลิศอันดับ ๔ ได้แก่ นายศักดา สารพันธ์

เทพบุตรเวียงละกอน  ได้แก่ นาย อติชาติ วิสุทธิวัฒน์
ขวัญใจสื่อมวลชน ได้แก่ นายสยามรัฐ บัวเจริญ
หนุ่ม-สาว ผิวสวยหน้าใส ได้แก่ นายสุรศักดิ์ สุวรรณวงช์
หนุ่ม-สาว รูปร่างดี ได้แก่ นายสถาพร มูลลิสาร

เทพธิดาสลุงหลวง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาววสุตาภัทร อุบลรัศมี
รองชนะเลิศอันดับ ๑ได้แก่ นางสาวกชกร ต้องใจ
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นางสาววาลุลี ดวงวะนา
รองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ นางสาวชลดา ปานสีนุ่น
รองชนะเลิศอันดับ ๔ ได้แก่ นางสาวธัญญลักษณ์ โรจน์รุ่งวรจิต

เทพธิดาเวียงละกอน ได้แก่ นางสาวกชกร ต้องใจ
ขวัญใจสื่อมวลชน ได้แก่ นางสาววาลุลี ดวงวะนา
หนุ่ม-สาว ผิวสวยหน้าใส ได้แก่ นางสาวณัชชา ปัญจานนท์
หนุ่ม-สาว รูปร่างดี ได้แก่ นางสาวพิจิกา กองสถาน

ภาพ : นายอดิศักดิ์ ถาวรคุณ นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ข่าว : นายสุพีระ ศรีพลพรรค นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เทพธิดาสลุงหลวง 2559

นางสาววสุตาภัทร อุบลรัศมี เทพธิดาสลุงหลวง 2559

เทพธิดาเวียงละกอน 2559

นางสาวกชกร ต้องใจ เทพธิดาเวียงละกอน 2559

 

รองเทพธิดาสลุงหลวง 2559

รองเทพธิดาสลุงหลวง 2559

รองเทพธิดาสลุงหลวง 2559

รองเทพธิดาสลุงหลวง 2559

รองเทพธิดาสลุงหลวง 2559

รองเทพธิดาสลุงหลวง 2559

เทพบุตรเวียงละกอน 2559

เทพบุตรเวียงละกอน 2559

 

ขบวนเริ่มแห่จากบริเวณหน้าร้านเยื้อนสยาม
ไปตามถนนฉัตรไชย
ผ่านข่วงนครลำปาง
สิ้นสุดขบวน ณ บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)

 

ชนะเลิศ ขบวนแห่ปีใหม่เมือง 2559 ..

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ชนะเลิศ ขบวนแห่ปีใหม่เมือง 2559

รองชนะเลิศอันดับ 1 ขบวนแห่ปีใหม่เมือง 2559

อำเภองาว รองชนะเลิศอันดับ 1 ขบวนแห่ปีใหม่เมือง 2559

รองชนะเลิศอันดับ 2 ขบวนแห่ปีใหม่เมือง 2559

คุ้มเทวดา รองชนะเลิศอันดับ 2 ขบวนแห่ปีใหม่เมือง 2559

คลิ๊ปงานประกวด

ประกวดนางสาวลำปาง

นางสาวลำปาง เพชรงามแห่งเวียงละกอน

นางสาวลำปาง เพชรงามแห่งเวียงละกอน

ภาพนี้ใน win8.1 ใช้ photos, effect, selective focus, ทำให้ส่วนอื่น ๆ เบรอ
ยกเว้นใบหน้าที่เลือก focus ไว้

พบป้ายนี้ที่ ห้างสรรพสินค้า Central Plaza Lampang

ทุก ๆ ปี ที่ลำปางจะมีประกวดนางสาวลำปาง
ในงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง
.. เปิดประตูสู่การท่องเที่ยว นครแห่งความสุข ที่ไม่หมุนไปตามกาลเวลา
ปี 2558 มีกำหนดการเกี่ยวกับการประกวดนางสาวลำปาง 2 วันสำคัญ
1. วันที่ 19 ธันวาคม 2557
การประกวดนางสาวลำปางรอบแรก (คัดเลือกเหลือ 30 สาวงาม)
2. วันที่ 28 ธันวาคม 2557
การประกวดนางสาวลำปางรอบตัดสิน
ณ บริเวณเวทีกลาง สนามกีฬากลาง จ.ลำปาง
เวลา 19.00น. เป็นต้นไป

ภาพผู้เข้าประกวด
http://lampanglike.com/gallery-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87-2558/

แฟนเพจนางสาวลำปาง 2558
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%98/330741413772593
การได้รับตำแหน่งเป็นเพชรงามแห่งเวียงละกอน
เป็นสะพานเปิดโอกาสดี ๆ สำหรับสาวงามยุคใหม่ได้
http://thaiabc.com/lampangnet/admin/1488/

ภาพผู้เข้าประกวดจาก lampanglike.com

ภาพผู้เข้าประกวดจาก lampanglike.com

ภาพนี้ใน windows 8.1 ถ้ากดปุ่ม ctrl+alt+right arrow จะทำการ rotate จอภาพ
เวลา capture ในกรณีต้องการจอที่สูงขึ้นผมก็ใช้วิธีนี้ครับ .. ง่ายดี

คลิ๊ปปี 2557

ฝนกระหน่ำวันประกวด เทพบุตรและเทพธิดาสลุงหลวง

ย้ายเข้าประกวดในโรงยิม

ย้ายเข้าประกวดในโรงยิม

11 เมษายน 2557 เป็นวันที่ฤกษ์ดีมาก
เพราะเป็นวันศุกร์สุดท้ายก่อนปิดฉลองปีใหม่ไทย หรือสงกรานต์
เย็นนี้มีงานเปิด Homepro ติดห้าง Lotus
และมีการประกวดเทพบุตรและเทพธิดาสลุงหลวง
ที่ห้าแยกหอนาฬิกา และเป็นวันที่ชุ่มฉ่ำ เพราะมีข่าวว่าพายุจะเข้าวันที่ 11 นี้เลย
ก่อนออกบ้านตอน 18.00น. เพื่อไปหาข้าวทานที่ห้าแยกหอนาฬิกา
จะไปชิมปลาเผาศรีบุญโยงของพี่นิเวศน์ ตัวเขื่อง ๆ ทั้งนั้น

ปลาเผาศรีบุญโยง

ปลาเผาศรีบุญโยง

รวมภาพผู้เข้าประกวด

รวมภาพผู้เข้าประกวด

ระหว่างทางเห็นป้ายว่า Homepro เปิดวันนี้
จึงแวะเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้าง บรรยากาศดี แอร์เย็น ของลดราคาก็เยอะ
ได้ไม้ถูห้องน้ำ กับน้ำยาทะลวงท่อติดมือออกมา

โฮมโปรเปิดขายสินค้าวันแรก

โฮมโปรเปิดขายสินค้าวันแรก

ออกมาจาก Homepro เห็นว่าฝนกำลังมา
ก็คิดว่าคงไม่ได้ไปดูเทพบุตรและเทพธิดา เป็นแน่แท้
จะหาข้าวทานก็เต็มไปหมด
แต่ฝนและลมแรงมาก รถก็เยอะ ใจหายใจคว่ำตลอดทาง
สุดท้ายกลับบ้านไปทานข้าวกล่อง
ที่เหลือจากงานกลางวัน อิ่มไปอีกมื้อ
คืนนี้ไฟดับวูบไปหลายครั้ง คงเพราะลม และฝนในที่ต่าง ๆ

เสาไฟฟ้าล้มที่บ้านต้นต้อง

เสาไฟฟ้าล้มที่บ้านต้นต้อง

เข้า fb เห็นเพื่อน ๆ post ภาพเหตุการณ์
เช่น เสาไฟฟ้าหัก ไฟดับกันหลายชั่วโมง
ก็เป็นสัญญาณว่าเมื่อคืนลมแรงมาก

11 เม.ย.57 เข้าฟังบรรยายเรื่อง ไม่เปิดกรีดยางต้นเล็ก
ลำปางเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีชาวสวนยาวเยอะมากอีกจังหวัดหนึ่ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยยาง

สถาบันวิจัยยาง เรื่องไม่กรีดยางต้นเล็ก

สถาบันวิจัยยาง เรื่องไม่กรีดยางต้นเล็ก

 

คลิ๊ปเกี่ยวกับการศึกษาที่ลำปาง

คลิ๊ปเกี่ยวกับการศึกษาที่ลำปาง

เมื่อดูแล้วก็อย่าพึงตัดสินใจ
บางเรื่องต้องดูกันนาน ๆ ต้องมีข้อมูลครบ และน่าเชื่อถือ
ดังคำว่า sufficiently & reliability
เหมือน 24 ภาพต่อไปนี้ ไม่ใช่ภาพตัดต่อ
แต่เป็นภาพชวนคิด คิดเยอะ ๆ ครับ

http://www.buzzfeed.com/awesomer/photos-you-really-need-to-look-at-to-understand

สิ่งที่สื่อเสนอ กับความเป็นจริง อาจไม่ใช่เรื่องเดียวกันก็ได้
เพราะเราเป็นเพียงผู้รับสาร ข้อมูลอาจยังมาไม่ครบ .. ก็เป็นได้

http://www.youtube.com/watch?v=-WkSelLFluw

มีรายละเอียดที่ http://news.springnewstv.tv/36938/

 

กีฬา 9 สถาบัน ครั้งที่ 11

http://www.youtube.com/watch?v=Q_zXwwwnPGQ

กีฬาอุดมศึกษา ระหว่าง 9 สถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง หรือในชื่อ “งานกีฬาอุดมศึกษา 9 สถาบัน ครั้งที่ 11(ยูงทองเกม) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่ละสถาบันหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ในปี 2555 มี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เป็นเจ้าภาพ ระหว่าง 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2555 โดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนชั่น ได้รับตำแหน่ง ดาว และเดือน จากการประกวด และคลิ๊ปนี้เป็นตอนหนึ่งที่ดาวให้สัมภาษณ์

ดาว เดือน กีฬา 9 สถาบัน ครั้งที่ 11

ดาว เดือน กีฬา 9 สถาบัน ครั้งที่ 11