Tag Archives: social media

พนักงานควรใช้สื่อสังคมอย่างไร เพื่อองค์กร

พนักงานสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์
เพื่อประโยชน์ขององค์กรได้หลากหลายรูปแบบ ดังนี้

1. การสื่อสารภายใน

แบ่งปันข่าวสาร ประกาศสำคัญ และข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับองค์กร
ส่งเสริมการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงาน
สร้างชุมชนออนไลน์ที่พนักงานสามารถเชื่อมต่อ แชร์ไอเดีย และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
รวบรวมข้อเสนอแนะและความคิดเห็น

2. การสื่อสารภายนอก

โปรโมทสินค้า บริการ และแบรนด์ขององค์กร
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย
จัดการบริการลูกค้าและตอบคำถาม
เข้าร่วมกับชุมชนออนไลน์และกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
ติดตามแนวโน้มและการสนทนาที่เกี่ยวข้อง

3. การสรรหาพนักงาน

โพสต์ประกาศรับสมัครงานและดึงดูดผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
คัดกรองผู้สมัครและประเมินทักษะของพวกเขา
สร้างแบรนด์นายจ้างที่น่าดึงดูด

4. การฝึกอบรมและพัฒนา

เสนอหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์และแหล่งข้อมูลการเรียนรู้
สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องของพนักงาน
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ระหว่างพนักงาน

5. การวิจัยตลาด

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและคู่แข่ง
ติดตามแนวโน้มและความคิดเห็นในตลาด
ระบุโอกาสทางการตลาดใหม่

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับพนักงานที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อองค์กร

– ปฏิบัติตามนโยบายโซเชียลมีเดียขององค์กร
– รักษาภาพลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพขององค์กร
– เคารพผู้อื่นและหลีกเลี่ยงการโพสต์เนื้อหาที่เป็นการล่วงละเมิด
– ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนแชร์
– ตอบสนองต่อข้อความและความคิดเห็นอย่างรวดเร็วและเป็นประโยชน์

ประโยชน์ของการใช้สื่อสังคมออนไลน์สำหรับองค์กร

– เพิ่มการรับรู้แบรนด์และเข้าถึงลูกค้าใหม่
– ปรับปรุงการสื่อสารและความร่วมมือ
– เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
– ดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ
– เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประหยัดค่าใช้จ่าย

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์สำหรับองค์กร
เช่น
– ความเสียหายต่อชื่อเสียง
– การรั่วไหลของข้อมูล
– การโจมตีทางไซเบอร์
– การละเมิดกฎหมาย

ดังนั้น องค์กรควรมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และควรฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ

#Gemini

ขนมเค้ก ที่ เรือนแพ

ยอดวิวเป็นเรื่องที่สำคัญ

เคยนั่งคุย กับ #เจ้าของร้านกาแฟ
เรื่องสถิติการเข้าถึงเนื้อหาคลิปสั้น
ชวนส่องผลวิเคราะห์สถิติการเข้าชม
ว่ามียอดวิว #pageview เป็นอย่างไร
อยากชวนมองกลุ่มเป้าหมาย หรือ
ชวนมองชาร์ต #columnchart

ว่าดูจนจบมีร้อยละเท่าไร
แล้วแสดงรู้สึกหรือคิดเห็นอย่างไร
ตามหลักอะไรก็ได้ เช่น #5W1H

ที่เห็นนี้เรียก #คอลัมน์ชาร์ต
แสดงจำนวนเข้าถึง 1ใน 4 blog
ระบบ #wordpress ที่เกี่ยวกับลำปาง
ที่มีโดเมนเนมแบบส่งต่อครอบไว้

ชาร์ตนี้ผิดปกติ
เพราะระบบ blog ล้มเป็นเวลาเกือบเดือน
(ไม่ได้เข้านาน ไปสนใจแต่คลิปสั้น)
เนื่องจากมีโค้ด 2 ฟังก์ชันไม่ทำงาน
เมื่อเข้าไปตรวจใน wp-content/debug.log
แล้วเข้าไปแก้ไขด้วยการเปลี่ยนชื่อ
พบว่า ระบบกลับมาทำงานได้ปกติ
ปล. จะหาเวลาอัพรุ่น ซึ่งแก้ปัญหานี้ได้จริง

เปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง

ระยะนี้ (ม.ค. – ก.พ.2564) พบเห็นเพื่อน ๆ ชาวโซเชียล โพสต์เรื่องราวแสดงตนได้อย่างเด่นชัด ทั้งภาพ profile และชื่อสกุล รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เชิงบวก และสร้างสรรค์ สืบเนื่องมาจากจะมีการเลือกตั้งนายก และสท. ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมที่มักแนะนำนิสิตอยู่เสมอ ว่าให้ดูพี่ ๆ เค้าเป็นตัวอย่างว่า ภาพประจำตัว ชื่อสกุล และเรื่องราวที่สะท้อนความเป็นสมาชิก หรือตัวแทนของประชาชนได้อย่างชัดเจน ซึ่งตัวอย่างผลงานของกลุ่มต่าง ๆ ผมมักจะแชร์ไปที่ แฟนเพจ “เทียวลำปางหนา” เพื่อค้นค้นได้ง่ายในภายหลัง และแบ่งปันเรื่องราวในลำปาง

เปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง

เปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง

ผลการสมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ในเช้าวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 พบว่า มีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง มาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่แล้วทั้งหมด 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีสมาชิกถึง 24 คน แบ่งเป็นเขตละ 6 คน และได้มีการจับฉลากเพื่อรับหมายเลขผู้สมัครทั้งหมด 4 เขต สำหรับผลการจับสลากเบอร์มีดังนี้
เบอร์ 1 นายณรงค์ พินธิสืบ กลุ่มความสุขนครลำปาง
เบอร์ 2 นายนิมิตร จิวะสันติการ กลุ่มนครลำปาง
เบอร์ 3 นายอภิชัย สัชฌะไชย กลุ่มลำปางพัฒนา
เบอร์ 4 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ กลุ่มภูมิลำปาง
เบอร์ 5 นายปุณณสิน มณีนันท์ กลุ่มลำปางก้าวหน้า

แต่ละกลุ่มมีกลุ่มเฟสบุ๊คสำหรับการสื่อสารผ่านสื่อสังคม ดังนี้
กลุ่ม 1 “กลุ่มความสุขนครลำปาง – Happiness of Lampang City”
กลุ่ม 2 “กลุ่มนครลำปาง”
กลุ่ม 3 “กลุ่มลำปางพัฒนา LampangDevelopment”
กลุ่ม 4 “กลุ่มภูมิลำปาง”
กลุ่ม 5 “กลุ่มลำปางก้าวหน้า Lampang Forward”

 เปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง

เตรียมเปิดศึก ชิงนายกเทศมนตรีนครลำปาง

https://web.facebook.com/lannapost/posts/1772909482871489

ที่ลำปาง
ที่ที่ผมใช้ชีวิตกินนอนอยู่
มีผู้สมัครนายกเทศบาลฯ 5 ท่าน
ผมรู้จักเกือบทุกท่าน
ทุกกลุ่มก็มีเพื่อนที่รู้จัก เพื่อนสนิท ครู อาจารย์ ลูกศิษย์ รุ่นน้อง
กระจายทุกกลุ่มเช่นกัน
ผมคิดว่าเยอะที่สุดแล้ว แต่ก็คิดผิด
เมื่อไปส่องเชียงใหม่ พบผู้สมัครนายกฯ 6 คน
แต่มองพื้นที่แคบลงหน่อย
ที่เกาะคา กับ เวียงตาล (นิวัฒน์)
ไม่มีใครสมัครแข่งกับนายกปุ้ยเลย
คงเพราะผลงานนายกปุ้ยเด่น
จนไม่น่าจะมีเบอร์ 2 ตามได้
พี่ ๆ น้อง ๆ สท. ในเขตเกาะคา
ก็ดูชุมชน อย่างดีเยี่ยม
ไปส่องเฟสนายกได้
พบผลงานตาม timeline เยอะเลย
ปล. เป็นภาพที่ผมฉาย
ไปที่ lampang.net

คนมีชื่อ ว่ามีสังคมเยอะ แต่ส่วนใหญ่ก็ผุบผุบโผ่โผ่

วันนี้ (26 ม.ค.61) เพื่อน จ. อินบ็อค
ถามว่า ผมส่งไวรัสไปให้รึเปล่า
แคปจอมาให้ดูด้วย
จะตอบว่า ไม่ใช่ไม่ใช่ .. ก็ไม่ได้ เพราะส่งจริง
พอเห็นก็นึกขึ้นได้ว่า ผมส่งเองหละ
เพราะเมื่อวาน ผมสมัครเป็นนักข่าวภูธร
กับเว็บไซต์ “77 ข่าวเด็ด
ตามที่ ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ แนะนำมา
ว่า คุณสุทธิชัย กับ คุณอดิศักดิ์ เค้าแนะนำมา
แล้วใส่ประวัติ และเชื่อมกับ social media ต่าง ๆ
เมื่อวานเข้า linkedin.com หลังไม่ได้เข้ามานาน
มี popup ถามให้เชื่อมกับเพื่อน ๆ ผมก็คลิ๊กไป
เพราะรีบ และต้องเข้าอีกหลาย social media
คาดว่าที่กดไป คือ การ invite เพื่อนในอีเมล
ให้มาใช้บริการ linkedin.com จะได้คบค้าสมาคมกันต่อไป
ยังมี social media อีกมากมายนักที่ผมไม่ได้ทำตัว
เป็นสมาชิกจริงจัง ส่วนใหญ่จะผุบผุบโผ่โผ่
ที่เป็นขาประจำก็มีแค่ fb กับ line
ที่เหลือ แค่มีชื่อแป๊ะไว้น่ะครับ ว่าเป็นคนมีสังคม

มี social media เยอะ

มี social media เยอะ

ส่วนการสมัครเป็น นักข่าวภูธร ของ 77 ข่าวเด็ด
เขียนไว้ที่ http://thaiabc.com/lampangnet/admin/2783/

การผลิตสื่อเพื่อสร้างสรรค์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การผลิตสื่อเพื่อสร้างสรรค์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2556
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT
อาคารปิ่นผไทกาญจนาภิเษก โรงเรียนลำปางกัลยาณี
https://www.facebook.com/groups/tourlampang/photos/

การผลิตสื่อเพื่อสร้างสรรค์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

การผลิตสื่อเพื่อสร้างสรรค์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง


Facebook Page
1. https://www.facebook.com/thailandelephant
2. https://www.facebook.com/1075tour
3. https://www.facebook.com/tournanamint
4. https://www.facebook.com/pages/สายทอง-FC/187822568054015
5. https://www.facebook.com/teeneemuangwangnuea
6. https://www.facebook.com/Thaielephantlampang
7. https://www.facebook.com/pages/Lionpink-FC/542190999173440
8. https://www.facebook.com/1333yearchangtam
9. https://www.facebook.com/Aewjaesorn
10. https://www.facebook.com/tecclampang
11. https://www.facebook.com/piyanuth123
12. https://www.facebook.com/liveinmeawa
13. https://www.facebook.com/gogohay
14. https://www.facebook.com/khuntanna
15. https://www.facebook.com/Soppraptravelling
16. https://www.facebook.com/ChaehombnasaLampang
17. https://www.facebook.com/Tourencna123
18. https://www.facebook.com/HugCheasorn
19. https://www.facebook.com/Rmutll1075fm
20. https://www.facebook.com/pachyjang
21. https://www.facebook.com/PRLPG
22. https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/285070714969423
23. https://www.facebook.com/toursodpradlampang
24. https://www.facebook.com/discoverlampang2556
25. https://www.facebook.com/pugpingjai
26. https://www.facebook.com/chaeson88
27. https://www.facebook.com/Krurungnaja
28. https://www.facebook.com/pages/แอ่วแจ้ห่มกันหนา/482775555147155
29. https://www.facebook.com/MyFriendhot
30. https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%A7/406462686141711
31. https://www.facebook.com/pages/แอ่วแจ้ห่มหนา/197466583747280
32. https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%A7-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7/410048199100653
33. https://www.facebook.com/pages/lampang-tourist-information-center/131534020280109
34. https://www.facebook.com/lp.talontour

รวมภาพ
1. 560727 โรงเรียนลำปางกัลยาณี
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.637659459586682
2. บรรยากาศช่วงบ่าย 27 July 2013
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.637787339573894
3. ผู้เข้าร่วมการอบรม 27 July 2013
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.637719326247362

members in fb/tourlampang

members in fb/tourlampang

ใช้เครื่องข่ายสังคมเพื่อสื่อสาร (itinlife 383)

fb ของกองการศึกษา

fb ของกองการศึกษา

มีโอกาสฟังคุณศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เล่าถึงการพัฒนาที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก่อนมาที่ลำปางว่ามีการสนับสนุนให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสื่อสาร ด้วยการเปิดเฟซบุ๊คของส่วนราชการ องค์กร หรือชุมชน ก็จะเป็นการเพิ่มช่องทางในการแลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกัน หรือเจ้าหน้าที่กับประชาชน ซึ่งต้องมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเสมือนกลไกขับเคลื่อนให้กลไกอื่น ๆ หมุนล้อไปตามกันให้ภาพใหญ่ปรากฎออกมาเด่นชัด เป็นแรงกระเพื่อมอีกแรงที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ปัจจุบันประชาชนเข้าถึงเฟสบุ๊คเกือบ 20 ล้านคน คิดเป็น 1 ใน 3 ของประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

แนวคิดของท่านรองฯ ทำให้ผู้เขียนนึกถึงชุดโครงการวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ลำปาง ของ อาจารย์อดิศักดิ์ จำปาทอง มีกิจกรรมหนึ่งที่จะจัดให้ผู้ทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเข้ารับการอบรมฝึกทักษะเรื่องการใช้ Social Media สนับสนุนการท่องเที่ยว ซึ่งจัดไว้ 3 หัวข้อตามลักษณะบริการสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน คือ Blog, Facebook.com และ Youtube.com แต่ผู้เข้ารับการอบรมควรมีความเข้าใจใน 3 เรื่องสำคัญ คือ ความรู้เรื่องแหล่งท่องเที่ยวของตน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไอที และความเข้าใจเรื่องการจัดทำสื่อมัลติมีเดีย อาทิ การใช้คอมพิวเตอร์ การถ่ายภาพ

แฟนเพจ (Fan Page) เป็นระบบเผยแพร่ แลกเปลี่ยนข่าวสารที่เปิดให้ใช้บริการฟรีโดยเฟสบุ๊ค ผู้เป็นสมาชิกของแฟนเพจสามารถสมัครสมาชิกโดยการกดปุ่มไลค์ (Like button) และไม่ต้องรอรับการยืนยันจากผู้ดูแลเพจ แล้วสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นหรือรับเรื่องราวผ่าน Feed ได้ทันที สามารถนำมาใช้ได้ในระดับองค์กรเพื่อรับความคิดเห็นจากสาธารณะ หรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้ แฟนเพจในปี 2555 ที่มีคนกดไลค์มากกว่า 1.7 ล้านในไทย คือ 1) ไพ่เท็กซัส 2) ตันภาสกรนที 3) nerkoo.com 4) อัพยิ้มดอทคอม 5) bodyslam หากท่านสนใจการทำแฟนเพจสามารถเรียนรู้จากเพจข้างต้น แต่ก็ต้องไม่ลืมเอกลักษณ์ของตน หากแฟนเพจทางการแพทย์ไปโพสต์เรื่องดูดวงตามราศี หรือแฟนเพจโรงเรียนมัธยมชวนสมาชิกเล่นเกม หรือแฟนเพจธรรมะชวนดูหนังจันดาราก็คงไม่เหมาะอย่างแน่นอน

 

http://th-th.facebook.com/permalink.php?story_fbid=247968515325777&id=259176487524058