Tag Archives: songkran

งาน​ประเพณีสระเกล้าดำหัว​ คณะครูอาวุโสโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

สระเกล้าดำหัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566

งาน​ประเพณีสระเกล้าดำหัว​ คณะครูอาวุโสโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วันเสาร์ที่​ 22​ เมษายน​ 2566​ ณ​ กรีนโดมของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566
แล้วสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง
ได้อัพโหลดภาพ เพื่อแบ่งปันลงในเฟซบุ๊กแบบเผยแพร่ทั่วไป
พบอัลบั้มใหญ่ ๆ อยู่หลายอัลบั้ม
จึงนำไปแชร์ต่อโดยแขวนไว้ในโฮมเพจ เพื่อให้สมาชิกเข้าถึงได้ง่าย
แล้วต่อไปจะสืบค้นได้ผ่านบริการสืบค้นต่าง ๆ ในอนาคต
รวมได้ 4 อัลบั้ม = 781 ภาพ

  1. อัลบั้มของ Pongtep Boonkird – 28 ภาพ
  2. อัลบั้มของ Wijitra Gann – 596 ภาพ
  3. อัลบั้มของมนัสพี เดชะ – 80 ภาพ
  4. อัลบั้มของมาสเตอร์เรืองฤทธิ์ – 77 ภาพ

http://www.thaiabc.com/acla/thainewyear.asp

หากมีข้อเสนอแนะแจ้งเข้ามาได้ครับ
ปล. ไม่ได้เก็บภาพของพี่ ๆ ไว้ครับ แต่ลิงก์ตรงไปยังอัลบั้ม

สระเกล้าดำหัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ คือ ประเพณีที่ศิษย์เก่ากลับมารวมกันทำกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต ระลึกคุณความดีของครูอาวุโส ศิษย์เก่าอาวุโส ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งตรงกับเทศกาลสงกรานต์ หรือขึ้นปีใหม่ไทย โดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง และชมรมศิษย์อัสสัมชัญลำปาง(กรุงเทพ) ถือเป็นวัฒนธรรมอันดีที่ร่วมกันรักษาไว้ และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี

“พวกเรารักกัน อัสสัมชัญ สามัคคีกัน รักสถาบัน”
ปุณณสิน มณีนันทน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง

ควันหลงรดน้ำดำหัวสงกรานต์ ที่ม.เนชั่น และสโมสรไลออนส์ลำปาง

ควันหลงรดน้ำดำหัวสงกรานต์ ที่ม.เนชั่น และสโมสรไลออนส์ลำปาง
http://77kaoded.com

ในช่วงงานประเพณีรดน้ำดำหัว
หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา
ในปี 2561 ที่ผ่านมาพบกิจกรรมมากมาย
ที่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาวเหนือ
มีการโพสต์ในสื่อสังคม
เช่น วันที่ 27 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น (Nation University)
หรือ วันที่ 22 เมษายน 2561 ณ สวนอาหารเรือนแพ
สามารถใช้ hashtag ได้หลากหลาย

อาทิ
#สระเกล้าดำหัว
#รดน้ำดำหัว
#สงกรานต์
#ลำปางรักษ์เมืองเก่า

กิจกรรมที่พบในสื่อสังคม
จากเฟสของ ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยโยนก
#nirundjivasantikarn อาทิ
1. รดน้ำดำหัวในสถาบันการศึกษา
ที่ผู้ใหญ่ก็มักจะต้องให้ศีลให้พรกับลูกหลาน
https://www.facebook.com

2. ร่วมกิจกรรมรำวง กับนักศึกษาปัจจุบัน
https://www.facebook.com

3. นั่งล้อมวงทานข้าวกับศิษย์เก่า
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204429336489689&set=pcb.10204429342649843

4. ลูกศิษย์ลูกหา นักศึกษา คณาจารณ์ และผุ้เยาว์
เข้ารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในมหาวิทยาลัย
https://www.facebook.com

5. สโมสรไลออนส์ลำปางจัดพิธีขอพรจากผู้อาวุโส 22 เมษายน 2561
เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนและครอบครัว
ซึ่งงานนี้ นายกศุภชาติ สุขประเสริฐ เป็นประธานจัดงาน
ภาพจากเฟส Nuansri Promchaiwong
https://www.facebook.com

6. ลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัยโยนก
พากันรวมกลุ่มมารดน้ำดำหัวจาก ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ
https://www.facebook.com

7. พรปีใหม่ โดย ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ
https://www.facebook.com

งานประเพณีรดน้ำดำหัว หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา

งานประเพณีรดน้ำดำหัว
หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา

งานประเพณีรดน้ำดำหัว หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา

งานประเพณีรดน้ำดำหัว
หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา

งานประเพณีรดน้ำดำหัว หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา

งานประเพณีรดน้ำดำหัว
หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา

งานประเพณีรดน้ำดำหัว หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา

งานประเพณีรดน้ำดำหัว
หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา

งานประเพณีรดน้ำดำหัว หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา

งานประเพณีรดน้ำดำหัว
หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา

งานประเพณีรดน้ำดำหัว หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา

งานประเพณีรดน้ำดำหัว
หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา

งานประเพณีรดน้ำดำหัว หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา

งานประเพณีรดน้ำดำหัว
หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา

งานประเพณีรดน้ำดำหัว หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา

งานประเพณีรดน้ำดำหัว
หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา

งานประเพณีรดน้ำดำหัว หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา

งานประเพณีรดน้ำดำหัว
หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา

งานประเพณีรดน้ำดำหัว หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา

งานประเพณีรดน้ำดำหัว
หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา

ขบวนแห่ปีใหม่เมืองนครลำปาง 2559

ทุกปี ประเทศไทยจะมีวันหยุดยาวหลายช่วง
แต่ช่วงสำคัญมากกับคนภาคเหนือ คือ หยุดช่วงสงกรานต์ หรือหยุดปีใหม่เมือง
ในปีพ.ศ.2559 เทศบาลนครลำปาง ได้จัดกิจกรรมประกวด “ขบวนแห่ปีใหม่เมือง”
ปีนี้มีขบวนทั้งหมด 17 ขบวน

อำเภอเมืองลำปาง
อำเภอแจ้ห่ม
อำเภอเถิน
อำเภอแม่ทะ
อำเภอแม่พริก
อำเภอสบปราบ
อำเภอห้างฉัตร
อำเภอเสริมงาม
อำเภอแม่เมาะ
อำเภอเมืองปาน
อำเภอเกาะคา
อำเภอวังเหนือ
อำเภองาว
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
คุ้มเทวดา

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.462154530575770.1073742104.274768539314371

ภาพจาก https://www.facebook.com/media/set/?set=a.462505097207380.1073742110.274768539314371
แล้วผลการประกวดขบวนแห่ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ได้ รางวัลชนะเลิศ
อำเภองาว ได้ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
คุ้มเทวดา ได้ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
– อีก 14 ขบวนได้รางวัลชมเชย

 

ผลการประกวด เทพบุตร – เทพธิดาสลุงหลวง ประจำปี ๒๕๕๙
ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ เวทีสวนสาธารณะเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง

เทพบุตรสลุงหลวง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายปัณณภัทร รัตนสินสมบูรณ์
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายปาณัสม์ โสฬสลิขิต
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายวิทวัส ศรีเกษ
รองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ นายษมาวีย์ จันทร์ซอน
รองชนะเลิศอันดับ ๔ ได้แก่ นายศักดา สารพันธ์

เทพบุตรเวียงละกอน  ได้แก่ นาย อติชาติ วิสุทธิวัฒน์
ขวัญใจสื่อมวลชน ได้แก่ นายสยามรัฐ บัวเจริญ
หนุ่ม-สาว ผิวสวยหน้าใส ได้แก่ นายสุรศักดิ์ สุวรรณวงช์
หนุ่ม-สาว รูปร่างดี ได้แก่ นายสถาพร มูลลิสาร

เทพธิดาสลุงหลวง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาววสุตาภัทร อุบลรัศมี
รองชนะเลิศอันดับ ๑ได้แก่ นางสาวกชกร ต้องใจ
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นางสาววาลุลี ดวงวะนา
รองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ นางสาวชลดา ปานสีนุ่น
รองชนะเลิศอันดับ ๔ ได้แก่ นางสาวธัญญลักษณ์ โรจน์รุ่งวรจิต

เทพธิดาเวียงละกอน ได้แก่ นางสาวกชกร ต้องใจ
ขวัญใจสื่อมวลชน ได้แก่ นางสาววาลุลี ดวงวะนา
หนุ่ม-สาว ผิวสวยหน้าใส ได้แก่ นางสาวณัชชา ปัญจานนท์
หนุ่ม-สาว รูปร่างดี ได้แก่ นางสาวพิจิกา กองสถาน

ภาพ : นายอดิศักดิ์ ถาวรคุณ นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ข่าว : นายสุพีระ ศรีพลพรรค นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เทพธิดาสลุงหลวง 2559

นางสาววสุตาภัทร อุบลรัศมี เทพธิดาสลุงหลวง 2559

เทพธิดาเวียงละกอน 2559

นางสาวกชกร ต้องใจ เทพธิดาเวียงละกอน 2559

 

รองเทพธิดาสลุงหลวง 2559

รองเทพธิดาสลุงหลวง 2559

รองเทพธิดาสลุงหลวง 2559

รองเทพธิดาสลุงหลวง 2559

รองเทพธิดาสลุงหลวง 2559

รองเทพธิดาสลุงหลวง 2559

เทพบุตรเวียงละกอน 2559

เทพบุตรเวียงละกอน 2559

 

ขบวนเริ่มแห่จากบริเวณหน้าร้านเยื้อนสยาม
ไปตามถนนฉัตรไชย
ผ่านข่วงนครลำปาง
สิ้นสุดขบวน ณ บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)

 

ชนะเลิศ ขบวนแห่ปีใหม่เมือง 2559 ..

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ชนะเลิศ ขบวนแห่ปีใหม่เมือง 2559

รองชนะเลิศอันดับ 1 ขบวนแห่ปีใหม่เมือง 2559

อำเภองาว รองชนะเลิศอันดับ 1 ขบวนแห่ปีใหม่เมือง 2559

รองชนะเลิศอันดับ 2 ขบวนแห่ปีใหม่เมือง 2559

คุ้มเทวดา รองชนะเลิศอันดับ 2 ขบวนแห่ปีใหม่เมือง 2559

คลิ๊ปงานประกวด

รดน้ำดำหัวคณะภารดาและครูอาวุโส 2559

ทุก ๆ ปี พี่ ๆ เพื่อน ๆ จะรวมตัวกันที่โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
ไปพบมาสเตอร์ ครูอาวุโส และคณะภารดา ช่วงสงกรานต์
ปีนี้ก็เช่นกัน จึงขอเชิญชวน ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางทุกท่าน
ร่วมพิธี “รดน้ำดำหัวคณะภารดาและครูอาวุโส
ในงาน “ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง
วันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 10.00 – 14.00น.
ณ ตึกเซ็นต์หลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

รดน้ำดำหัว 2559

รดน้ำดำหัว 2559

Cr. FB:Phaochai Thepyot
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1122523071113145&set=gm.1018299601590552
ไปทีไรก็จะต้องเพลงกันสนุกสนาน และมีความสุข
เพลง “น้ำเงินและขาว”
น้ำเงินและขาว คือ ดาวสวรรค์
ชื่ออัสสัมชัญสว่างสดใส
อยู่บนนภาเด่นกว่าดาวใด
ไม่ว่าที่ไหนใครรู้จักดี

น้ำเงินและขาว คือ ดาวสวรรค์
เราจะรักกันตลอดชีวี
จะอยู่ที่ไหนภูมิใจชูศรี
รักสามัคคี บ่มีกลับกลาย

เรานักเรียนไทยมีใจไพศาล
รื่นเริงชื่นบาน ประกอบความเพียร
ร่วมสามัคคี เทิดศรีโรงเรียน
เพื่ออัสสัมชัญให้คงยืนยาว

เราจงกลมเกลียวใจเดียวทำดี
ชื่นชมสมสีน้ำเงินและขาว
ให้อัสสัมชัญ ดูเด่นดั่งดาว
ไว้ชื่อลือชาวเราอัสสัมชัญ

http://www.aclalumni.com/

สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง 2559 ลำปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข

สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง 2559
ลำปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข
วันที่ 9 – 13 เมษายน 2559
ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร และข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา

สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง 2559 ลำปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข

สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง 2559
ลำปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข

[9 เมษายน 2559]
9.00น. การประกวดการก่อเจดีย์ทรายล้านนา
18.00น. พิธีเปิด งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง 2559
20.00น. การประกวดการแสดงตีก๋องปู้จา
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
22.00น. การแสดงของศิลปินล้านนา โดย วิฑูรย์ ใจพรม และตู่ ดารณี

[10 เมษายน 2559]
13.00น. การประกวดแข่งขันสะล้อซอซึง โดย สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
18.00น. การประกวดการแสดงตีก๋องปู้จา
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
22.00น. การแสดงของศิลปินล้านนา โดย เอ็ดดี้ ตี๋ดอยตุง และบุญศรี รัตนัง

[11 เมษายน 2559]
19.00น. การประกวดเทพบุตร เทพธิดาสลุงหลวง

[12 เมษายน 25598]
9.00น. ขบวนอัญเชิญพระเจ้าแก้วดอนเต้า เข้าสู่นครลำปาง
12.00น. กิจกรรมแกงฮังเลหลวง และการแสดงดนตรี โดยศิลปินล้านนา
ณ สวนสาธารณะ ห้าแยกหอนาฬิกา
14.30น. ขบวนแห่สลุงหลวง เคลื่อนจากบริเวณข่วงกู่ย่าสุตตา  (วัดประตูต้นผึ้ง)
สิ้นสุดขบวน ณ บริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา
17.30น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น และสรงน้ำพระเจ้าแก้วดอนเต้า

[13 เมษายน 2559]
7.00น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ เนื่องในวันปีใหม่เมือง
ณ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกาไปตามถนนท่าคราวน้อย และถนนฉัตรไชย
12.00น. การแสดงดนตรี โดย ศิลปินล้านนา ณ สวนสาธารณะ ห้าแยกหอนาฬิกา
13.30น. ขบวนแห่ปีใหม่เมือง นครลำปาง ปี 2559
ขบวนแห่จุมพระเจ้าแก้วดอนเต้า และพระสำคัญคู่บ้านคู่เมือง นครลำปาง
จากบริเวณหน้าร้านเยื้อนสยาม
สิ้นสุดขบวน ณ บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)

[9 – 11 เมษายน เวลา 13.00น.]
ชมการประกวดแข่งขันทำอาหารและขนมพื้นเมือง
การประกวดแข่งขันทำอาหารพื้นเมืองลีลา
พร้อมกองเชียร์/การประกวดฟ้อนเล็ม ฟ้อนเจิง ฟ้อนร่ำเปิงลำปาง การออกร้านแหล่งท่องเที่ยวและของดีประจำอำเภอ 13 อำเภอ
การจำหน่ายสินค้า OTOP และมหกรรมอาหาร ร่วมสนุกกับการแสดงดนตรีรำวงย้อนยุค ณ เวทีรำวงย้อนยุคชั่วคราว

https://www.youtube.com/watch?v=-b6tKLmuGqM

100 ปี รถไฟ รถม้า นครลำปาง
วันที่ 1 – 5 เมษายน 2559
ณ สถานีรถไฟนครลำปางและสะพานดำ
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

[1 เมษายน 2559]
7.30น. ร่วมต้อนรับขบวนรถไฟขบวนพิเศษ (ผู้บริหาร สื่อมวลชน และผู้แทนบริษัทท่องเที่ยวส่วนกลาง)
ณ สถานีรถไฟ นครลำปาง
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสครบรอบ 100 ปี รถไฟรถม้า นครลำปาง
17.30น. พิธีเปิดงาน “บันทึกประวัติศาสตร์ 100 ปี รถไฟรถม้า นครลำปาง”
20.00น. เยี่ยมชมนิทรรศการ “บันทึกประวัติ 100 ปี รถไฟรถม้า นครลำปาง”
การสาธิตภูมิปัญญาของดีนครลำปาง และการออกร้านจำหน่ายอาหาร
สินค้าจากหน่วยงานต่าง ๆ กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีคันทรี่
[2-5 เมษายน 2559]
15.00น. นิทรรศการ “บันทึกประวัติ 100 ปี รถไฟรถม้า นครลำปาง”
การสาธิตภูมิปัญญา ของดีนครลำปาง และการออกร้านจำหน่ายอาหาร
สินค้าจากหน่วยงานต่าง ๆ
18.00น. การแสดงดนตรีคันทรี่ โดย สมาคมรถม้า นครลำปาง
19.00น. กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และศิลปินล้านนาบนเวที

 

  • 2 เมษายน โดย ตู่ ดารณี
  • 3 เมษายน โดย อ้อม ไม้เมือง
  • 4 เมษายน โดย ณัฏฐ์ กิตติสาร อาร์สยาม
  • 5 เมษายน โดย ครูแอ๊ด พร้อมคณะ


มีการแถลงข่าวเมื่อ 23 มีนาคม 2559
ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา จังหวัดลำปาง
กำหนดการแถลงข่าว “งานบันทึกประวัติศาสตร์ ๑๐๐ ปี รถไฟรถม้า นครลำปาง”
และ “งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ๒๕๕๙”
๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.  ลงทะเบียนสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ พิธีกรกล่าวต้อนรับเข้าสู่งาน
๑๗.๐๐ น.  ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวต้อนรับการประชุมสภากาแฟ เป็นกรณีพิเศษ
และนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวเปิดการประชุมสภากาแฟ เป็นกรณีพิเศษ
๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวเปิดการแถลงข่าวการจัดงาน “บันทึกประวัติศาสตร์ ๑๐๐ ปี รถไฟรถม้า นครลำปาง”และกล่าวถึงภาพรวมของการจัดงานในระหว่างวันที่ ๑ – ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สถานีรถไฟ นครลำปาง และสะพานดำ
๑๘.๐๐ – ๑๘.๔๕ น. นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวเปิดการแถลงข่าวการจัดงาน “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ๒๕๕๙” และกล่าวถึงภาพรวมของการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยววิถีลำปาง ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวถึงกิจกรรมสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙
นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองต้องห้าม…พลาด และการท่องเที่ยววิถีไทย
ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง กล่าวถึง การแข่งขันตีก๋องปูจา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จากอำเภอต่าง ๆ จำนวน ๑๓ อำเภอ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวถึงการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙
๑๘.๔๕ – ๑๙.๐๐ น. ตอบข้อซักถามจากสื่อมวลชน
๑๙.๐๐ น. จบงานแถลงข่าว

http://www.lampangcity.go.th/main/index.php/news/detail/2376

ข้อมูลปี 2556
http://thaiabc.com/lampangnet/admin/673/

ข้อมูลงานสงกรานต์ 2557
http://thaiabc.com/lampangnet/admin/1193/

ข้อมูลงานสงกรานต์ 2558
http://thaiabc.com/lampangnet/admin/1632/

สงกรานต์ลำปาง “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง”

1. สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง 2558

1. สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง 2558

ปีนี้ ลำปางจัดงานสงกรานต์ (Songkarn @lampang)
ชื่อ “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง
ระหว่าง 8 – 13 เมษายน 2558
ณ ข่วงนคร และสวนสาธารณะเขลางค์นคร
สวย สนุก อบอวลด้วยวัฒนธรรมลานนา
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=374682929322931&id=274768539314371

ข้อความจาก fb page ของ เทศบาลนครลำปาง

8-13 เมษายน
2558 เชิญร่วมสืบสานงานประเพณี สลุงหลวงกลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ประจำปี 2558 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ชมรมเทิดมรดกเขลางค์ หน่ายงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงประชาชนชาวลำปาง จัดงานประเพณีอันยิ่งใหญ่ เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของล้านนาไทย และส่งเสริมปีการท่องเที่ยววิถีไทย 1ใน 12 เมืองต้องห้าม…พลาด ลำปางเมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา

2. สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง 2558

2. สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง 2558

3. สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง 2558

3. สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง 2558

4. สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง 2558

4. สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง 2558

ข้อมูลงานสงกรานต์ 2557
http://thaiabc.com/lampangnet/admin/1193/

พิธีสระเกล้าดำหัว 2557

น้ำส้มป่อย

น้ำส้มป่อย

25 เม.ย.57 ศิษย์เก่า และบุคลากรร่วมกัน
จัดพิธีรดน้ำดำหัว อธิการบดีผู้ก่อตั้งที่บ้านพักในมหาวิทยาลัยเนชั่น
มี ดร.นิรันดร์ และคุณหมอพัชรินทร์ จิวะสันติการ เป็นผู้ใหญ่ในงาน
และ surprise โดยมี อ.วรนุช หรือ แม่นุชของเด็กหอ
มาจากกรุงเทพฯ ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมชาวภาคเหนือ

ตัวแทนกล่าวขอขมา

ตัวแทนกล่าวขอขมา

อนุกูล
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=651352581581204&set=pcb.651353024914493

ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ

Pawinrat Saetang
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=629567107124741&set=pcb.629567710458014

smile

smile

อนุชิต นักปั่นขั้นเทพ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=699556916750265&set=pcb.505719519531994

YONOK Alumni page
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.804784742865079.1073741838.119920918018135

ฝนกระหน่ำวันประกวด เทพบุตรและเทพธิดาสลุงหลวง

ย้ายเข้าประกวดในโรงยิม

ย้ายเข้าประกวดในโรงยิม

11 เมษายน 2557 เป็นวันที่ฤกษ์ดีมาก
เพราะเป็นวันศุกร์สุดท้ายก่อนปิดฉลองปีใหม่ไทย หรือสงกรานต์
เย็นนี้มีงานเปิด Homepro ติดห้าง Lotus
และมีการประกวดเทพบุตรและเทพธิดาสลุงหลวง
ที่ห้าแยกหอนาฬิกา และเป็นวันที่ชุ่มฉ่ำ เพราะมีข่าวว่าพายุจะเข้าวันที่ 11 นี้เลย
ก่อนออกบ้านตอน 18.00น. เพื่อไปหาข้าวทานที่ห้าแยกหอนาฬิกา
จะไปชิมปลาเผาศรีบุญโยงของพี่นิเวศน์ ตัวเขื่อง ๆ ทั้งนั้น

ปลาเผาศรีบุญโยง

ปลาเผาศรีบุญโยง

รวมภาพผู้เข้าประกวด

รวมภาพผู้เข้าประกวด

ระหว่างทางเห็นป้ายว่า Homepro เปิดวันนี้
จึงแวะเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้าง บรรยากาศดี แอร์เย็น ของลดราคาก็เยอะ
ได้ไม้ถูห้องน้ำ กับน้ำยาทะลวงท่อติดมือออกมา

โฮมโปรเปิดขายสินค้าวันแรก

โฮมโปรเปิดขายสินค้าวันแรก

ออกมาจาก Homepro เห็นว่าฝนกำลังมา
ก็คิดว่าคงไม่ได้ไปดูเทพบุตรและเทพธิดา เป็นแน่แท้
จะหาข้าวทานก็เต็มไปหมด
แต่ฝนและลมแรงมาก รถก็เยอะ ใจหายใจคว่ำตลอดทาง
สุดท้ายกลับบ้านไปทานข้าวกล่อง
ที่เหลือจากงานกลางวัน อิ่มไปอีกมื้อ
คืนนี้ไฟดับวูบไปหลายครั้ง คงเพราะลม และฝนในที่ต่าง ๆ

เสาไฟฟ้าล้มที่บ้านต้นต้อง

เสาไฟฟ้าล้มที่บ้านต้นต้อง

เข้า fb เห็นเพื่อน ๆ post ภาพเหตุการณ์
เช่น เสาไฟฟ้าหัก ไฟดับกันหลายชั่วโมง
ก็เป็นสัญญาณว่าเมื่อคืนลมแรงมาก

11 เม.ย.57 เข้าฟังบรรยายเรื่อง ไม่เปิดกรีดยางต้นเล็ก
ลำปางเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีชาวสวนยาวเยอะมากอีกจังหวัดหนึ่ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยยาง

สถาบันวิจัยยาง เรื่องไม่กรีดยางต้นเล็ก

สถาบันวิจัยยาง เรื่องไม่กรีดยางต้นเล็ก

 

ห้ามเดินรถเข้าห้าแยก ลำปาง วันสงกรานต์

ห้ามเดินรถใหญ่แถวห้าแยกวันสงกรานต์

ห้ามเดินรถใหญ่แถวห้าแยกวันสงกรานต์

ประกาศข้อบังคับ
ห้ามเดินรถเข้าห้าแยกหอนาฬิกา จังหวัดลำปาง
ระหว่าง 6 – 11 เมษายน 2557

ข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/274768539314371/photos/a.277326715725220.1073741834.274768539314371/291435344314357/

ขออภัยในความไม่สะดวก!!!
ตามประกาศ ข้อบังคับ ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง ร่วมกับ เทศบาลนครลำปางหน่วยงานภาคเอกชน ได้กำหนดการจัดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ปี 2557 ระหว่างวันที่ 8-14 เมษายน 2557 โดยได้จัดให้มีขบวนแห่ พระเจ้าแก้วมรกต,ขบวนแห่สลุงหลวง และขบวนแห่ปีใหม่เมืองนครลำปาง ไปตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดลำปางต่อไป

ฉะนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและการจราจรเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 139 (1) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และคำสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานจราจร ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555 แต่งตั้งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด เป็นเจ้าพนักงานจราจรในเขตรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครองของแต่ละตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จึงออกบังคับไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ข้องบังคับนี้เรียกว่า ข้องบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดลำปาง ว่าด้วย การห้ามรถทุกชนิดเดิน ดังนี้
วันที่ 6-11 เมษายน 2557 ห้ามรถทุกชนิดเดินรถบนถนนบ้านเชียงรายตลอดสายถนนฉัตรไชย
ตั้งแต่ห้าแยกหอนาฬิกาถึงโรงรับจำนำ
วันที่ 9 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 24.00 น.ของทุกวัน ห้ามรถทุกชนิดเดินรถทุกสายไม่ให้เข้าสู่ข่วงนคร
ข้อ 2 ข้องบังคับนี้ ให้ใช้บังคับในวันที่ 6-11 เมษายน 2557
ข้อ 3 บรรดา ข้องบังคับ ประกาศ ระเบียบใด ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน