สระเกล้าดำหัว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
Assumption Lampang
Alumni Association


เฟซบุ๊ก : เพจ :: กลุ่ม
aclalumni.com
Social Media: acl alumni | ACL Alumni | สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง | ชมรมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง - กรุงเทพฯ | รร.อัสสัมชัญลำปาง | HomeComingDay |

สระเกล้าดำหัว
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

คือ ประเพณีที่ศิษย์เก่ากลับมารวมกันทำกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต
ระลึกคุณความดีของครูอาวุโส ศิษย์เก่าอาวุโส ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี
ซึ่งตรงกับเทศกาลสงกรานต์ หรือขึ้นปีใหม่ไทย
โดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง และชมรมศิษย์อัสสัมชัญลำปาง(กรุงเทพ)
ถือเป็นวัฒนธรรมอันดีที่ร่วมกันรักษาไว้ และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี
"พวกเรารักกัน อัสสัมชัญ สามัคคีกัน รักสถาบัน"
สระเกล้าดำหัว ดำหัว คือ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ เพื่อขอขมาสิ่งที่ได้ล่วงเกิน และขอพรปีใหม่ไทย ซึ่งอาจเป็นการอาบน้ำทั้งตัว หรือสระผม ซึ่งสืบทอดต่อกันมาเป็นวัฒนธรรมในชาวล้านนา
ในเทศกาลสงกรานต์ ดำหัว คือ การสระผม เพื่อสะสางสิ่งอันเป็นอัปมงคลให้หมดไปต่อปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ลุง ป้า น้า อา ซึ่งผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ คือ ผู้สูงอายุในบ้าน ในหมู่บ้าน ที่ดูแลกันมา หรือครูบาอาจารย์ที่เคยอบรมสั่งสอน
สระเกล้าดำหัว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ คือ ประเพณีที่ศิษย์เก่ากลับมารวมกันทำกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต ระลึกคุณความดีของครูอาวุโส ศิษย์เก่าอาวุโส ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งตรงกับเทศกาลสงกรานต์ หรือขึ้นปีใหม่ไทย โดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง และชมรมศิษย์อัสสัมชัญลำปาง(กรุงเทพ) ถือเป็นวัฒนธรรมอันดีที่ร่วมกันรักษาไว้ และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี
พิธีสงกรานต์ เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกในครอบครัว หรือชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียง โดยประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีของประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า ชนกลุ่มน้อยชาวไตแถบเวียดนามและมณฑลยูนนานของจีน ศรีลังกาและทางตะวันออกของประเทศอินเดีย
สงกรานต์เป็นคำสันสกฤต หมายถึง การเคลื่อนย้าย ซึ่งเป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายของการประทับในจักรราศี คือการเคลื่อนขึ้นปีใหม่ในความเชื่อของไทยและบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เดิมวันที่จัดเทศกาลกำหนดโดยการคำนวณทางดาราศาสตร์ แต่ปัจจุบันระบุแน่นอนว่า 13 ถึง 15 เมษายน ของทุกปี และกำหนดเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยที่เป็นจุดเริ่มต้นของปีปฏิทินในประเทศไทย พ.ศ. 2431 หลังจากนั้นวันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่จนถึง พ.ศ. 2483
13 เม.ย.
วันสังขารล่อง
ทำความสะอาดบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล
14 เม.ย.
วันเนา หรือวันเน่า
ห้ามพูดจาไม่ดี
15 เม.ย.
วันพญาวัน หรือวันเถลิงศก
วันทำบุญตักบาตร และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

29 เมษายน 2566 "สานสัมพันธ์ สายใยพี่น้อง ACLA"
27 เมษายน 2562 ประธานชมรมฯ กล่าวเปิดงาน สระเกล้าดำหัว'62 กรุงเทพฯ
ชมรมครูเก่าอัสสัมชัญลำปาง ตะลุย กทม. มรมครูเก่าอัสสัมชัญลำปาง ร่วมกิจกรรม "สานสัมพันธ์ สายใยพี่น้อง ACLA" ในพิธีรดน้ำดำหัวคณะครูอาวุโสและศิษย์เก่าอาวุโส ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 17:30 เป็นต้นไป โดยคณะครูฯ เริ่มออกเดินทางตั้งแต่เช้าวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 5:30น. แล้วแวะรับประทานอาหารกลางวันที่จังหวัดนครสวรรค์ แล้วเดินทางต่อจนถึงที่พัก Krungsri River Hotel มีชมรมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง(กรุงเทพฯ) และ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง อยู่รอต้อนรับที่แสนวิเศษและอบอุ่น ยามเย็นล่องเรือรับประทานอาหารค่ำที่แสนวิเศษและอร่อยเลิศ พร้อมชมบรรยากาศสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สมกับได้ชื่อว่าเป็นมรดกของโลกจริง "อยุธยา มรดกโลก" เช้าวันที่ 29 เมษายน 2566 เดินทางชมโบราณสถานเก่าแก่ที่สร้างในสมัยพระเจ้าปราสาททอง ชมปราสาทนครหลวง (Prasat Nakorn Luang) ชมความยิ่งใหญ่ของสถานที่แล้วภูมิใจในอัตลักษณ์ของบรรพบุรุษของเรา แล้วแวะรับประทานอาหารกลางวัน "ผัดไทยที่อร่อยที่สุดในโลก" กิจกรรมหนึ่งภายในงาน "ชมรมครูเก่าอัสสัมชัญลำปาง ขอขอบคุณ ชมรมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง(กรุงเทพฯ) และ คุณวิชิต ตรียะกูล ได้มอบเงินสนับสนุนให้กองทุนมุทิตาจิต ครูเก่าอัสสัมชัญลำปาง ท่านละ 50,000 บาท รวมเป็น 100,000 บาท ทำให้ปัจจุบันบัญชีกองทุนมุทิตาจิตครูเก่ามียอดคงเหลือ 988,059 บาท"
เล่าเรื่องโดย มาสเตอร์ธวัชชัย ใน Line "เกียรติภูมิ อสช"
thainame.net/สานสัมพันธ์สายใยพี่น้องACLA
คลิกบนภาพ เพื่อเปิดภาพแบบ LightBox
อัลบั้มภาพกิจกรรมร่วมสมัย
ชมรมครูเก่าอัสสัมชัญลำปาง ตะลุย กทม.
2566: ชมรมครูเก่าอัสสัมชัญลำปาง ตะลุย กทม.
งานรดน้ำดำหัว Puwasit Kumsun - GDrive : 267 photos, 33 videos
2566: งานรดน้ำดำหัว Puwasit Kumsun - GD: 267p, 33v
#
สานสัมพันธ์ สายใยพี่น้อง ปุณณสิน - 67
2566: สานสัมพันธ์ สายใยพี่น้อง ปุณณสิน - 67
สานสัมพันธ์ สายใยพี่น้อง อัลบั้มของมาสเตอร์เรืองฤทธิ์ - 80
2566: สานสัมพันธ์ สายใยพี่น้อง อัลบั้มของมาสเตอร์เรืองฤทธิ์ - 80
ครูอาวุโสท่องเที่ยวอยุธยา อัลบั้มของมาสเตอร์เรืองฤทธิ์ - 44
2566: ครูอาวุโสท่องเที่ยวอยุธยา อัลบั้มของมาสเตอร์เรืองฤทธิ์ - 44
สระเกล้าดำหัว ครูอาวุโส และ ศิษย์เก่าอาวุโส 29 เม.ย 66 17:30 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
2566: สานสัมพันธ์ สายใยพี่น้อง ACLA 29 เม.ย 66 17:30
สระเกล้าดำหัว อัลบั้มของ Pongtep Boonkird - 28
2566: สระเกล้าดำหัว อัลบั้มของ Pongtep Boonkird - 28
สระเกล้าดำหัว อัลบั้มของ Wijitra Gann - 596
2566: สระเกล้าดำหัว อัลบั้มของ Wijitra Gann - 596
สระเกล้าดำหัว อัลบั้มของมนัสพี เดชะ
2566: สระเกล้าดำหัว อัลบั้มของมนัสพี เดชะ - 80
สระเกล้าดำหัว อัลบั้มของมาสเตอร์เรืองฤทธิ์
2566: สระเกล้าดำหัว อัลบั้มของมาสเตอร์เรืองฤทธิ์ - 77
สระเกล้า ดำหัว ครูอาวุโส และ ศิษย์เก่าอาวุโส 22 เม.ย 66 10:00 น. ณ ลานกรีนโดม
2566: สระเกล้าดำหัว ครูอาวุโส ศิษย์เก่าอาวุโส 22 เม.ย 66 10:00
สระเกล้าดำหัว วิถีไทย วิถีใหม่ 2565
2565 : สระเกล้าดำหัว วิถีไทย วิถีใหม่
สระเกล้า ดำหัว ครูอาวุโส และ ศิษย์เก่าอาวุโส ณ ลำปางรีสอร์ท
2562 : สระเกล้าดำหัว 20 เม.ย 62 ณ ลำปางรีสอร์ท
รดน้ำดำหัว 20 เม.ย.(ลำปาง) และ 27 เม.ย.62 (กทม)
2562 : รดน้ำดำหัว 20 เม.ย.(ลำปาง) และ 27 เม.ย.62 (กทม)

2561 : รดน้ำดำหัว 21 เม.ย. ณ สวนอาหารเรือนแพ ลำปาง
รดน้ำดำหัว 21 เม.ย. ณ สวนอาหารเรือนแพ ลำปาง
2561 : รดน้ำดำหัว 21 เม.ย. ณ สวนอาหารเรือนแพ ลำปาง
Aclalumni.com