ทำเนียบนายกสมาคมศิษย์เก่า
Assumption Lampang
Alumni Association


เฟซบุ๊ก : เพจ :: กลุ่ม
หน้าหลัก :: ทำเนียบนายกฯ :: ทำเนียบประธานฯ :: ศิษย์เก่าดีเด่น :: Glory 60 :: รร.อัสสัมชัญลำปาง

โลโก้ของโรงเรียน

โลโก้ของสมาคม

โลโก้ของชมรม

เว็บไซต์ของโรงเรียน
อัสสัมชัญลำปาง อนุสรณ์ 2502 - 2503

เพลง - อัสสัมชัญ

ศิษย์เก่าทุกคนถือเป็นสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง และเป็นผู้ที่สามารถเข้ามาร่วมกันดูแล หรือให้ข้อเสนอแนะต่อเว็บไซต์ของสมาคมฯ ได้ครับ
ายกสมาคมศิษย์เก่า คือ ผู้ถูกเลือกตามวาระในการประชุมใหญ่ของสมาคมฯ ซึ่ง สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง (Alumni Association of Assumption College Lampang) คือ การรวมตัวของศิษย์เก่า เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างศิษย์เก่า และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง โดยให้ชื่อว่า สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง
ประวัติสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง
ช่วงเริ่มต้นปี 2506
ารก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง เริ่มขึ้นในช่วงปี 2506 - 2507 โดยภราดาฟิลิป อำนวย ปิ่นรัตน์ ให้ข้อคิดเตือนใจแก่นักเรียนในขณะนั้น ให้พยายามรวบรวมศิษย์เก่ามาพบปะพูดคุยกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ปี พ.ศ. 2510 ภราดามิเกล ซีซีเรีย อิลเดฟองซ์โซ กลับมารับตำแหน่งอธิการอีกครั้ง ถึงปี พ.ศ. 2512 และในวันคริสต์มาสของทุกปีได้มีการจัดงานวันครอบครัว ดังนั้นคณะครูโรงเรียนที่เป็นศิษย์เก่าได้ปรึกษากับคณะครูอาวุโส มีมติร่วมกันให้จัดงานพบปะสังสรรค์ประจำปี ซึ่งครั้งแรกจัดใต้อาคารเซนต์หลุยส์ โดยเชิญภราดาฟิลิป อำนวย ปิ่นรัตน์ มาเป็นประธาน มีผู้มาร่วมงานประมาณ 30 คน ปี พ.ศ. 2511 - 2515 การพบปะระหว่างศิษย์เก่ากับโรงเรียนได้พัฒนาขึ้นมาตามลำดับ แต่ยังไม่มีประธานฯ มารับผิดชอบโดยตรง ปี พ.ศ. 2516 คณะครูโรงเรียนได้มอบหมายให้ ม.เรืองยุทธ นวลบุญเรือง รุ่น 02 และ ม.สุรเดช ประสาทพร รุ่น 04 ร่วมกันยกร่างข้อบังคับ ชมรมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง และสรรหาศิษย์เก่ามาเป็นประธานจัดงาน เพื่อปรึกษากันก่อตั้งสมาคมฯ ได้นายชนะ บูรมินเหนทร์ รุ่น 04 มาเป็นประธานจัดงานฯ วาระ 1 ปี ผลัดเปลี่ยนกันเป็นประธานชมรม มาโดยตลอด
อ้างอิงจาก เอกสารในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2553 เสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2553
ทำเนียบผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
ทำเนียบนายกสมาคมศิษย์เก่า
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
นายปุณณสิน มณีนันทน์
นายกสมาคมศิษย์เก่า (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2568)
สมัยที่ 25
ประธานมูลนิธิศูนย์มะเร็งลำปาง
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
นายกสมาคมศิษย์เก่า (พ.ศ.2564 - พ.ศ.2565)
สมัยที่ 24
นายบุญคุ้ม บุญญะโสภัต
นายกสมาคมศิษย์เก่า (พ.ศ.2562 - พ.ศ.2563)
สมัยที่ 23
นายชัชวาล บุปผาเจริญสุข
นายกสมาคมศิษย์เก่า (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2561)
ผลเลือกตั้ง 13 ส.ค.2559
https://www.facebook.com/nid.chatchaval
สมัยที่ 22
พลเอก จักรี ตันติพงศ์
นายกสมาคมศิษย์เก่า (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2559)
ผลเลือกตั้ง 15 ส.ค.2557
https://www.facebook.com/chackree.tantipongse
สมัยที่ 21
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายกสมาคมศิษย์เก่า (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2557)
ผลเลือกตั้ง 11 ส.ค.2555
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001367010516
สมัยที่ 20
นายสุวรรณ นครังกุล
นายกสมาคมศิษย์เก่า (พ.ศ.2554 - พ.ศ.2555)
ผลเลือกตั้ง 30 ต.ค.2553
https://www.facebook.com/suwan.lph
สมัยที่ 19
นายมนัสพี เดชะ
นายกสมาคมศิษย์เก่า (พ.ศ.2552 - พ.ศ.2553)
peenut1112@gmail.com Tel. 08-1951-9729
ผลเลือกตั้ง 18 ต.ค.2551
https://www.facebook.com/manaspee
สมัยที่ 18
นายณรงค์ ปัทมะเสวี (Narong Pattamasaevi)
นายกสมาคมศิษย์เก่า (พ.ศ.2550 - พ.ศ.2551)
narong@trisara.com
Three Dolphins Resort Co.,Ltd.
16 Fl.,Regent House Building, 183 Rajdamri Road,
Lumpinee, Patumwan, Bangkok 10330
Tel.66-2-254-1313 Fax. 66-2-254-7555 Ext. 111
https://www.facebook.com/narong.pattamasaevi.9
สมัยที่ 17
นาย กิติศักดิ์ เฮงษฎีกุล
นายกสมาคมศิษย์เก่า (พ.ศ.2547 - 2549)
นายกสมาคมผู้ปกครองและครู (พ.ศ.2553 - 2555)
โทร.08-1951-0723
สมัยที่ 16
นาย อติชาต หาญชาญชัย
harncharnchai@hotmail.com โทร.08-1952-6171
https://www.facebook.com/harncharnchai
นายกสมาคมผู้ปกครองและครู สมัยที่ 10 (พ.ศ.2547 - 2549)
ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
ผู้พัฒนาเว็บไซต์ และดูแลข้อมูลของสมาคมศิษย์เก่า เป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ 27
gthaiall@gmail.com โทร.08-1992-7223
https://www.facebook.com/ajburin
Aclalumni.com