สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง
Assumption Lampang
Alumni Association


เฟซบุ๊ก : เพจ :: กลุ่ม
aclalumni.com
สื่อสังคม ACL Alumni[P] ACL Alumni[G] สมาคมศิษย์เก่าฯ ลำปาง ชมรมศิษย์เก่าฯ ลำปาง - กรุงเทพฯ Home Coming Day รร.อัสสัมชัญลำปาง
ผู้ติดตาม 1.8 K 1.9 K 554 2 K 594 11 K

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง
(Assumption College Lampang Alumni Association)

คือ การรวมตัวของศิษย์เก่า เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างศิษย์เก่า
และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
"พวกเรารักกัน อัสสัมชัญ สามัคคีกัน รักสถาบัน"
ประวัติสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง
ารก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง เริ่มขึ้นในช่วงปี 2506 - 2507 โดยภราดาฟิลิป อำนวย ปิ่นรัตน์ ให้ข้อคิดเตือนใจแก่นักเรียนในขณะนั้น ให้พยายามรวบรวมศิษย์เก่ามาพบปะพูดคุยกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ปี พ.ศ. 2510 ภราดามิเกล ซีซีเรีย อิลเดฟองซ์โซ กลับมารับตำแหน่งอธิการอีกครั้ง ถึงปี พ.ศ. 2512 และในวันคริสต์มาสของทุกปีได้มีการจัดงานวันครอบครัว ดังนั้นคณะครูโรงเรียนที่เป็นศิษย์เก่าได้ปรึกษากับคณะครูอาวุโส มีมติร่วมกันให้จัดงานพบปะสังสรรค์ประจำปี ซึ่งครั้งแรกจัดใต้อาคารเซนต์หลุยส์ โดยเชิญภราดาฟิลิป อำนวย ปิ่นรัตน์ มาเป็นประธาน มีผู้มาร่วมงานประมาณ 30 คน ปี พ.ศ. 2511 - 2515 การพบปะระหว่างศิษย์เก่ากับโรงเรียนได้พัฒนาขึ้นมาตามลำดับ แต่ยังไม่มีประธานฯ มารับผิดชอบโดยตรง ปี พ.ศ. 2516 คณะครูโรงเรียนได้มอบหมายให้ ม.เรืองยุทธ นวลบุญเรือง รุ่น 02 และ ม.สุรเดช ประสาทพร รุ่น 04 ร่วมกันยกร่างข้อบังคับ ชมรมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง และสรรหาศิษย์เก่ามาเป็นประธานจัดงาน เพื่อปรึกษากันก่อตั้งสมาคมฯ ได้นายชนะ บูรมินเหนทร์ รุ่น 04 มาเป็นประธานจัดงานฯ วาระ 1 ปี ผลัดเปลี่ยนกันเป็นประธานชมรม มาโดยตลอด
อ้างอิงจาก เอกสารในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2553 เมื่อ 30 ต.ค.53
อัลบั้มภาพ: สมาคม/ชมรม/ครูอาวุโส
ประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าฯ 30 ส.ค.66
2566: ประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าฯ 30 ส.ค.66
[A:]
ชนะเลิศ สนุกเกอร์ 6 แดง #1 ชมรมกีฬาบิลเลียด สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าฯ
2566: ชนะเลิศ สนุกเกอร์ 6 แดง #1 ชมรมกีฬาบิลเลียด สมาพันธ์ฯ 20 ส.ค.66
# [A:]
กอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเอก วิสันติ สระศรีดา
2566: กอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเอก วิสันติ สระศรีดา 28 ก.ย.66
[A:]
ชมรมครูเก่ามีคาราโอเกะหลังประชุม 8 ก.ค.66
2566: ชมรมครูเก่ามีคาราโอเกะหลังประชุม 8 ก.ค.66
[A:]
2537: หน้าห้องเรียน และข้างสนามกีฬาของโรงเรียน - 80
2537: หน้าห้องเรียน และข้างสนามกีฬาของโรงเรียน - 80
[A:]
ชมรมครูเก่าอัสสัมชัญลำปาง ตะลุย กทม.
2566: ชมรมครูเก่าอัสสัมชัญลำปาง ตะลุย กทม.
[A:]
งานรดน้ำดำหัว Puwasit Kumsun - GDrive : 267 photos, 33 videos
2566: งานรดน้ำดำหัว Puwasit Kumsun - GD: 267p, 33v
# [A:]
สานสัมพันธ์ สายใยพี่น้อง ปุณณสิน - 67
2566: สานสัมพันธ์ สายใยพี่น้อง ปุณณสิน - 67
[A:]
สานสัมพันธ์ สายใยพี่น้อง อัลบั้มของมาสเตอร์เรืองฤทธิ์ - 80
2566: สานสัมพันธ์ สายใยพี่น้อง อัลบั้มของมาสเตอร์เรืองฤทธิ์ - 80
[A:]
ครูอาวุโสท่องเที่ยวอยุธยา อัลบั้มของมาสเตอร์เรืองฤทธิ์ - 44
2566: ครูอาวุโสท่องเที่ยวอยุธยา อัลบั้มของมาสเตอร์เรืองฤทธิ์ - 44
[A:]
สระเกล้าดำหัว ครูอาวุโส และ ศิษย์เก่าอาวุโส 29 เม.ย 66 17:30 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
2566: สานสัมพันธ์ สายใยพี่น้อง ACLA 29 เม.ย 66 17:30
[A:]
สระเกล้าดำหัว อัลบั้มของ Pongtep Boonkird - 28
2566: สระเกล้าดำหัว อัลบั้มของ Pongtep Boonkird - 28
[A:]
สระเกล้าดำหัว อัลบั้มของ Wijitra Gann - 596
2566: สระเกล้าดำหัว อัลบั้มของ Wijitra Gann - 596
[A:]
สระเกล้าดำหัว อัลบั้มของมนัสพี เดชะ
2566: สระเกล้าดำหัว อัลบั้มของมนัสพี เดชะ - 80
[A:]
สระเกล้าดำหัว อัลบั้มของมาสเตอร์เรืองฤทธิ์
2566: สระเกล้าดำหัว อัลบั้มของมาสเตอร์เรืองฤทธิ์ - 77
[A:]
สระเกล้า ดำหัว ครูอาวุโส และ ศิษย์เก่าอาวุโส 22 เม.ย 66 10:00 น. ณ ลานกรีนโดม
2566: สระเกล้าดำหัว ครูอาวุโส ศิษย์เก่าอาวุโส 22 เม.ย 66 10:00
[A:]

2566: ชมรมฯ จัดงานสระเกล้าดำหัวคณะครูอาวุโส 29 เม.ย.66
[A:]
สระเกล้าดำหัว วิถีไทย วิถีใหม่ 2565
2565 : สระเกล้าดำหัว วิถีไทย. วิถีใหม่ ปี 2565 : 80
[A:]

ปุญญสิน มณีนันทน์ ประธานมูลนิธิศูนย์มะเร็งลำปาง (นายก สมัย25)
[A:]

ประชุมกรรมการ ชมรมศิษย์เก่าชุดใหม่ 66-67
[A:]

ส่งมอบหน้าที่ประธานชมรมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง(กรุงเทพฯ)
[A:]

ดาวแห่งเกียรติภูมิอัสสัมชัญลำปาง พบน้องๆ 19 ก.ย.65
[A:]

พิธีทำบุญ ชมรมครูเก่า 16 ม.ค.66
[A:]

ปุณณสิน มณีนันท์ นายกสมัยที่ 25
[A:]

มอบโล่ศิษย์เก่า 24 ธ.ค.65
[A:]

รุ่น 32 ให้ทุน 100000 24 ธ.ค.65
[A:]

ผลการคัดเลือกศิษย์เก่า 12 ธ.ค.65
[A:]

มอบคอมฯให้ชมรมครูเก่า 3 ธ.ค.65
[A:]

จำหน่ายกระเป๋า เสื้อ 17 พ.ย.65
[A:]
อัลบั้มภาพ : ร่วมสมัย

Assumption Color #5 - 8 พ.ย.64
[B:]

อัลบั้ม: น้ำเงินและขาว 14 ธ.ค.62
[B:]

รดน้ำดำหัว 20 เม.ย.(ลำปาง) และ 27 เม.ย.62 (กทม)
[B:]

อัลบั้ม: ภาพถ่ายบริเวณ Backdrop - 131 ภาพ
[B:]

อัลบั้ม: มอบภาพ...ตราสัญลักษณ์ CGA เขียนโดยช้าง - 4 ภาพ
[B:]

อัลบั้ม: งานศุกร์ที่ 15 ธ.ค.60 - 39 ภาพ
[B:]

อัลบั้ม: ภาพสวยโดย ACL Photo Team - 43 ภาพ
[B:]

อัลบั้ม: ACL Biker - 344 ภาพ
[B:]

อัลบั้ม: ACL Football - 122 ภาพ
[B:]

อัลบั้ม: กิจกรรมเช้า 16 - 332 ภาพ
[B:]
วิดีโอ และ สื่อสังคม
แนะนำคลิปวิดีโอกิจกรรมของศิษย์เก่า
29 เม.ย.66 "สานสัมพันธ์ สายใยพี่น้อง ACLA"
6 พ.ย.64 บทสัมภาษณ์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
27 เม.ย.62 ประธานชมรมฯ กล่าวงาน สระเกล้าดำหัว 62

ศิษย์เก่าทรงคุณค่า
แรงบันดาลใจไปสู่ฝัน จากพี่ถึงน้อง ศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง

พลุที่สว่างไสวสวยงาม ดังกึกก้องทั่วฟ้าเมืองลำปาง
ในพิธีเปิดงาน "เฉลิมฉลอง 60 ปี เกียรติภูมิอัสสัมชัญลำปาง"

Live สด : ช่วงวงชาตรีและน้องเพชร และช่วงสุดท้ายของงานฉลอง
ครบรอบ 60 ปี เกียรติภูมิอัสสัมชัญลำปาง วันเสารที่ 16 ธันวาคม 2560
Aclalumni.com