สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง
Assumption Lampang
Alumni Association


เฟซบุ๊ก : เพจ :: กลุ่ม
aclalumni.com
ความวิริยะ อุตสาหะ เป็นหนทางนำไปสู่ความสำเร็จ

โลโก้ของโรงเรียน

โลโก้ของสมาคม

เว็บไซต์ของโรงเรียน
อัสสัมชัญลำปาง อนุสรณ์ 2502 - 2503

เล่าข่าวครูเกษียณ
ส.ค.56 - #1/56
เกษียณ ครูไพบูลย์

เกียรติภูมิ อัสสัมชัญลำปาง ครบรอบ 60 ปี
(Glory of Assumption College Lampang)
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง
ร่วมสนับสนุนการจำหน่ายเสื้อโปโลที่ระลึก
สั่งจองได้ที่สมาคมฯ 086-4315514
ทั้งชุดราคา 500 บาท

เล่าขาน .. ด้วยภาพ

รวมภาพจากหนังสือรุ่น
ของ มนัสพี รุ่นเสาเอก

กีฬาประเพณีของคณะครู #41
ของ ILoveCoffee

ลำปางอดีต-ปัจจุบัน
ของ เชษฐณรงค์ เขื่อนแก้ว

ข้อมูลทั่วไป
กรรมการฯ ชุด 19
กรรมการฯ ชุด 18
ประวัตินักบุญหลุยส์
ค้นสมาชิกศิษย์เก่า
รายงานการประชุมกรรมการ
สมัยที่ 19 ครั้งที่ 1
สมัยที่ 19 ครั้งที่ 2
สมัยที่ 19 ครั้งที่ 3
สมัยที่ 19 ครั้งที่ 4
สมัยที่ 19 ครั้งที่ 5
สมัยที่ 19 ครั้งที่ 6
สมัยที่ 19 ครั้งที่ 7
สมัยที่ 19 ครั้งที่ 8
สมัยที่ 19 ครั้งที่ 9
สมัยที่ 19 ครั้งที่ 10
สมัยที่ 19 ครั้งที่ 11
สมัยที่ 19 ครั้งที่ 12
สมัยที่ 19 ครั้งที่ 13
สมัยที่ 19 ครั้งที่ 14
สมัยที่ 19 ครั้งที่ 15
สมัยที่ 19 ครั้งที่ 16
สมัยที่ 19 ครั้งที่ 17
สมัยที่ 19 ครั้งที่ 18
สมัยที่ 19 ครั้งที่ 19
สมัยที่ 19 ครั้งที่ 20
เผยแพร่ที่ slideshare.net
รวมภาพเก่า
รวมภาพเก่า 232 ภาพ
Download
รดน้ำดำหัว 2009 4.3 MB
พี่ตุ่ย 06-02-10 3.3 MB
ภาพเช้า 06-02-10 2 MB
ประชุม 06-01-26 4 MB
ภาพขยาย 232 ภาพ 14 MB
ภาพเล็ก 232 ภาพ 300 KB
Aclalumni.com