Assumption College Lampang : ACLALUMNI.COM
  หน้าหลัก:: ทำเนียบนายก
เข้าเว็บไซต์นี้คราใด ทำให้นึกถึงคราเยาว์วัยไปทุกคราว ความวิริยะ อุตสาหะ เป็นหนทางนำไปสู่ความสำเร็จ

โลโก้ของโรงเรียน

โลโก้ของสมาคม

เว็บไซต์ของโรงเรียน
อัสสัมชัญลำปาง อนุสรณ์ 2502 - 2503

เล่าข่าวครูเกษียณ
ส.ค.56 - ฉบับที่ 1/2556
ที่ระลึกเกษียณ ครูไพบูลย์รวมภาพจากศิษย์เก่าหลายท่าน นำเสนอ 3 วิธี
- เปิดผ่านเว็บไซต์นี้ เห็นภาพทั้งหมดในเพจเดียว
- Download acl232e.zip 14 MB เผยแพร่ต่อได้ง่าย
- ในเว็บไซต์ thaiabc.com เป็นชุดที่ 9
? ถ้าศิษย์เก่าท่านใดมี Server ขอให้แจ้ง link กับสมาคมฯ จะได้ช่วยกันเผยแพร่ ความยิ่งใหญ่ของโรงเรียนต่อไป
สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Alumni Association of Assumption College Lampang
294/1 ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร.0-5431-8994