rspthaiabcrspthaiallblack
การเรียนรู้ในยุคจักรวาลนฤมิต ผสมผสานทั้งออนไลน์และออนไซต์
rsptown
แก้วสารพัดนึก # | หน้าตัวอย่าง | การแต่งงาน | ลำปางดอทเน็ต | ห้องเรียนแห่งอนาคต |
สังคมคนรักอ่าน สู่ ยุคจักรวาลนฤมิต
Metaverse ฟซบุ๊ก (อังกฤษ: Facebook) คือ เว็บไซต์เครือข่ายสังคม (Social Networking Website) สำหรับติดต่อแลกข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิก เปิดให้ใช้งานเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 โดย มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ในช่วงแรกนั้นเฟซบุ๊กเปิดให้ใช้งานเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ซึ่งต่อมาได้ขยายออกไปยังมหาวิทยาลัยทั่วสหรัฐอเมริกา และเปิดให้ขยายไปถึงผู้ใช้ทั่วไปตั้งแต่ 11 กันยายน พ.ศ. 2549 สำหรับชื่อเฟซบุ๊กนั้นมาจากชื่อเรียก "เฟซบุ๊ก (Face Book)" ที่จะเป็นหนังสือแจกสำหรับนักศึกษาในช่วงเริ่มเรียนปีแรก ซึ่งมีภาพและชื่อของเพื่อนที่เรียนด้วยกัน มีไว้สำหรับจดจำชื่อคนอื่น จึงเป็นที่มีของชื่อโดเมน facebook.com
ฟซบุ๊กเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น Meta (เป็นภาษากรีก ในภาษาอังกฤษตรงกับ beyond เหนือกว่า ไกลกว่า) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ บริษัทมีวิสัยทัศน์ที่จะยกระดับจาก 2D ไปสู่ประสบการณ์สัมผัสเสมือนจริง เหมือนที่พบใน ความจริงผสาน ( Augmented Reality) , ความจริงเสมือน (Virtual Reality) และ ความจริงผสม (Mixed Reality) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในยุคถัดจากนี้ไป นั่นคือ Metaverse technology
มตาเวิร์ส (Metaverse) คือ นวัตกรรมที่สร้างและผสานสภาพแวดล้อมของโลกจริงที่เราอยู่เข้ากับโลกเสมือนจริง เรียกว่า "ชุมชนโลกเสมือนจริง" ผสานวัตถุรอบตัวและสภาพแวดล้อมเชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียว ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (VR = Virtual Reality) การรวมสภาพแวดล้อมจริงกับวัตถุเสมือน (AR = Augmented Reality) และการผสมผสานระหว่างวัตถุเสมือนจริงเข้ากับโลกแห่งความเป็นจริง (MR = Mixed Reality)
พาส่อง Metaverse (จักรวาลนฤมิต ) .. โลกดิจิทัลเสมือนจริงแห่งอนาคต
Content คือ อะไร เชื่อแล้วทำ นื้อหา คือ เรื่องราว สาระ ใจความ ข้อมูล สารสนเทศ หรือความรู้ ที่มีวัตถุประสงค์ของเนื้อหาที่ชัดเจน เช่น เนื้อหาที่ต้องการสื่อสารให้ทราบเกี่ยวกับตัวเรา เพื่อนเรา เพื่อนเขา เพื่อนร่วมโลก สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต โลก หลักคิด ทฤษฎี ความเชื่อ หรือเหตุการณ์ ซึ่งมักมีคุณค่า (Value) หรือมูลค่า (Worth) ที่มากพอให้เราได้กล่าวถึง ซึ่งภาษาอังกฤษอาจใช้คำว่า Information หรือ Content
sellinfacebook.pptx
คอนเทนต์ หรือ เนื้อหา คือ ราชา ถนนศิลปะ ารแบ่งเนื้อหา (Content) เมื่อจำแนกตามเวลาสามารถแบ่งได้ 3 แบบ คือ เนื้อหาในอดีต เนื้อหาในปัจจุบัน และเนื้อหาในอนาคต ซึ่งเนื้อหาในอนาคตจะได้มาผ่านกระบวนการวิจัย ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับว่ากระบวนการวิจัย คือ วิธีการหนึ่งที่มนุษย์เราจะได้มาซึ่งความรู้ในอนาคต ส่วนเนื้อหาในปัจจุบัน คือ ผลการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ ต่อยอดความรู้ในอดีตมาเป็นเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม แล้วปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม เศรษฐกิจและเพิ่มมูลค่าความรู้เหล่านั้น ส่วนเนื้อหาในอดีต คือ เรื่องราวที่เคยเกิดขึ้น ที่มีทั้งบวกและลบ นำมาพัฒนาแก้ไขให้สมบูรณ์ได้ สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดจนเป็นได้ทั้งความรู้ในปัจจุบัน และความรู้ในอนาคต
ความฝันเมื่อปี 2542 ตั้งแต่จดโดเมน วามฝัน เป็นสิ่งที่เชื่อได้ว่ามีกันทุกคน เพราะเป็นความปรารถนาที่หวังจะได้เห็นในวันพรุ่งนี้ ปีหน้า บั้นปลายของชีวิต หรือวันสุดท้ายบนดาวดวงนี้ จึงเชื่อได้ว่ามนุษย์ทุกคนมีความฝัน (Dream) ผมก็มีเรื่องราว มีเนื้อหา มีคอนเทนต์ที่นำมาแบ่งปันในหลากหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบจำแนกตามบทบาทที่มีในแต่ละช่วงเวลา เช่น ครั้งที่แม่ผมล้มได้บันทึกเรื่องราวที่ผมรู้สึกนึกคิดในช่วงนั้น ที่ตนเองต้องล้มตาม (ลาออกงาน) เพื่อไปดูแลท่านในบั้นปลายชีวิตจากการป่วยด้วยอัลไซเมอร์ รวมเป็นเวลา 4 ปี (2559 - 2563) นั่นก็เป็นเรื่องราวที่ยากลำบากด้านจิตใจ อยากจะแบ่งปันเรื่องราวในช่วงที่ผมยังมีลมหายใจมีความทรงจำที่ยังไม่เลอะเลือน ก็คงมีผมเพียงลำพังที่ยังจดจำเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่ได้ ที่สามารถนำประสบการณ์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในสื่อสังคมได้ รวมถึงคาดหวังว่าจะเป็น ประโยชน์ต่อ เพื่อน ลูกหลานคนรุ่นใหม่ ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่จะเป็นผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้ หรือ บทความไอทีในชีวิตประจำวัน ที่เขียนคอลัมลงหนังสือพิมพ์ฅนเมืองเหนือ ที่ถึงเวลาแล้ว ที่ควรนำมาคิดต่อ สะท้อนคิด เติมเต็ม หรือมองย้อนเวลา ถึงที่มาที่ไปของแต่ละบทความที่ตีพิมพ์ไป รวมเวลา 11 ปี 8 เดือนใน 611 บทความ (2548 ถึง 2560) หรือ การเรียบเรียงเรื่องราวเกี่ยวกับไอที (blog, quiz, elearning, ecommerce, search engine, book) ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ไทยออลดอทคอมที่ผมดูแลอยู่ ขณะนี้มีเว็บเพจมีขึ้นทะเบียนในระบบไว้ 763 เว็บเพจ ตั้งแต่เริ่มจดโดเมนในปี 2541 ถึงปัจจุบัน (24 ปี continue ..)
โปรแกรมแก้วสารพัดนึก โปรแกรมแก้วสารพัดนึก ปรแกรมแก้วสารพัดนึก คือ โปรแกรมที่ช่วย ติดตั้งเครื่องบริการเว็บ เครื่องบริการฐานข้อมูล โอเพนซอร์ส และรวมบทความมากมาย สำหรับนำไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หลังติดตั้งเสร็จจะได้โปรแกรม Apache + PHP + MySQL + Perl + Script เช่น e-Commerce, e-Learning, CMS, Article และ Source Code ซึ่งโปรแกรมใช้ NSIS เป็นเครื่องมือในการสร้าง Installer คือ การช่วยย้ายแฟ้มจากเครื่องที่พัฒนาไปยังเครื่องผู้ใช้ ผ่านการสั่งติดตั้ง โดยรุ่นสุดท้าย (8.0) เผยแพร่เมื่อ 7 พฤษภาคม 2555
Download : thaiabc80.zip
หนึ่งภาพแทนคำพูดได้นับพันคำ ย้ายอัลบั้ม าพคือสื่อที่ทรงพลัง ดังคำว่า ภาพหนึ่งภาพแทนคำพูดนับพันคำ (A picture is worth a thousand words) เพราะภาพมีความสำคัญ หากนำภาพหลายภาพมาจัดหมวดหมู่ในอัลบั้ม ก็จะได้กลุ่มภาพที่ทรงพลังในการสื่อสาร ในเฟสบุ๊คมีบริการอัลบั้ม (Album) และสามารถย้ายภาพเดี่ยวจากโพสต์ post ใน profile ไปเข้าอัลบั้มที่เราเป็นผู้ดูแลได้ แต่ option เหล่านี้ สามารถใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์ ที่มีตัวเลือกแบบ full option และภาพใน post หากมีหลายภาพ จะไม่สามารถย้ายบางภาพไปยัง album ที่ต้องการได้ ซึ่งหวังว่าในอนาคต facebook จะปรับให้ย้ายบางภาพใน post ได้ และการย้ายอัลบั้มนั้น ไม่พบ option บน facebook app ทำให้ต้องไปใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการภาพได้เต็มที่
ภาพเพื่อน ๆ ในที่ทำงาน ที่แต่งชุดสูทใน theme เดียวกัน
สตีฟ จ็อบส์ (Steve Jobs) Steve jobs นึ่งในหนังสือขายดีสุดปี 2554 จากยอดขายของ Amazon คือ หนังสืออัตชีวะประวัติของสตีฟ จ็อบส์ (Steve Jobs) ผู้ก่อตั้งบริษัทแอปเปิล ทั้งในรูปหนังสือและอีบุ๊ค (E-Book) ที่เขียนโดยวอลเทอร์ ไอแซ คสัน วางจำหน่ายตามร้านเมื่อ 24 ตุลาคม 2554 หลังการเสียชีวิตไม่ถึง 3 สัปดาห์ เขาจากไปด้วยอายุ 56 ปี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554 หลังตรวจพบมะเร็งตับอ่อน ตั้งแต่กลางปี 2547 ซึ่งเสียชีวิตหลังประกาศเปิดตัวไอโฟน 4เอส เพียงวันเดียว โดย บารัก โอบามา (Barack Hussein Obama) ยกย่องว่าเขาเป็น "นวัตกร" ที่ยิ่งใหญ่ มีฉบับแปลไทย ที่แปลโดยณงลักษณ์ จารุวัฒน์ และคณะ สำนักพิมพ์ Nation Books ในเครือ The Nation พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม 2554
bangkoklibrary.go.th/ .. /E-Book/
ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว์ ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว์ นะนำ - ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว์ ตำแหน่งเป็นอธิการบดี ของ มหาวิทยาลัยเนชั่น และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ริช เรสเตอรองต์ จำกัด บริษัทจัดตั้งขึ้น เพื่อบริหารจัดการธุรกิจ โชคดีติ่มซำ และ โคขุนโพนยางคำ แล้วยังเป็นนักวิชาการอิสระ ผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการการตลาดมาอย่างมากมาย ผลงานผ่านสื่อสังคมที่เป็นที่ประจักษ์มี 2 รูปแบบ คือ คลิปวีดีโอ หลักสูตรการบริหารจัดการ เผยแพร่ผ่านช่อง Stepplus training - บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด และเขียนบทความแบ่งปันในเฟสบุ๊คส่วนตัวชื่อ Kritsada Pop Tunpow
ดยคลิปวีดีโอชุด หลักสูตรการบริหารจัดการ ทั้ง 9 ตอน ประกอบด้วย 1) จุดตายในการบริหารองค์กร ของผู้บริหาร 2) Know How & Know Who กับความสำเร็จในงาน 3) การตัดสินใจ หัวใจความสำเร็จของผู้จัดการ 4) งานไม่ยุ่ง แต่ยุ่งคน ศึกษาพฤติกรรมคนในองค์กร 5) อิทธิพลของกระบวนการฝูงชนในองค์กร 6) เข้าใจคน เพื่อชนะใจคนในองค์กร 7) การพัฒนาตนเองด้วย PDCA 8) การบริหารเงิน เพื่อความมั่นคงของชีวิต 9) บริหาร EGO ในตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในการงาน และ รวม 23 บทความจากเฟสบุ๊ค : 1) กลไกป้องกันตนเอง 2) ทางไม่หนี แต่ทีไล่ .. 22) Win win มีจริง หรือ? 23) สื่อสารงานกันไม่เข้าใจ เพราะอะไร
การสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์ อีคอมเมอร์ซของไปรษณีย์ไทย ารตลาด หมายถึง กระบวนการของการสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการไปยังลูกค้า การตลาดอาจถูกตีความว่าเป็นศิลปะแห่งการขายสินค้า แต่การขายเป็นเพียงส่วนเล็กหนึ่งของการตลาด หรือ การตลาด หมายถึง การกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ในทางธุรกิจที่มีผลให้เกิดการนำสินค้าหรือบริการ จากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค หรือผู้ใช้บริการนั้น ๆ ให้ได้รับความพึงพอใจ ขณะเดียวกันก็บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ
ลุ่มของภาระหน้าที่ต่อการจัดการการตลาด (Marketing management Tasks) ประกอบไปด้วย 1) การพัฒนากลยุทธ์และแผนการตลาด (Developing Market Strategies and Plans) 2) การมองการตลาดเชิงลึก (Capturing Marketing Insights) 3) การติดต่อเชื่อมโยงกับลูกค้า (Connecting with Customers) 4) การสร้างตราสินค้าที่เข้มแข็ง (Building Strong Brands) 5) การวางรูปแบบการนําเสนอสินค้าสู่ตลาด (Shaping the market offerings) 6) คุณค่าของการส่งมอบ (Delivering value) 7) คุณค่าของการสื่อสาร (Communicating value) 8) การสร้างความเจริญเติบโตในระยะยาว (Creating Successful Long-Term Growth)
Marketing Management โดย Philip Kotler
google.com/site/lakkantalad (เนื้อหาเต็ม)
worldsupporter.org/..kotler (สรุป 20 บท)
slideshare.net/PeleZain (page 100)
se-ed.com/../no=9780273753360 (หนังสือ)
thailandpostmart.com
ShareThis.com Pagespeed Insight
w3.org/css-validity
w3.org/check - HTML
w3.org/checklink
deadlinkchecker.com
ahrefs.com/broken-link-checker
drlinkcheck.com/
Chrome : Broken Link Checker
rspsocial
Thaiabc.com