Tag Archives: new year

ควันหลงรดน้ำดำหัวสงกรานต์ ที่ม.เนชั่น และสโมสรไลออนส์ลำปาง

ควันหลงรดน้ำดำหัวสงกรานต์ ที่ม.เนชั่น และสโมสรไลออนส์ลำปาง
http://77kaoded.com

ในช่วงงานประเพณีรดน้ำดำหัว
หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา
ในปี 2561 ที่ผ่านมาพบกิจกรรมมากมาย
ที่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาวเหนือ
มีการโพสต์ในสื่อสังคม
เช่น วันที่ 27 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น (Nation University)
หรือ วันที่ 22 เมษายน 2561 ณ สวนอาหารเรือนแพ
สามารถใช้ hashtag ได้หลากหลาย

อาทิ
#สระเกล้าดำหัว
#รดน้ำดำหัว
#สงกรานต์
#ลำปางรักษ์เมืองเก่า

กิจกรรมที่พบในสื่อสังคม
จากเฟสของ ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยโยนก
#nirundjivasantikarn อาทิ
1. รดน้ำดำหัวในสถาบันการศึกษา
ที่ผู้ใหญ่ก็มักจะต้องให้ศีลให้พรกับลูกหลาน
https://www.facebook.com

2. ร่วมกิจกรรมรำวง กับนักศึกษาปัจจุบัน
https://www.facebook.com

3. นั่งล้อมวงทานข้าวกับศิษย์เก่า
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204429336489689&set=pcb.10204429342649843

4. ลูกศิษย์ลูกหา นักศึกษา คณาจารณ์ และผุ้เยาว์
เข้ารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในมหาวิทยาลัย
https://www.facebook.com

5. สโมสรไลออนส์ลำปางจัดพิธีขอพรจากผู้อาวุโส 22 เมษายน 2561
เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนและครอบครัว
ซึ่งงานนี้ นายกศุภชาติ สุขประเสริฐ เป็นประธานจัดงาน
ภาพจากเฟส Nuansri Promchaiwong
https://www.facebook.com

6. ลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัยโยนก
พากันรวมกลุ่มมารดน้ำดำหัวจาก ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ
https://www.facebook.com

7. พรปีใหม่ โดย ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ
https://www.facebook.com

งานประเพณีรดน้ำดำหัว หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา

งานประเพณีรดน้ำดำหัว
หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา

งานประเพณีรดน้ำดำหัว หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา

งานประเพณีรดน้ำดำหัว
หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา

งานประเพณีรดน้ำดำหัว หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา

งานประเพณีรดน้ำดำหัว
หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา

งานประเพณีรดน้ำดำหัว หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา

งานประเพณีรดน้ำดำหัว
หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา

งานประเพณีรดน้ำดำหัว หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา

งานประเพณีรดน้ำดำหัว
หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา

งานประเพณีรดน้ำดำหัว หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา

งานประเพณีรดน้ำดำหัว
หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา

งานประเพณีรดน้ำดำหัว หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา

งานประเพณีรดน้ำดำหัว
หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา

งานประเพณีรดน้ำดำหัว หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา

งานประเพณีรดน้ำดำหัว
หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา

งานประเพณีรดน้ำดำหัว หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา

งานประเพณีรดน้ำดำหัว
หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา

งานประเพณีรดน้ำดำหัว หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา

งานประเพณีรดน้ำดำหัว
หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา

สงกรานต์ลำปาง “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง”

1. สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง 2558

1. สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง 2558

ปีนี้ ลำปางจัดงานสงกรานต์ (Songkarn @lampang)
ชื่อ “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง
ระหว่าง 8 – 13 เมษายน 2558
ณ ข่วงนคร และสวนสาธารณะเขลางค์นคร
สวย สนุก อบอวลด้วยวัฒนธรรมลานนา
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=374682929322931&id=274768539314371

ข้อความจาก fb page ของ เทศบาลนครลำปาง

8-13 เมษายน
2558 เชิญร่วมสืบสานงานประเพณี สลุงหลวงกลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ประจำปี 2558 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ชมรมเทิดมรดกเขลางค์ หน่ายงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงประชาชนชาวลำปาง จัดงานประเพณีอันยิ่งใหญ่ เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของล้านนาไทย และส่งเสริมปีการท่องเที่ยววิถีไทย 1ใน 12 เมืองต้องห้าม…พลาด ลำปางเมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา

2. สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง 2558

2. สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง 2558

3. สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง 2558

3. สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง 2558

4. สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง 2558

4. สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง 2558

ข้อมูลงานสงกรานต์ 2557
http://thaiabc.com/lampangnet/admin/1193/

งานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง .. เปิดประตูสู่การท่องเที่ยว นครแห่งความสุข ที่ไม่หมุนไปตามกาลเวลา

แถลงข่าวประกวดนางสาวลำปาง

แถลงข่าวประกวดนางสาวลำปาง

https://www.facebook.com/atichai.tonkanya/posts/910298179002621
https://www.facebook.com/tourlampangna/photos/a.1403939086492167.1073741840.1399580723594670/1580286155524125/

วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2557
ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศากลางจังหวัดลำปาง โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 18 – 28 ธันวาคม 2557 สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง
โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสืบสานงานรื่นเริงประจำปีของจังหวัด เปิดโอกาสให้ประชาชนจาก 13 อำเภอได้มาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
ชมนิทรรศการความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจากส่วนราชการ นำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมร้านมัจฉากาชาด ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
เพื่อหารายได้ไว้ใช้จ่ายในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของจังหวัดลำปาง

นายธานินทร์ กล่าวว่า เนื่องจาก จังหวัดลำปางได้ประกาศให้ปี 2557-2558
เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวนครลำปาง ภายใต้แบรนด์ “นครแห่งความสุข ที่ไม่หมุนไปตามกาลเวลา
ในปีนี้การจัดงานจะให้มีความยิ่งใหญ่และพิเศษกว่าทุกปี เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 และ
นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ต้องการคืนความสุขให้คนในชาติในช่วงเทศกาลปีใหม่ จึงได้ประกาศให้มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน
งานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง จึงเลื่อนจัดเร็วขึ้นเพื่อสนองนโยบายดังกล่าว

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า กิจกรรมปีนี้พิเศษกว่าทุกปี เนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กำหนดจัดมหกรรมคอนเสิร์ต “เดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจปฏิรูป” ที่จังหวัดลำปาง ในวันที่ 27 ธันวาคม 2557 โดยจะมีการถ่ายทอดสดทาง PSI 159, cth 1, Sunbox62, gmm z 109, ipm 162 และออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ในวันจัดงาน จึงถือเป็นโอกาสที่จะได้ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางให้รู้จักกว้างขวางมากขึ้น นอกจากนี้ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน ได้จัดให้มีการแข่งขันศึกมวยไทยดาวรุ่งปูนเสือสัญจร ณ เวทีชั่วคราว ในงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง วันที่ 26 พฤศจิกายน จัดศึกมวยไทยนานาชาติสะท้านโลก ครั้งที่ 1 ชิงเข็มขัดแชมป์ 2 เส้นของสมาพันธ์มวยไทยโลก  ซึ่งแชมป์มวยไทยหญิงเป็นคนอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นไฟท์ป้องกันแชมป์ ในรายการนี้ยังจะมีมวยไทยประกอบอีก 5 คู่  ซึ่งในอนาคตจะจัดเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมกีฬามวยไทยในจังหวัดลำปาง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวอีกว่า กิจกรรมอื่นๆ ภายในงานยังคงมีการประกวดนางสาวลำปาง การออกร้านนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ร้านมัจฉากาชาด จำหน่ายสลากกาชาด การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีนครลำปาง ซึ่งทุกหน่วยงานในจังหวัดลำปางได้บูรณาการความร่วมมือ เพื่อคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนชาวลำปาง และส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง
http://mots.go.th/lampang/ewt_news.php?nid=121&filename=vdo