Tag Archives: nationu

คลิ๊ป .. สร้างฝายชะลอน้ำ ลำปาง

ฝายชะลอน้ำ

ฝายชะลอน้ำ

28 มิ.ย.56 กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ
กิจกรรมน้องใหม่ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
ในคลิ๊ปพบว่า มุขน้องลูกหยีไม่ธรรมดาเลย
ทำฝายชะลอน้ำหรือชะลอดินไหลค่ะ
เป็นกิจกรรมของ freshman class
ปล.ระวังน้ำป่าไหลหลากนะ หน้าฝนซะด้วย

23 ก.ย.55 กิจกรรมตามหาคนดี ที่บ้านสามขา
นักศึกษานิเทศศาสตร์ ทำฝายกั้นน้ำ เปียกปอนกันใหญ่ครับ
ได้สัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านบุญเรือง เฒ่าคำ ว่าฝายชะลอน้ำคืออะไร
ปล.ระหวัดเป็นหวัดเป็นไอกันนะครับ

ถอดบทเรียนโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ของ 5 สถาบันที่ มรภ.ลำปาง

สิ่งที่เชื่อมนักวิชาการ กับนักปฏิบัติในชุมชน

สิ่งที่เชื่อมนักวิชาการ กับนักปฏิบัติในชุมชน

9 ส.ค.55 ถอดบทเรียนโครงการวิจัย “แนวทางารทำงานเครือข่ายสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยลำปาง เพื่อสร้างการเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพชุมชนพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง” ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มรภ.ลำปาง แบ่งกลุ่มย่อย ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ แล้วมานำเสนอหลังทานข้าวเที่ยง

มีผู้ประมวลภาพรวมของการสรุปบทเรียน คือ คุณอาภา พงษ์คีรีเสน (คุณน้อย จากมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อสังคม) และ คุณภัทรา มาน้อย เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง หรือพี่เลี้ยงของทีมที่แข็งขัน มีแขกนักวิชาการที่มีบทบาทสำคัญ 2 ท่านคือ อ.สุวลักษณ์ และอ.นิกร นักวิชาการในลำปาง ชวนคิดนอกกรอบ และมีคุณประไพร สะท้อนจากกลุ่มข้าวซ้อมมือ ทำให้เวทีมีรสชาติของการเรียนรู้ร่วมกันชัดเจน แล้วผมก็ถูกอ.ชุติมา พาดพิงว่าไป กระตุ้นต่อม X (แปลเกือบไม่ทัน) มี อ.วิเชพ และ อ.อัศนีย์ เก็บประเด็นกลุ่มต้นน้ำ มี อ.ชุติมา คำบุญชู เป็นผู้สรุปงานโครงการ มี ผศ.ดร.ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล กล่าวรายงาน มี รองอธิการที่ดูแลงานวิจัย เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ปิดประชุม 4 โมงกว่า และผศ.ดร.ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล ชวนทีมวิจัยคุยกันต่อเรื่องวันที่ 16 – 17 ส.ค.55 มี 5 สถาบันการศึกษาในลำปางร่วมทำงานเป็นเครือข่ายได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ห้องเรียนวัดบุญวาทย์วิหาร http://www.mculampang.com สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง (กศน.) สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง (มทร.) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง (มรภ.) มหาวิทยาลัยเนชั่น (มนช.)

 

ความรู้จากการปฏิบัติ กับงานวิจัย

ความรู้จากการปฏิบัติ กับงานวิจัย

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151076272017272.450358.350024507271

ทิศทางประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

compass asean

compass asean

ดร.ประสาน ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ คุณอธิภูมิ กำธรวรินทร์ อดีตประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดลำปาง
และ คุณอนุศิษฏ์ ภูวเศรษฐ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้า จังหวัดลำปาง

บรรยายหัวข้อ

รู้ทิศ ปรับกระบวนทัศน์ ให้กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00น. – 12.30น.
สนใจติดต่อ มหาวิทยาลัยเนชั่น 054-820099 .. ฟรี

http://thaiabc.com/lampangnet/admin/268/

http://www.ustream.tv/channel/nation-university

ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (ป้อม)

ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (Pawoot Pongvitayapanu)

ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (Pawoot Pongvitayapanu)

http://www.ustream.tv/channel/nation-university

คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (Pawoot Pongvitayapanu) (ป้อม) กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์บริษัท TARAD.com, อุปนายกสมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย, อาจารย์คณะไอซีที มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ผู้เขียนหนังสือ E-Commerce และ E-Marketing, วิทยากรและที่ปรึกษากับบริษัทชั้นนำและหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่ง มีประสบการณ์เชี่ยวชาญด้าน Internet E-Commerce และ E-Marketing มากกว่า 14 ปี จบการศึกษา ปริญญาโทจาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ด้าน Internet & E-Commerce และปริญญาโทที่สองจาก สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้าน Executive MBA และจบปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยรังสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็น คอลัมนิสต์ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ – จัดรายการวิทยุที่ Nation Radio FM 102 และ มีรายการทีวี “อัพกบาล” ของตัวเองในช่อง Nation Channel มาเป็นวิทยากร หัวข้อสัมมนา “การตลาดยุคใหม่หัวใจดิจิตอล (Business and Marketing in Digital Age)” ให้กับ กลุ่มนักธุรกิจ หอการค้า เจ้าของกิจการ กลุ่ม SME นักศึกษาปัจจุบัน ทั้งตรี / โท ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ  ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง Tel. 054820099

การเริ่มต้นการตลาดออนไลน์
1. กำหนดวัตถุประสงค์ (sell or image)
2. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย (5W 1H)
3. วางแผนงบประมาณ (มีเงินเท่าไร จะใช้อย่างไร)
4. กำหนดแนวความคิดและรูปแบบ (หาจุดขาย ลูกเล่น ไอเดีย)
5. วางแผนกลยุทธ์ และสื่อ ช่วงเวลา (กลยุทธ์อะไร สื่ออะไร เมื่อใด)
6. ดำเนินแผนการ
7. วัดผล และประเมินผลลัพธ์

Video streaming by Ustream

http://www.ustream.tv/channel/nation-university

http://www.pawoot.com/resume

http://www.slideshare.net/pawoot

http://blog.nation.ac.th/?p=2053

แผนที่ลำปาง หน้า BigC

แผนที่สถานที่ต่าง ๆ ในเขตเมืองลำปาง

click to enlarge แผนที่สถานที่ต่าง ๆ ในเขตเมืองลำปาง

8 เม.ย.55 มีโอกาสไป BigC ลำปาง เห็นแผนที่บริเวณเขตเทศบาลนครลำปาง
ทำให้นึกได้ว่า แผนที่ เป็นเครื่องมือสำคัญของนักเดินทาง
เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้โลกของเราเจริญมาถึงทุกวันนี้
ถ้าไม่เดินทางเลย ก็จะไม่มีการแลกเปลี่ยนอาหาร หรือวัฒนธรรม
อีกไม่นานจะเข้าสู่ ASEAN ซึ่งประเด็นสำคัญก็คือการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
แต่ผลพวงด้านอื่นก็จะตามมาอีกเพียบ แล้วแผนที่ก็คงต้องเปลี่ยนไป
เพราะมีการแลกเปลี่ยน ก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง มีการลงทุน
มีการจ้างงาน มีการพัฒนา แต่ละพื้นที่เพิ่มขึ้น และก็ต้องมีการเดินทาง
ที่ต้องอาศัยแผนที่นั่นเอง .. ถ้าไม่มีก็เหมือนเดินในความมืด มีหลงได้นะครับ

ถนนวชิราวุฒิดำเนิน ศาลากลาง และมหาวิทยาลัยเนชั่น

ถนนวชิราวุฒิดำเนิน ศาลากลาง และมหาวิทยาลัยเนชั่น

ทำเว็บเพจ เชื่อมโยงข้อมูลไปยัง google map
นำเสนอสถานที่ต่าง ๆ เช่น ลำปาง ก็อยู่ในนั้นด้วยครับ
ที่ http://www.thaiall.com/map/

ดาวรุ่งลูกทุ่ง

นักร้องสาวสวย ยอดนิยม

นักร้องสาวสวย ยอดนิยม

มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
จัดกิจกรรม การแข่งขันเต้น และเสียงดีมีทุน
ดาวรุ่งลูกทุ่งเนชั่น ณ ห้าแยกหอนาฬิกา ข่วงนคร
และพบกับศิลปินรับเชิญ “ญาญ่า หญิง”
ในวันที่ 4 เมษายน 2555
เวลา 18.00น. – 24.00น.
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 25 มีนาคม 2555
ติดต่อสอบถาม
มหาวิทยาลัยเนชัน 054-265170, 054-820099

งานนี้ผมก็ไม่พลาด
เพราะคุณญาญ่าเป็นศิลปินในดวงใจของผม
จะงานเพลง หรืองานแสดงล้วนสุดยอด
เป็นศิลปินที่ขาวใส สวมเสื้อดำ และมีสไตล์ของตนเอง
แล้วพบกับเธอในดวงใจของผม ด้วยกันครับ