Tag Archives: governor

สุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

 

ท่านผู้ว่าสุวัฒน์ พรมสุวรรณ มาเป็นพ่อเมืองที่ลำปาง
พบข้อมูลของท่าน และประวัติการทำงาน
ที่ http://www.lampang.go.th/suwat.html
ท่านใช้ facebook เก่ง มี profile และรับผมเป็นเพื่อนใน 5000 ด้วย
ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100013689336229
ท่านเกิดเมื่อ 16 เมษายน 2500
เห็นประวัติของท่านแล้วชื่นชม เพราะได้รางวัลเยอะมาก
จากเว็บของ lampang.go.th

– ได้รับรางวัลชนะเลิศสำนักทะเบียนกิ่งอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2544 (อ.บึงนาราง)
– ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สำนักทะเบียนอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2547(อ.อัมพวา)
– ได้รับรางวัลศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)อำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2547 (อ.อัมพวา)
– ได้รับรางวัลนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม ตามโครงการนายอำเภอของประชาชน ประจำปี พ.ศ.2547
– ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2547 จังหวัดสมุทรสงคราม
– ได้รับรางวัลชนะเลิศตามโครงการประกวดอำเภอ…ยิ้ม “ส้วมสะอาดมาตรฐาน HAS” ประจำปี พ.ศ.2548 จ. สมุทรสงคราม
– เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ ตามมาตรา 24 พรบ.สัญชาติ พ.ศ. 2508
– เป็นอนุกรรมการและเลขานุการอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาให้สัญชาติไทยแก่ชนกลุ่มน้อย
– เป็นรองประธานคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย-เมียนมา (ฝ่ายไทย) เพื่อพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับแม่น้ำที่เป็นเขตแดนระหว่างไทย-เมียนมา
– เป็นประธานคณะทำงานเพื่อประสานงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก (ส่วนหน้าสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
– เป็นประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก ประกอบด้วย
1) ด้านสิทธิประโยชน์ ขอบเขตพื้นที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน
2) ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน การสาธารณสุข และความมั่นคง
3) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร

 

สุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ใน profile ของท่านพบว่า ท่านทำงานเต็มที่
เข้าถึงประชาชน และแก้ปัญหาได้ตรงจุด
เพื่อนชาวลำปางไปติดตามได้ครับ

แล้วเมื่อ 24 พ.ย.2559 ได้แชร์เรื่อง
ยินดีต้อนรับ ท่านสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ไปในสื่อสังคมหลายเว็บไซต์ เพราะชอบผู้ว่าท่านนี้
แชร์ไปที่
https://www.facebook.com/ajburin
https://twitter.com/nationretweet
https://plus.google.com/u/0/104567804820940218434
https://www.linkedin.com/pulse/activities/burin-rujjanapan+0_0WmrKUMsxx7Zjy8Bb2YeX2
https://www.pinterest.com/thaiall/

ยกนิ้วให้เลยที่ท่านผู้ว่าลำปาง ทำให้จังหวัดมีป่าชุมชนมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

ข่าวจาก นสพ.ลำปางนิวส์

ข่าวจาก นสพ.ลำปางนิวส์

ในขณะนี้มีข่าวเรื่องเขาหัวโล้น ปัญหาเผาป่า การลักลอบตัดไม้
มีในหลายจังหวัดของประเทศ เป็นปัญหาที่แก้ไขด้วยวิธีที่ต่างกันไป
แต่เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 อ่านข่าวจาก นสพ.ลำปางนิวส์
ทำให้ต้องอึ้งในความสามารถของท่านผู้ว่าสามารถ ลอยฟ้า
ที่น่าจะหาใครทัดเทียมได้ยาก
เพราะตอนท่านเข้ามารับตำแหน่งใหม่นั้น (เข้าลำปาง 1 ตุลาคม 2558)
กรมป่าไม้ได้สำรวจข้อมูลป่าชุมชนที่ลำปาง พบว่ามี 1.92 แสนไร่
ใน 239 หมู่บ้าน ตอนนั้นจังหวัดลำปางถูกจัดเป็นอันดับ 4 ของประเทศ
เมื่อท่านเข้ามาทำงาน และส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านมีป่าชุมชนของตนเอง
จะได้ดูแล รักษา ไม่ตัดไม้ไปขาย ไม่เผาทำลาย ร่วมกิจกรรมกับชุมชน
อาทิ
รวมพลังพิทักษ์อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ทำแนวกันไฟในป่าชุมชน
http://chiangrai.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=160215145951
ผลักดัน ต้นจำปีหลวงใหญ่สุดในโลก
http://lampang.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=151013140611
1 หมู่บ้าน 1 ป่าชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และทดแทนป่าที่ถูกทำลาย
http://www.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=151225143732

แล้วเมื่อกรมป่าไม้สำรวจอีกครั้ง พบว่าพื้นที่ป่าชุมชนเพิ่มขึ้นเป็น 4.27 แสนไร่
ใน 282 หมู่บ้าน
แล้วเป็นผลให้จังหวัดลำปางถูกจัดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ
ข้อมูลโดย พนม จอมอินตา พบใน นสพ.ลำปางนิวส์
http://forestinfo.forest.go.th/55/fCom_area.aspx

ข้อมูลสารสนเทศ ของกรมป่าไม้

ข้อมูลสารสนเทศ ของกรมป่าไม้

จากการติดตามผลงานผู้ว่าสามารถ ลอยฟ้า
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ยอดเยี่ยมที่ชาวลำปางต้องพูดถึงกันไปอีกนาน
เมื่อนำข้อมูลมาประมวลผลพบว่า
– หมู่บ้านเพิ่มอีก 43 หมู่บ้าน
จาก 239 เป็น 282 หมู่บ้าน หรือเพิ่มขึ้น 18 เปอร์เซ็นต์
– พื้นที่ป่าชุมชนเพิ่มอีก ไร่ 2.35 แสนไร่
จาก 1.92 เป็น 4.27 แสนไร่ หรือเพิ่มขึ้น 222 เปอร์เซ็นต์
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1359577557402649&id=100000512536077

ภาพแสดงพื้นที่ป่าชุมชนที่เพิ่มขึ้นใน google map

ภาพแสดงพื้นที่ป่าชุมชนที่เพิ่มขึ้นใน google map

ธานินทร์ สุภาแสน นั่งเมืองลำปาง ต.ค.56

ธานินทร์ สุภาแสน

ธานินทร์ สุภาแสน

คณะรัฐมนตรี มีมติแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย 17 ตำแหน่ง ผลปรากฎว่า ธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นั่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งนักปกครองชั้นสูง จำนวน 17 ตำแหน่งทั่วประเทศ โดย
1. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
2. นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
3. นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
4. นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
5.นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
6. นางสุมิตรา ศรีสมบัติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
7. นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
8. นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
9. นายวิศว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
10. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
11. นายสมพงษ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
12. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
13. ว่าที่ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญโสภัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
14. นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน
15. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
16. นายภาณุ อุทัยรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
17. นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

http://www.chiangmainews.co.th/page/?p=211011

 

จังหวัดลำปางเตรียมต้อนรับ
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

กำหนดการ
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556

09.15 น. เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ ถึง ศาลดอยขุนตาล
– สักการะพระพุทธรูปดอยขุนตาล

10.00 น. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า)
– พระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ) /ศาลหลักเมือง / ศาลเจ้าที่ / หลวงพ่อเกษม เขมโก และอนุสาวรีย์ ร.5

10.30 น. เดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพ่อทิพย์ช้าง

10.45 น. ถึงศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง
– รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ /รัฐวิสาหกิจ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับ
– สักการะศาลพระภูมิ และอนุสาวรีย์ ร.5
– สักการะพระแสงราชศัตรา ณ สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง/ สักการะพระพุทธรูปในห้องปฏิบัติงาน
– ลงนามในหนังสือสำคัญเป็นการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการ

11.45 น. เดินทางถึงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
– สักการะศาลพระภูมิ/ ศาลเจ้าที่/พระพุทธรูปประจำจวน

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันแบบเป็นกันเอง

18.00 น. งานเลี้ยงต้อนรับ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการลำปาง

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผู้ว่าราชการ เผยทำรายงานกับเพื่อนร่วมรุ่นหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียนเตรียมเสนอนายกฯ ดึงเชียงใหม่เป็นต้นแบบ โชว์ผลงานการทำหน้าที่ผู้ว่าฯ

21 สิงหาคม 2556นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดและลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ศูนย์ปฎิบัติกลางการปฎิบัติและการประสานงานภูมิภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (Upper Northern Regional Operation and Cooperation Center : UNROCC ) ที่ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด้ชียงใหม่ โดยผู้ว่าฯได้ทักทายกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชนที่มาร่วมพิธีเปิดด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม แม้เมื่อวานนี้ ( 21 ส.ค.56) ครม.จะมีมติโยกย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ซึ่งมีกระแสวิพากวิจารณ์ว่าการโยกย้ายครั้งนี้เพราะมีการทำงานที่ไม่สนองตอบรัฐบาลเท่าที่ควร แม้ก่อนหน้านี้นายธานินทร์ ถูกมองว่ามีความสนิมสนมกับแกนนำคนสำคัญในรัฐบาลและพรรคเพื่อไทย จนถูกโยกย้ายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ระหว่างเป็นประธานกล่าวเปิดงานตอนหนึ่งนายธานินทร์ กล่าวว่า มีกระแสข่าวตำหนิว่าตนเดินทางไปดูงานต่างประเทศบ่อยครั้ง แต่จริง ๆ แล้วนายกรัฐมนตรีได้เปิดหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียนขึ้นมาและให้ไปเรียนที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่รู้ตัวมาก่อนว่าได้เป็นนักศึกษารุ่นที่ 2 ไปเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นเวลา 2 เดือน มีการจัดดินเนอร์ทอร์คและเชิญผู้มีประสบการณ์ในเรื่องยุทธศาสตร์การทำงานในระดับต่างประเทศมาให้ความรู้ และนักศึกษาทั้ง 2 รุ่น ต้องมีเอกสารเสนอนายกรัฐมนตรีในการปรับยุทธศาสตร์ หรือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยมองจากนักศึกษาที่มาเรียน ซึ่งมีทั้งระดับปลัดกระทรวง ซีอีโอ เจ้าของกิจการ ที่มาเรียนมากมายแต่ปรากฎว่านักศึกษาส่วนใหญ่ก็ติดภาระกิจกันบ่อยครั้ง

อย่างไรก็ดีในการศึกษาครั้งสุดท้าย นักศึกษารุ่น 2 ที่ตนเองเรียน ได้เสนอรายงานการศึกษาผู้บริหารอาเซียน ผู้ว่าราชการกับการขับเคลื่อนนโยบายอาเซียน โดยใช้เชียงใหม่เป็นต้นแบบการศึกษามีการนำเสนอภาระกิจทุกอย่างของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่ตนทำทั้งหมด ที่ไม่ใช่ภาระกิจของผู้ว่าและกลุ่มจังหวัดที่ทำกัน แต่เกิดผลในทางปฎิบัติเท่าที่จะเกิดในปีนี้จำนวน 4-5 เรื่อง รวมทั้งเรื่องที่กำลังจะเกิดต่อไปในอนาคต เช่นความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องจะเป็นเรื่องใหม่และประสบการณ์ใหม่ที่จะเชื่อมโยงกับศูนย์ UNROCC เราเรียกการทำงานในลักษณะนี้ว่า หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างเมืองกับเมือง ที่ไม่เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ กรมต่างๆ หรือนโยบายรัฐบาล

ต่อมาผู้สื่อข่าว ได้สัมภาษณ์นายธานินทร์ ถึงการที่ ครม.มีมติโยกย้ายไปรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ว่ารู้สึกน้อยใจหรือไม่ นายธานินทร์ ระบุว่า ไม่ได้รู้สึกน้อยใจอะไรเพราะเป็นข้าราชการเราน้อยใจไม่ได้ และตั้งแต่รับราชการมาก็ประสบกับการโยกย้ายบ่อยครั้งเป็นเรื่องปกติ เชื่อว่าข้าราชการทุกคนรับได้

ผมอยากขอบคุณข้าราชการทุกคนหลังมารับตำแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่ 10 เดือน ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ ประชาชน เอกชน และสื่อมวลชนในการทำงานขับเคลื่อนเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในยุครอยต่อระหว่างการบริหารงานแบบเก่ากับการขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียน ากกลับไปดูบริบทเดิมคงใช้ไม่ได้แล้วทุกอย่างต้องเปลี่ยนใหม่หมด ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของผู้ว่าราชการ หน่วยงานต่างๆ ต้องมีการจัดตั้งทีมเชียงใหม่ขึ้นมาให้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น เชื่อว่าถ้าผู้ว่าฯท่านใหม่มารับตำแหน่งก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะเรามีทีมเชียงใหม่ซึ่งพร้อมทำงานกับผู้ว่าคนใหม่ ผมเองก็กำชับข้าราชการหลายส่วนให้ความร่วมมือกับผู้ว่าราชการคนใหม่ด้วย เพราะทุกคนถือเป็นส่วนเดียวกันเป็นข้าราชการที่ต้องทำงานเพื่อบ้านเมือง” นายธานินทร์ กล่าว

http://breakingnews.nationchannel.com/home/read.php?newsid=692919

เมื่อวันที่ 20 ส.ค.2556 ที่ทำเนียบรัฐบาล  นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม. ว่า ที่ประชุมครม.ได้อนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  17 ตำแหน่ง คือ 1.นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และอีก 16 คน

http://www.dailynews.co.th/politics/227391

ใช้เครื่องข่ายสังคมเพื่อสื่อสาร (itinlife 383)

fb ของกองการศึกษา

fb ของกองการศึกษา

มีโอกาสฟังคุณศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เล่าถึงการพัฒนาที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก่อนมาที่ลำปางว่ามีการสนับสนุนให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสื่อสาร ด้วยการเปิดเฟซบุ๊คของส่วนราชการ องค์กร หรือชุมชน ก็จะเป็นการเพิ่มช่องทางในการแลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกัน หรือเจ้าหน้าที่กับประชาชน ซึ่งต้องมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเสมือนกลไกขับเคลื่อนให้กลไกอื่น ๆ หมุนล้อไปตามกันให้ภาพใหญ่ปรากฎออกมาเด่นชัด เป็นแรงกระเพื่อมอีกแรงที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ปัจจุบันประชาชนเข้าถึงเฟสบุ๊คเกือบ 20 ล้านคน คิดเป็น 1 ใน 3 ของประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

แนวคิดของท่านรองฯ ทำให้ผู้เขียนนึกถึงชุดโครงการวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ลำปาง ของ อาจารย์อดิศักดิ์ จำปาทอง มีกิจกรรมหนึ่งที่จะจัดให้ผู้ทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเข้ารับการอบรมฝึกทักษะเรื่องการใช้ Social Media สนับสนุนการท่องเที่ยว ซึ่งจัดไว้ 3 หัวข้อตามลักษณะบริการสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน คือ Blog, Facebook.com และ Youtube.com แต่ผู้เข้ารับการอบรมควรมีความเข้าใจใน 3 เรื่องสำคัญ คือ ความรู้เรื่องแหล่งท่องเที่ยวของตน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไอที และความเข้าใจเรื่องการจัดทำสื่อมัลติมีเดีย อาทิ การใช้คอมพิวเตอร์ การถ่ายภาพ

แฟนเพจ (Fan Page) เป็นระบบเผยแพร่ แลกเปลี่ยนข่าวสารที่เปิดให้ใช้บริการฟรีโดยเฟสบุ๊ค ผู้เป็นสมาชิกของแฟนเพจสามารถสมัครสมาชิกโดยการกดปุ่มไลค์ (Like button) และไม่ต้องรอรับการยืนยันจากผู้ดูแลเพจ แล้วสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นหรือรับเรื่องราวผ่าน Feed ได้ทันที สามารถนำมาใช้ได้ในระดับองค์กรเพื่อรับความคิดเห็นจากสาธารณะ หรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้ แฟนเพจในปี 2555 ที่มีคนกดไลค์มากกว่า 1.7 ล้านในไทย คือ 1) ไพ่เท็กซัส 2) ตันภาสกรนที 3) nerkoo.com 4) อัพยิ้มดอทคอม 5) bodyslam หากท่านสนใจการทำแฟนเพจสามารถเรียนรู้จากเพจข้างต้น แต่ก็ต้องไม่ลืมเอกลักษณ์ของตน หากแฟนเพจทางการแพทย์ไปโพสต์เรื่องดูดวงตามราศี หรือแฟนเพจโรงเรียนมัธยมชวนสมาชิกเล่นเกม หรือแฟนเพจธรรมะชวนดูหนังจันดาราก็คงไม่เหมาะอย่างแน่นอน

 

http://th-th.facebook.com/permalink.php?story_fbid=247968515325777&id=259176487524058

 

 

 

ผู้ว่าลำปาง นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ย้ายมาจากระยอง

ผู้ว่าลำปาง นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย

กำหนดการเดินทางของ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555

เวลา 06.20 น.
– เดินทางโดยสายการบิน Bangkok Airway เที่ยวบินที่ 203 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กทม.
เวลา 07.50 น.
– ถึงท่าอากาศยานลำปาง
– รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ผู้นำองค์กรภาคเอกชน ให้การต้อนรับ
เวลา 08.15 น.
เดินทางไปศาลากลางจังหวัดลำปาง (หลังเดิม) เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังนี้
– อนุสาวรีย์ ร.๕
– พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ)
– ศาลหลักเมือง
– ศาลเจ้าที่
– หลวงพ่อเกษม เขมโก
เวลา 08.55 น.
– เดินทางไปอนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง (พระยาสุลวฤาชัยสงคราม) เจ้าผู้ครองนครลำปาง
ต้นตระกูลเจ้าเจ็ดตน (ณ ลำปาง, ณ ลำพูน, ณ เชียงใหม่)
– ถึงอนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง
– สักการะอนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง
เวลา 09.00 น.
– เดินทางไปสักการะวัดพระธาตุลำปางหลวง
เวลา 10.00 น.
– เดินทางไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
เวลา 10.30 น.
– ถึงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
– สักการะศาลพระภูมิ
– ศาลเจ้าที่
– พระพุทธรูป ประจำจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2555

เวลา 08.30 น.
– เดินทางไปศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง (ศาลากลางจังหวัดลำปาง)
– ถึงศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง
– สักการะศาลพระภูมิ และอนุสาวรีย์ ร.๕
– สักการะพระแสงราชศัสตรา ณ สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
– สักการะพระพุทธรูปในห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

http://www.prachinburi.go.th/ceo2551.htm

ผู้ว่าจังหวัดลำปางคนที่ 38

booncherd

นายบุญเชิด คิดเห็น ผู้ว่าราชการ จังหวัดลำปาง คนที่ 38

จังหวัดลำปาง มีผู้ว่าราชการคนที่ 38 คือ นายบุญเชิด คิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2554 โดยย้ายจากรองอธิบดีกรมที่ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการรวม 20 ราย ซึ่งในรายชื่อชุดนี้มีตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางตามประกาศของ ครม.
ประวัติการศึกษา
ปี 2522     นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี 2542     รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี 2515    เข้ารับราชการในตำแหน่งช่างจัตวา สำนักงานที่ดินอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี 2537    เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7
ปี 2539    เลขานุการ กรม (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8) สำนักงานเลขานุการกรม
ปี 2543    ผู้อำนวยการกอง (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8) กองทะเบียนที่ดิน
ผู้อำนวยการกอง (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8) กองงานเลขาธิการคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
ปี 2544     ผู้อำนวยการสำนัก (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 9) สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ปี 2550-ปัจจุบัน  รองอธิบดีกรมที่ดิน

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน
– อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอ
– การบริหารงานคอมพิวเตอร์เพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
– อบรมหลักสูตรนักบริหารงานที่ดินระดับสูง
– อบรมหลักสูตรการสร้างข้อสอบเพื่อการคัดเลือกบุคคลของกรมที่ดิน
– อบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง
– อบรมหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติราชการยุคใหม่

http://www.lampang.go.th/govlp.htm
http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNeU5EazJPRGMzTlE9PQ==
http://www.dol.go.th/dol/index.php?option=com_content&task=view&id=924