Category Archives: education

ตอนที่ 17 เดินชมผลงานศิลปะของกลุ่มศิลปินหญิง ลำปาง เรื่องเล่า ลำปางดอทเน็ต

ปัจจุบัน อารมณ์ และความรู้สึก
ได้รับอิทธิพลจาก soft power อย่างมาก

ศิลปะ คือ การแสดงออก
เชื่อมโยงกับ อารมณ์ และ ความรู้สึก
เป็น กิจกรรมที่เป็นสากล ที่ไม่แบ่งแยก

ที่จังหวัดลำปาง
มีการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ
อยู่บ่อยครั้ง โดยศิลปิน หรือ กลุ่มศิลปิน
ในสถานที่ต่าง ๆ
ผมเองก็มีเพื่อนเป็นศิลปิน
ชอบไปเดินชมผลงานของเพื่อนอยู่เสมอ

เมื่อได้เดินชมผลงานแต่ละภาพ
จะรับรู้ได้ถึงการถ่ายทอด
อารมณ์ ความรู้สึก สตอรี่
เรื่องราวที่ศิลปินต้องการสื่อสาร

ในฐานะผู้ชมงานของศิลปิน
สิ่งที่เราทำได้
ก็เพียงแต่ปล่อยตัว ปล่อยอารมณ์
ล่องลอยไปตามจินตนาการ
ลงไปบนภาพ ไปตามฝีแปรง ลายเส้น
โทนสี และเนื้อหา ที่ปรากฎบนภาพ

บางคนอาจหลุดเข้าไป
อยู่ในโลกแห่งจินตนาการ
ท่องไปในโลกของศิลปะ
โลกที่เต็มไปด้วยอารมณ์ และความรู้สึก
บางโลกก็เป็นลายเส้น วัตถุ สิ่งของ
บางโลกก็เป็นสีขาวดำ เน้นแสง และเงา
บางโลกก็เต็มไปด้วยสีสันสุดจินตนาการ

แกลอรี่แต่ละแห่ง
มีเรื่องราว เนื้อหา ความเป็นมา เป็นไป
ที่น่าจดจำ และนำไปเล่าต่อได้เสมอ
เช่นที่ อัญชลีแกลอรี่
ชุมชนธนวรรณ จังหวัดลำปาง

ศิลปะ วัฒนธรรมไทย สยาม และ รวมความเป็นไทย
https://www.thaiall.com/thai/indexo.html

https://vt.tiktok.com/ZSYCjtpa6/

ตอนที่ 16 เปิดบ้านจัดนิทรรศการศิลปะกลุ่มศิลปินหญิง ลำปาง เรื่องเล่า ลำปางดอทเน็ต

กลุ่มศิลปินหญิง จังหวัดลำปาง
ร่วมกันจัดนิทรรศการ
เปิดบ้าน อัญชลีแกลลอรี่ บ้านดอยพระบาท

ในชุมชนธนวรรณ ซอย 3
ตรงข้ามศาลาอเนกประสงค์

เชิญชมนิทรรศการศิลปะกลุ่ม
ศิลปินหญิง ลำปาง
ระหว่างวันที่ 2 – 31กรกฎาคม 2567

มีวัตถุประสงค์ของนิทรรศการ ดังนี้
1.เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์โดย ศิลปินหญิง จังหวัดลำปาง ในแขนงต่างๆ
2.เป็นการพัฒนาและต่อยอดกิจกรรมด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ผลงานของผู้เข้าร่วมกลุ่ม ศิลปินหญิง ลำปาง
3. เพื่อบูรณาการและเชื่อมโยงผู้คนในสังคม พัฒนาจิตใจด้วยกระบวนการทางศิลปะ รวมถึงการประสานงานกับเครือข่ายและองค์กรต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้คนในสังคมและท้องถิ่น
4. เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กับผู้ประกอบอาชีพด้านศิลปะ ต่อยอดความคิดและเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
5. เพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นตัวแทนสำหรับกิจกรรมศิลปะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีการประสานงานร่วมกันระดับจังหวัด-ภูมิภาค รวมถึงระดับประเทศ

https://vt.tiktok.com/ZSYxq5NES/

ตอนที่ 16 เปิดบ้านจัดนิทรรศการศิลปะ
กลุ่มศิลปินหญิง ลำปาง
เรื่องเล่า ลำปางดอทเน็ต
#gallery
#anchalee
#lampang
#artexhibition
#ธนวรรณ
#ลำปาง
#ศิลปะ

พนักงานควรใช้สื่อสังคมอย่างไร เพื่อองค์กร

พนักงานสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์
เพื่อประโยชน์ขององค์กรได้หลากหลายรูปแบบ ดังนี้

1. การสื่อสารภายใน

แบ่งปันข่าวสาร ประกาศสำคัญ และข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับองค์กร
ส่งเสริมการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงาน
สร้างชุมชนออนไลน์ที่พนักงานสามารถเชื่อมต่อ แชร์ไอเดีย และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
รวบรวมข้อเสนอแนะและความคิดเห็น

2. การสื่อสารภายนอก

โปรโมทสินค้า บริการ และแบรนด์ขององค์กร
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย
จัดการบริการลูกค้าและตอบคำถาม
เข้าร่วมกับชุมชนออนไลน์และกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
ติดตามแนวโน้มและการสนทนาที่เกี่ยวข้อง

3. การสรรหาพนักงาน

โพสต์ประกาศรับสมัครงานและดึงดูดผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
คัดกรองผู้สมัครและประเมินทักษะของพวกเขา
สร้างแบรนด์นายจ้างที่น่าดึงดูด

4. การฝึกอบรมและพัฒนา

เสนอหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์และแหล่งข้อมูลการเรียนรู้
สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องของพนักงาน
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ระหว่างพนักงาน

5. การวิจัยตลาด

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและคู่แข่ง
ติดตามแนวโน้มและความคิดเห็นในตลาด
ระบุโอกาสทางการตลาดใหม่

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับพนักงานที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อองค์กร

– ปฏิบัติตามนโยบายโซเชียลมีเดียขององค์กร
– รักษาภาพลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพขององค์กร
– เคารพผู้อื่นและหลีกเลี่ยงการโพสต์เนื้อหาที่เป็นการล่วงละเมิด
– ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนแชร์
– ตอบสนองต่อข้อความและความคิดเห็นอย่างรวดเร็วและเป็นประโยชน์

ประโยชน์ของการใช้สื่อสังคมออนไลน์สำหรับองค์กร

– เพิ่มการรับรู้แบรนด์และเข้าถึงลูกค้าใหม่
– ปรับปรุงการสื่อสารและความร่วมมือ
– เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
– ดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ
– เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประหยัดค่าใช้จ่าย

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์สำหรับองค์กร
เช่น
– ความเสียหายต่อชื่อเสียง
– การรั่วไหลของข้อมูล
– การโจมตีทางไซเบอร์
– การละเมิดกฎหมาย

ดังนั้น องค์กรควรมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และควรฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ

#Gemini

ขนมเค้ก ที่ เรือนแพ

ตอน 3 บันทึกทำเนียบรายนามอธิการโรงเรียน เรื่องเล่า ชาวอัสสัมชัญลำปาง

ในช่วงหนึ่งศตวรรษ หรือหนึ่งทศวรรษ
ย่อมมีผู้ที่เกิดมาก่อนเรา พร้อมเรา หลังเรา
ใน บันทึกอัสสัมชัญลำปาง ฉบับปี พ.ศ. 2545

พบ รายนามอธิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 ถึงปัจจุบัน
ซึ่งมีทั้งหมด 11 ท่าน
ผมสำเร็จการศึกษาชั้น ม.3
ในช่วงที่ ภารดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ เป็นอธิการ
จำได้ว่าท่านใจดี ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ

ผมเป็นศิษย์เก่า
ที่เรียนตั้งแต่อนุบาล ถึง ม.3 ที่โรงเรียนนี้
พบว่า รุ่นพี่ เพื่อน รุ่นน้อง และครูเกษียณ
มีกิจกรรมร่วมกันอยู่บ่อยครั้ง

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง มีความเข้มแข็งในหลายด้าน
– มีเครือข่ายกับหลายกลุ่ม
เช่น เครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย
– สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง aclalumni.com
และ ชมรมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง – กรุงเทพฯ
จัดกิจกรรม Homecoming day ทุกปี
มีนายกสมาคม และ ประธานชมรม ที่เข้มแข็ง
– ชมรมครูเก่าทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
และทำบุญให้เพื่อนครูทุกปี
– ปัจจุบัน โรงเรียนพัฒนาไปอย่างมาก
มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นมาก
อาคารสร้างใหม่อีกกว่าสิบอาคาร

เมื่อได้เข้าไป ก็ชอบถ่ายภาพเก็บไว้
แล้วแชร์ในสื่อสังคมบ้าง
เก็บไว้ในสื่อเก็บข้อมูลของ
usb-perfect.com
ที่ โรงงานของพรีเมี่ยม ผลิตออกมา
อุ่นใจที่เก็บข้อมูลไว้ จะได้ไม่หาย
และนำกลับมาใช้ได้เสมอ

https://vt.tiktok.com/ZSYPw2wRu/

https://www.facebook.com/share/p/MqkRx9S2RLbGgwMs/

ตอน 3 บันทึก #ทำเนียบ
รายนาม #อธิการโรงเรียน
เรื่องเล่า ชาว #อัสสัมชัญลำปาง
#acl
#assumption
#college
#อธิการ
#president
#ความทรงจำ

ตอนที่ 12 พบพระนักพัฒนา ชวนขึ้นดอยสูงไปบริจาคเสื้อ
เรื่องเล่า ลำปางดอทเน็ต

ตอนที่ 12 พบพระนักพัฒนา ชวนขึ้นดอยสูงไปบริจาคเสื้อ

ในช่วงชีวิตของคนเรา
ย่อมได้พบพระสงฆ์ที่น่านับถืออยู่มากมาย
ในระหว่างการเดินทางของชีวิต
.
พบว่า ที่ วัดศาลาไชย
มี พระครูอภิวัฒน์นิรันดร์ , ดร.
เจ้าอาวาสวัดศาลาไชย และ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา
.
เป็นนักพัฒนา และ นักการศึกษาที่โดดเด่น
ซึ่งท่านใฝ่ศึกษาเล่าเรียน
เป็นแบบอย่างที่ดี จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
.
ท่านดูแล โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา
แผนกสามัญศึกษา สำหรับสามเณรโดยเฉพาะ
.
แล้วท่านยังได้ทำ โครงการปันน้ำใจสู่ยอดดอย
โดยรับบริจาค สิ่งของ อาหาร เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม
.
เมื่อถึงเวลาในแต่ละเดือน ก็จะนำ
คณะศรัทธา นักศีล นักบุญ
ไปแบ่งปันน้ำใจ  สร้างบุญ บารมีทาน
ร่วมกันไปขึ้นดอย
เพื่อมอบสิ่งของจำเป็น บนยอดดอยสูง ในพื้นที่ภาคเหนือ
.
รอบต่อไป ท่านชวนไปที่
อำเภอ พบพระ จังหวัดตาก
เนื่องจากมีน้อง ๆ ในหมู่บ้าน
ที่สอบติดครูผู้ช่วย ได้ประสานมา
.
เมื่อผมเอ่ยถามถึง ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน
ท่านก็แจ้งว่าเคยไปมาแล้ว
ที่นั่นมี โรงเรียนพระปริยัติธรรมปานคำศึกษา
ซึ่งตั้งอยู่ที่ วัดทุ่งส้าน เป็นสาขา หรือ ห้องเรียน
ที่ท่านดูแลอยู่
.
สรุปว่า พระครูมีเรื่องราว อีกมากมาย
ที่ท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนา ที่พร้อมเล่าสู่กันฟัง
หากท่านใดสนใจสนทนาธรรมกับท่าน
ขอเชิญไปที่ วัดศาลาไชย ได้ครับ

https://vt.tiktok.com/ZSYYT9wXd/

ตอนที่ 12 พบ #พระนักพัฒนา
ชวนขึ้นดอยสูงไปบริจาคเสื้อ
เรื่องเล่า #ลำปางดอทเน็ต
#school
#education
#developer
#ลำปาง
#ศาลาไชย
#เมืองปาน

ตอนที่ 11 อัตลักษณ์ลำปาง ปี พ.ศ. 2564
เรื่องเล่า ลำปางดอทเน็ต

ตอนที่ 11 อัตลักษณ์ลำปาง ปี พ.ศ. 2564

http://www.lampangculture.com

ไหน ใคร รู้จักลำปาง
เมื่อปี พ.ศ. 2564 กันบ้าง
แล้วลองบอก อัตลักษณ์ลำปาง มาสัก 3 สิ่ง
แล้วจัดไว้ในหมวดหมู่ใดบ้าง
จากนั้นมาดูเฉลยกันครับ
.
สำหรับนิยามศัพท์แล้ว
อัตลักษณ์ คือ ผลรวมของลักษณะเฉพาะ
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งทำให้สิ่งนั้นเป็นที่รู้จัก หรือจดจำได้
เช่น อัตลักษณ์ลำปาง
คือ สิ่งที่เป็นที่รู้จัก หรือจดจำได้
เมื่อนึกถึงจังหวัดลำปาง

โดยโครงการนี้
มีผู้วิจัย คือ อาจารย์ธวัชชัย ทำทอง
รับทุนวิจัยจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
.
ซึ่ง อัตลักษณ์ลำปาง ของทีมวิจัยชุดนี้
ได้รวบรวมไว้ ทั้งสิ้น 86 รายการ
แล้วได้จำแนก ลงในหมวดหมู่
ตามลักษณะเฉพาะร่วม แบ่งได้ 13 หมวดหมู่
ซึ่งประกอบด้วย
1. อาชีพ
2. วรรณกรรม
3. ผ้าและเครื่องแต่งกาย
4. ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ
5. พุทธศิลป์
6. กวีและขับขาน
7. ภาษา
8. สถาปัตยกรรม
9. การแสดง
10. งานศิลปะพื้นถิ่น
11. ดนตรี
12. เซรามิก
13. อาหาร

สรุปว่า สิ่งที่รู้จัก หรือ จดจำได้
ที่นับได้ว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรม.
ของจังหวัดลำปาง มีอะไร
และจัดหมวดหมู่อย่างไร
ก็ขอฝากข้อมูลชุดนี้ไว้
เผื่อได้นำไปพัฒนา ต่อยอด
และใช้ประโยชน์กันต่อไป

https://vt.tiktok.com/ZSYY3EXHT/

ผ้าขาวม้า

https://research.lpru.ac.th/index_researchDetail.php?id=WJlH9j+/q1aMXuL/QSkjAVmGI6WszqEGmDjUL+1+z4eE=

ตอนที่ 10 ผลงานห้าศิลปินที่หอศิลป์เสรี เรื่องเล่า ลำปางดอทเน็ต

ตอนที่ 10 ผลงานห้าศิลปินที่หอศิลป์เสรี

แกลเลอรี่ หอศิลป์เสรี
ที่ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
มีการจัดแสดงงานศิลปกรรม
ของศิลปิน 5 ท่าน
ชื่องาน  เดอะ คัลเลอร์ ฟูล เอ็กเพรสชั่น นิ ซึ่ม
The colourful expressionism
.
บรรยากาศในหอศิลป์
เปิดโล่งให้อากาศถ่ายเทสะดวก
มีพื้นที่ กว้างขวาง มีผลงานมากมาย
จัดแสดงในอาคารที่มี 2 ชั้น
.
ก่อนเข้าไปก็แวะหาน้ำชา กาแฟดื่ม
ที่ร้านกาแฟ เอิร์ธแอนด์ไฟร์
น้อง ๆ บริการดี ทักทายพูดคุย และจำลูกค้าได้ด้วย

ผลงานภาพวาดของศิลปิน
ประกอบด้วย
– สมพร แต้มประสิทธิ์
– ไชยพันธุ์ ธนากรวัจน์
– เอกฤทธิ์ ประดิษฐ์สุวรรณ
– บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส
– นพดล เนตรดี
.
แต่ละภาพมีข้อมูลประกอบใต้ภาพ
หรือ สแกนโค้ดที่ประตูทางออก
จะพบเอกสารรายละเอียดผลงาน
https://get-qr.com/content/gd_qMS
.
เมื่อซูมขยายดูภาพ และรายละเอียด
จะพบว่าเห็นภาพได้ชัดเจนระดับหนึ่ง
และ เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มาก
.
นักท่องเที่ยว ที่ผ่านไป
ควรแวะรับกาแฟ และเดินชมงานศิลปะ
ก่อนเดินทางต่อไปจนถึงจุดหมาย
.
ผมพก กระบอกน้ำ เพอร์เฟค https://bottle-perfect.com
ของโรงงานของพรีเมี่ยม https://premium-perfect.com
ไปใส่กาแฟร้อน

เราสามารถเดินชม พร้อมกับเดินจิบกาแฟ
และถ่ายภาพไปด้วย
รู้สึกสบาย ๆ ในวันที่อากาศแจ่มใส

https://vt.tiktok.com/ZSY8s7PqG/

ตอนที่ 10 ผลงานห้าศิลปินที่หอศิลป์เสรี
เรื่องเล่า ลำปางดอทเน็ต
#gallery
#artist
#drawing
#painting
#exhibition
#expressionism
#colourful
#lampang
#coffee

ตอนที่ 9 กระดาษสา หัตถกรรมท้องถิ่น เรื่องเล่า ลำปางดอทเน็ต

ตอนที่ 9 กระดาษสา หัตถกรรมท้องถิ่น

กระดาษสา คือ กระดาษที่ทำมาจาก
ต้นปอสา เป็นพืชเส้นใย
ในตระกูลเดียวกับหม่อนและขนุน
.
ที่จังหวัดลำปาง มีการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชน
มีชื่อว่า กลุ่มกระดาษสาบ้านท่าล้อ

เพื่อผลิตกระดาษสาที่มีเอกลักษณ์
ให้ได้กระดาษสาที่มีคุณภาพ
มีเส้นใยของปอสา ปรากฏบนผิวกระดาษ
เนื้อกระดาษมีความเหนียวนุ่ม ซึมซับน้ำได้ดี

มีการพัฒนาต่อยอดกระดาษสา
เป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างมากมาย เช่น
– กล่องบรรจุภัณฑ์
– กรอบรูป
– กระดาษห่อของขวัญ
– นามบัตร
– แฟ้มเอกสาร
– ซองจดหมาย
– ปกสมุด
– พัด
– ร่ม
– ดอกไม้ประดิษฐ์
– ของชำร่วย
– กระดาษสำหรับวาดภาพ
– เพิ่มลายใบไม้บนกระดาษ
.
พบว่า เราสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ขึ้นมาได้อีกมากมาย
.
เคยเห็นนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน
ทำผลงานด้วยการสร้างร่มขึ้นมาจากกระดาษสา
.
ทำให้นึกถึง ร่ม เพอร์เฟค ของ โรงงานของพรีเมี่ยม
ที่มีผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ไว้ให้เราได้เลือกมากมาย
.
สรุปว่า กระดาษสา
เป็นงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีคุณค่า
และ ควรแก่การอนุรักษ์อย่างยิ่ง

https://vt.tiktok.com/ZSY8NbVrb/

ตอนที่ 9 #กระดาษสา #หัตถกรรมท้องถิ่น
เรื่องเล่า ลำปางดอทเน็ต
#กลุ่มอาชีพ
#ภูมิปัญญาท้องถิ่น
#เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
#handmade
#package
#paper
#ลำปาง
#บ้านท่าล้อ

ตอนที่ 7 วาดภาพกัณฑ์ที่วัดปงสนุกเหนือ เรื่องเล่า ลำปางดอทเน็ต

ตอนที่ 7 วาดภาพกัณฑ์ที่วัดปงสนุกเหนือ

การวาดภาพพระกัณฑ์ ใน พิพิธภัณฑ์วัดและชุมชน
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของชุมชนในล้านนา
ณ วัดปงสนุกเหนือ
ที่เผยแพร่ผ่านระบบเว็บไซต์ ของ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

ซึ่งรวบรวมข้อมูล และเผยแพร่
โดยคณะผู้วิจัย นำโดย พระครูสิริธรรมบัณฑิต,ผศ.ดร.

พบว่า ภาพพระกัณฑ์ชุดนี้
วาดลงบนกระดาษ 
ด้วยสีฝุ่นจำนวน 8 สี
คือ
– แดง
– เหลือง
– เขียว
– ดำ
– น้ำเงิน
– น้ำตาล
– ขาว
– ฟ้า

ในระบบได้บันทึกข้อมูล เกี่ยวกับ
– ข้อมูลทั่วไป
– การบันทึกข้อมูล
– คำอธิบายวัตถุ
– และ แหล่งที่มา

ผู้สนใจสามารถไปเยี่ยมชมโบราณวัตถุต่าง ๆ
ที่เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์วัดปงสนุกเหนือกันได้
หรือ สืบค้นข้อมูล
โครงการการจัดการพิพิธภัณฑ์วัดและชุมชนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่มีการเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต
.
หากชอบบทความใดก็สำรองข้อมูลเก็บไว้ใน ยูเอสบี เพอร์เฟค usb-perfect.com
ของ พรีเมี่ยมเพอร์เฟค premium-perfect.com ได้ครับ
.
ชวนกันทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมครับ

Lanna museum

https://vt.tiktok.com/ZSYR6cxrL/

https://lampang.mcu.ac.th/?page_id=2363

ตอนที่ 7 วาดภาพกัณฑ์ ที่ #วัดปงสนุกเหนือ
เรื่องเล่า ลำปางดอทเน็ต
#พระกัณฑ์
#ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
#พิพิธภัณฑ์
#museum
#lanna
#learning
#ลำปาง
#drawing