ตอนที่ 17 เดินชมผลงานศิลปะของกลุ่มศิลปินหญิง ลำปาง เรื่องเล่า ลำปางดอทเน็ต

ปัจจุบัน อารมณ์ และความรู้สึก
ได้รับอิทธิพลจาก soft power อย่างมาก

ศิลปะ คือ การแสดงออก
เชื่อมโยงกับ อารมณ์ และ ความรู้สึก
เป็น กิจกรรมที่เป็นสากล ที่ไม่แบ่งแยก

ที่จังหวัดลำปาง
มีการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ
อยู่บ่อยครั้ง โดยศิลปิน หรือ กลุ่มศิลปิน
ในสถานที่ต่าง ๆ
ผมเองก็มีเพื่อนเป็นศิลปิน
ชอบไปเดินชมผลงานของเพื่อนอยู่เสมอ

เมื่อได้เดินชมผลงานแต่ละภาพ
จะรับรู้ได้ถึงการถ่ายทอด
อารมณ์ ความรู้สึก สตอรี่
เรื่องราวที่ศิลปินต้องการสื่อสาร

ในฐานะผู้ชมงานของศิลปิน
สิ่งที่เราทำได้
ก็เพียงแต่ปล่อยตัว ปล่อยอารมณ์
ล่องลอยไปตามจินตนาการ
ลงไปบนภาพ ไปตามฝีแปรง ลายเส้น
โทนสี และเนื้อหา ที่ปรากฎบนภาพ

บางคนอาจหลุดเข้าไป
อยู่ในโลกแห่งจินตนาการ
ท่องไปในโลกของศิลปะ
โลกที่เต็มไปด้วยอารมณ์ และความรู้สึก
บางโลกก็เป็นลายเส้น วัตถุ สิ่งของ
บางโลกก็เป็นสีขาวดำ เน้นแสง และเงา
บางโลกก็เต็มไปด้วยสีสันสุดจินตนาการ

แกลอรี่แต่ละแห่ง
มีเรื่องราว เนื้อหา ความเป็นมา เป็นไป
ที่น่าจดจำ และนำไปเล่าต่อได้เสมอ
เช่นที่ อัญชลีแกลอรี่
ชุมชนธนวรรณ จังหวัดลำปาง

ศิลปะ วัฒนธรรมไทย สยาม และ รวมความเป็นไทย
https://www.thaiall.com/thai/indexo.html

https://vt.tiktok.com/ZSYCjtpa6/