Tag Archives: 2559

ไปเซรามิกแฟร์ 2559 มารึยัง

ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 29

ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 29

ที่ลำปางมีงาน “ลำปางเซรามิกแฟร์
ครั้งที่ 29 (The Only One in the world)
ตั้งแต่ 30 พ.ย.59 ถึง 12 ธ.ค.59
ณ ตลาดเทศบาล 4 ตรงข้ามห้างบิ๊กซี สาขาลำปาง
มีการจำหน่ายสินค้าเซรามิกราคาโรงงาน ผลิตภัณฑ์โอท๊อป
และมหกรรมอาหาร 4 ภาค
และการแสดงเทิดพระเกียรติตลอดทั้งงาน
https://www.facebook.com/447614305443585/photos/562741050597576/

จับจ่ายใช้สอย อาหาร 4 ภาค

จับจ่ายใช้สอย อาหาร 4 ภาค

http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php?ID=161007133014

 

ขบวนแห่ปีใหม่เมืองนครลำปาง 2559

ทุกปี ประเทศไทยจะมีวันหยุดยาวหลายช่วง
แต่ช่วงสำคัญมากกับคนภาคเหนือ คือ หยุดช่วงสงกรานต์ หรือหยุดปีใหม่เมือง
ในปีพ.ศ.2559 เทศบาลนครลำปาง ได้จัดกิจกรรมประกวด “ขบวนแห่ปีใหม่เมือง”
ปีนี้มีขบวนทั้งหมด 17 ขบวน

อำเภอเมืองลำปาง
อำเภอแจ้ห่ม
อำเภอเถิน
อำเภอแม่ทะ
อำเภอแม่พริก
อำเภอสบปราบ
อำเภอห้างฉัตร
อำเภอเสริมงาม
อำเภอแม่เมาะ
อำเภอเมืองปาน
อำเภอเกาะคา
อำเภอวังเหนือ
อำเภองาว
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
คุ้มเทวดา

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.462154530575770.1073742104.274768539314371

ภาพจาก https://www.facebook.com/media/set/?set=a.462505097207380.1073742110.274768539314371
แล้วผลการประกวดขบวนแห่ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ได้ รางวัลชนะเลิศ
อำเภองาว ได้ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
คุ้มเทวดา ได้ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
– อีก 14 ขบวนได้รางวัลชมเชย

 

ผลการประกวด เทพบุตร – เทพธิดาสลุงหลวง ประจำปี ๒๕๕๙
ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ เวทีสวนสาธารณะเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง

เทพบุตรสลุงหลวง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายปัณณภัทร รัตนสินสมบูรณ์
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายปาณัสม์ โสฬสลิขิต
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายวิทวัส ศรีเกษ
รองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ นายษมาวีย์ จันทร์ซอน
รองชนะเลิศอันดับ ๔ ได้แก่ นายศักดา สารพันธ์

เทพบุตรเวียงละกอน  ได้แก่ นาย อติชาติ วิสุทธิวัฒน์
ขวัญใจสื่อมวลชน ได้แก่ นายสยามรัฐ บัวเจริญ
หนุ่ม-สาว ผิวสวยหน้าใส ได้แก่ นายสุรศักดิ์ สุวรรณวงช์
หนุ่ม-สาว รูปร่างดี ได้แก่ นายสถาพร มูลลิสาร

เทพธิดาสลุงหลวง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาววสุตาภัทร อุบลรัศมี
รองชนะเลิศอันดับ ๑ได้แก่ นางสาวกชกร ต้องใจ
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นางสาววาลุลี ดวงวะนา
รองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ นางสาวชลดา ปานสีนุ่น
รองชนะเลิศอันดับ ๔ ได้แก่ นางสาวธัญญลักษณ์ โรจน์รุ่งวรจิต

เทพธิดาเวียงละกอน ได้แก่ นางสาวกชกร ต้องใจ
ขวัญใจสื่อมวลชน ได้แก่ นางสาววาลุลี ดวงวะนา
หนุ่ม-สาว ผิวสวยหน้าใส ได้แก่ นางสาวณัชชา ปัญจานนท์
หนุ่ม-สาว รูปร่างดี ได้แก่ นางสาวพิจิกา กองสถาน

ภาพ : นายอดิศักดิ์ ถาวรคุณ นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ข่าว : นายสุพีระ ศรีพลพรรค นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เทพธิดาสลุงหลวง 2559

นางสาววสุตาภัทร อุบลรัศมี เทพธิดาสลุงหลวง 2559

เทพธิดาเวียงละกอน 2559

นางสาวกชกร ต้องใจ เทพธิดาเวียงละกอน 2559

 

รองเทพธิดาสลุงหลวง 2559

รองเทพธิดาสลุงหลวง 2559

รองเทพธิดาสลุงหลวง 2559

รองเทพธิดาสลุงหลวง 2559

รองเทพธิดาสลุงหลวง 2559

รองเทพธิดาสลุงหลวง 2559

เทพบุตรเวียงละกอน 2559

เทพบุตรเวียงละกอน 2559

 

ขบวนเริ่มแห่จากบริเวณหน้าร้านเยื้อนสยาม
ไปตามถนนฉัตรไชย
ผ่านข่วงนครลำปาง
สิ้นสุดขบวน ณ บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)

 

ชนะเลิศ ขบวนแห่ปีใหม่เมือง 2559 ..

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ชนะเลิศ ขบวนแห่ปีใหม่เมือง 2559

รองชนะเลิศอันดับ 1 ขบวนแห่ปีใหม่เมือง 2559

อำเภองาว รองชนะเลิศอันดับ 1 ขบวนแห่ปีใหม่เมือง 2559

รองชนะเลิศอันดับ 2 ขบวนแห่ปีใหม่เมือง 2559

คุ้มเทวดา รองชนะเลิศอันดับ 2 ขบวนแห่ปีใหม่เมือง 2559

คลิ๊ปงานประกวด

งานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง 2559

งานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง 2559

งานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง 2559

จังหวัดลำปาง จัดงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2559
ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง
ในปีนี้มีการประกวดธิดาช้าง เป็นปีแรก เพื่อสร้างสีสันความบันเทิงภายในงาน

– กิจกรรมเคาน์ดาว คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2558
– พิธีทำบุญตักบาตร เช้าวันที่ 1 มกราคม 2559 กำหนดจัดขึ้น ณ ข่วงนคร

http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php?ID=151020153423
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัด สนับสนุนให้กลุ่มอาชีพต่างๆ นำผลผลิตของกลุ่มออกมาจำหน่าย สร้างความบันเทิงให้แก่ประชาชน อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
และเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจการสาธารณประโยชน์ของจังหวัดและเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง

กิจกรรมที่สำคัญภายในงานตลอด 10 วัน 10 คืน ประกอบด้วย ร้านค้า OTOP 13 อำเภอ ร้านมัจฉากาชาด การออกร้านนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน การแข่งขันกีฬา/กรีฑา การแข่งขันชกมวยปูนเสือสัญจร กิจกรรมบนเวทีกลาง ประกอบด้วย การประกวดนางสาวลำปาง ประกวดวงดนตรีสากล ประกวดร้องเพลงกำนันผู้ใหญ่บ้าน มหกรรมคอนเสิร์ตเวทีไทย การแสดง TO BE NUMBER ONE การประกวดธิดาช้าง ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรกของจังหวัดลำปาง
กิจกรรมคอนเสิร์ตของเวทีภาคเอกชน พบกับศิลปินมากมาย
26 ธ.ค.58 พบกับ เอ็ดดี้ตลาดแตก และประกวดนางสาวลำปางรอบแรก
27 ธ.ค.58 พบกับ วง Labanoon และการแสดงดนตรีลูกทุ่งโรงเรีรยนร่องเคาะวิทยา
28 ธ.ค.58 พบกับ วง Lomosonic และประกวดวงดนตรีสตริง
29 ธ.ค.58  พบกับ วง Flame และประกวดธิดาช้างลำปาง
30 ธ.ค.58  พบกับ วง Kangkeng และประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งนักเรียน
31 ธ.ค.58  พบกับ วง The Mousses และการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
1 ม.ค.59  พบกับ วงมหาหิงค์ และประกวดร้องเพลงผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น รอบคัดเลือก
2 ม.ค.59 พบกับ จ๊ะ อาร์สยาม และประกวดร้องเพลงผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น รอบตัดสิน
3 ม.ค.59 พบกับ วง Potato และประกวด Cover dance to be number one
4 ม.ค.59 พบกับ ปู พงษ์สิทธิ์ และประกวดนางสาวลำปาง รอบตัดสิน

Lampang Young Supermodel 2014

Lampang Young Supermodel 2014

+ เก็บตกภาพในงานรื่นเริงฤดูหนาวในอดีต
https://www.facebook.com/ajburin/media_set?set=a.10151286345978895.487742.814248894&type=3

+ ภาพสวย ๆ ที่ lampangfocus.com
http://www.lampangfocus.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-17-%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2559

ทางเข้างาน ประดับด้วยไฟส่องสว่างระยิบระยับ

ทางเข้างาน
ประดับด้วยไฟส่องสว่างระยิบระยับ

ประกวดสาวงามธิดาช้าง น่ารักไม่เบา
ในงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ปี 2559
ปีนี้มีอะไรหลายอย่างไม่เหมือนเดิม
1. มีประกวดธิดาช้างเป็นปีแรก
2. ปีนี้ไม่มีมัจฉากาชาด มีแต่ฉลากกาชาด
ตั้งโต๊ะเล็ก ๆ ขายฉลากที่เดิม
3. โซนการศึกษาที่จุดเดิมไม่มีล่ะครับ
4. นิทรรศการของแต่ละอำเภอน่าจะปรับเปลี่ยน
ปกติจะมีรอบ ๆ เวทีการแสดง ปีนี้ลดลง

ธิดาช้าง ลำปาง 2559

ธิดาช้าง ลำปาง 2559