ตอนที่ 11 อัตลักษณ์ลำปาง ปี พ.ศ. 2564
เรื่องเล่า ลำปางดอทเน็ต

ตอนที่ 11 อัตลักษณ์ลำปาง ปี พ.ศ. 2564

http://www.lampangculture.com

ไหน ใคร รู้จักลำปาง
เมื่อปี พ.ศ. 2564 กันบ้าง
แล้วลองบอก อัตลักษณ์ลำปาง มาสัก 3 สิ่ง
แล้วจัดไว้ในหมวดหมู่ใดบ้าง
จากนั้นมาดูเฉลยกันครับ
.
สำหรับนิยามศัพท์แล้ว
อัตลักษณ์ คือ ผลรวมของลักษณะเฉพาะ
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งทำให้สิ่งนั้นเป็นที่รู้จัก หรือจดจำได้
เช่น อัตลักษณ์ลำปาง
คือ สิ่งที่เป็นที่รู้จัก หรือจดจำได้
เมื่อนึกถึงจังหวัดลำปาง

โดยโครงการนี้
มีผู้วิจัย คือ อาจารย์ธวัชชัย ทำทอง
รับทุนวิจัยจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
.
ซึ่ง อัตลักษณ์ลำปาง ของทีมวิจัยชุดนี้
ได้รวบรวมไว้ ทั้งสิ้น 86 รายการ
แล้วได้จำแนก ลงในหมวดหมู่
ตามลักษณะเฉพาะร่วม แบ่งได้ 13 หมวดหมู่
ซึ่งประกอบด้วย
1. อาชีพ
2. วรรณกรรม
3. ผ้าและเครื่องแต่งกาย
4. ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ
5. พุทธศิลป์
6. กวีและขับขาน
7. ภาษา
8. สถาปัตยกรรม
9. การแสดง
10. งานศิลปะพื้นถิ่น
11. ดนตรี
12. เซรามิก
13. อาหาร

สรุปว่า สิ่งที่รู้จัก หรือ จดจำได้
ที่นับได้ว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรม.
ของจังหวัดลำปาง มีอะไร
และจัดหมวดหมู่อย่างไร
ก็ขอฝากข้อมูลชุดนี้ไว้
เผื่อได้นำไปพัฒนา ต่อยอด
และใช้ประโยชน์กันต่อไป

https://vt.tiktok.com/ZSYY3EXHT/

ผ้าขาวม้า

https://research.lpru.ac.th/index_researchDetail.php?id=WJlH9j+/q1aMXuL/QSkjAVmGI6WszqEGmDjUL+1+z4eE=

ตอนที่ 10 ผลงานห้าศิลปินที่หอศิลป์เสรี เรื่องเล่า ลำปางดอทเน็ต

ตอนที่ 10 ผลงานห้าศิลปินที่หอศิลป์เสรี

แกลเลอรี่ หอศิลป์เสรี
ที่ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
มีการจัดแสดงงานศิลปกรรม
ของศิลปิน 5 ท่าน
ชื่องาน  เดอะ คัลเลอร์ ฟูล เอ็กเพรสชั่น นิ ซึ่ม
The colourful expressionism
.
บรรยากาศในหอศิลป์
เปิดโล่งให้อากาศถ่ายเทสะดวก
มีพื้นที่ กว้างขวาง มีผลงานมากมาย
จัดแสดงในอาคารที่มี 2 ชั้น
.
ก่อนเข้าไปก็แวะหาน้ำชา กาแฟดื่ม
ที่ร้านกาแฟ เอิร์ธแอนด์ไฟร์
น้อง ๆ บริการดี ทักทายพูดคุย และจำลูกค้าได้ด้วย

ผลงานภาพวาดของศิลปิน
ประกอบด้วย
– สมพร แต้มประสิทธิ์
– ไชยพันธุ์ ธนากรวัจน์
– เอกฤทธิ์ ประดิษฐ์สุวรรณ
– บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส
– นพดล เนตรดี
.
แต่ละภาพมีข้อมูลประกอบใต้ภาพ
หรือ สแกนโค้ดที่ประตูทางออก
จะพบเอกสารรายละเอียดผลงาน
https://get-qr.com/content/gd_qMS
.
เมื่อซูมขยายดูภาพ และรายละเอียด
จะพบว่าเห็นภาพได้ชัดเจนระดับหนึ่ง
และ เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มาก
.
นักท่องเที่ยว ที่ผ่านไป
ควรแวะรับกาแฟ และเดินชมงานศิลปะ
ก่อนเดินทางต่อไปจนถึงจุดหมาย
.
ผมพก กระบอกน้ำ เพอร์เฟค https://bottle-perfect.com
ของโรงงานของพรีเมี่ยม https://premium-perfect.com
ไปใส่กาแฟร้อน

เราสามารถเดินชม พร้อมกับเดินจิบกาแฟ
และถ่ายภาพไปด้วย
รู้สึกสบาย ๆ ในวันที่อากาศแจ่มใส

https://vt.tiktok.com/ZSY8s7PqG/

ตอนที่ 10 ผลงานห้าศิลปินที่หอศิลป์เสรี
เรื่องเล่า ลำปางดอทเน็ต
#gallery
#artist
#drawing
#painting
#exhibition
#expressionism
#colourful
#lampang
#coffee

ตอนที่ 9 กระดาษสา หัตถกรรมท้องถิ่น เรื่องเล่า ลำปางดอทเน็ต

ตอนที่ 9 กระดาษสา หัตถกรรมท้องถิ่น

กระดาษสา คือ กระดาษที่ทำมาจาก
ต้นปอสา เป็นพืชเส้นใย
ในตระกูลเดียวกับหม่อนและขนุน
.
ที่จังหวัดลำปาง มีการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชน
มีชื่อว่า กลุ่มกระดาษสาบ้านท่าล้อ

เพื่อผลิตกระดาษสาที่มีเอกลักษณ์
ให้ได้กระดาษสาที่มีคุณภาพ
มีเส้นใยของปอสา ปรากฏบนผิวกระดาษ
เนื้อกระดาษมีความเหนียวนุ่ม ซึมซับน้ำได้ดี

มีการพัฒนาต่อยอดกระดาษสา
เป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างมากมาย เช่น
– กล่องบรรจุภัณฑ์
– กรอบรูป
– กระดาษห่อของขวัญ
– นามบัตร
– แฟ้มเอกสาร
– ซองจดหมาย
– ปกสมุด
– พัด
– ร่ม
– ดอกไม้ประดิษฐ์
– ของชำร่วย
– กระดาษสำหรับวาดภาพ
– เพิ่มลายใบไม้บนกระดาษ
.
พบว่า เราสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ขึ้นมาได้อีกมากมาย
.
เคยเห็นนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน
ทำผลงานด้วยการสร้างร่มขึ้นมาจากกระดาษสา
.
ทำให้นึกถึง ร่ม เพอร์เฟค ของ โรงงานของพรีเมี่ยม
ที่มีผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ไว้ให้เราได้เลือกมากมาย
.
สรุปว่า กระดาษสา
เป็นงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีคุณค่า
และ ควรแก่การอนุรักษ์อย่างยิ่ง

https://vt.tiktok.com/ZSY8NbVrb/

ตอนที่ 9 #กระดาษสา #หัตถกรรมท้องถิ่น
เรื่องเล่า ลำปางดอทเน็ต
#กลุ่มอาชีพ
#ภูมิปัญญาท้องถิ่น
#เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
#handmade
#package
#paper
#ลำปาง
#บ้านท่าล้อ

ตอนที่ 8 งานไม้และของเก่าที่หมู่บ้านแกะสลัก เรื่องเล่า ลำปางดอทเน็ต

ตอนที่ 8 งานไม้และของเก่าที่หมู่บ้านแกะสลัก

ที่ลำปาง มีหมู่บ้านแกะสลัก อยู่ที่บ้านหลุก
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
.
เมื่อได้ชมโบราณวัตถุ
ใน พิพิธภัณฑ์วัดและชุมชนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของชุมชน
ณ วัดบ้านหลุก
ที่เผยแพร่ผ่านระบบเว็บไซต์ ของ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

พบว่า สิ่งของเครื่องใช้โบราณ
ที่ชาวบ้านนำไปมอบให้พิพิธภัณฑ์
ได้ทำหน้าที่รวบรวม จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
และเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นห้องเรียนเชิงวัฒนธรรม

พบการบันทึกข้อมูล จำแนกได้ 3 ส่วนหลัก คือ
– ข้อมูลทั่วไป
– การบันทึกข้อมูล
– คำอธิบายวัตถุ
.
พบวัตถุโบราณที่ทำมาจากไม้ น่าสนใจมากมาย เช่น
– ครกตำ
– กระจกกรอบไม้
– ตะเกียงกระป๋อง
– ข้องใส่ปลา
– ไหข้าว
– เตารีดโบราณ
– แมวขูดมะพร้าว
– หม้อข้าวหม่า

ผู้สนใจสามารถไปเยี่ยมชม โบราณวัตถุอีกมากมาย
ที่เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์วัดบ้านหลุกได้ หรือ สืบค้นข้อมูล
โครงการการจัดการพิพิธภัณฑ์วัดและชุมชนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่มีการเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต
.
หากชอบข้อมูลใดก็สำรองข้อมูลเก็บไว้ใน ยูเอสบี เพอร์เฟค usb-perfect.com
ของ พรีเมี่ยม เพอร์เฟค premium-perfect.com ได้ครับ
.
ชวนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกันครับ

https://vt.tiktok.com/ZSYRAoCEd/

https://lampang.mcu.ac.th/?page_id=2357

ตอนที่ 8 งานไม้และของเก่าที่หมู่บ้านแกะสลัก
เรื่องเล่า ลำปางดอทเน็ต
#บ้านหลุก
#หมู่บ้านแกะสลัก
#ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
#พิพิธภัณฑ์
#museum
#lanna
#learning
#ลำปาง
#handmade

ตอนที่ 7 วาดภาพกัณฑ์ที่วัดปงสนุกเหนือ เรื่องเล่า ลำปางดอทเน็ต

ตอนที่ 7 วาดภาพกัณฑ์ที่วัดปงสนุกเหนือ

การวาดภาพพระกัณฑ์ ใน พิพิธภัณฑ์วัดและชุมชน
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของชุมชนในล้านนา
ณ วัดปงสนุกเหนือ
ที่เผยแพร่ผ่านระบบเว็บไซต์ ของ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

ซึ่งรวบรวมข้อมูล และเผยแพร่
โดยคณะผู้วิจัย นำโดย พระครูสิริธรรมบัณฑิต,ผศ.ดร.

พบว่า ภาพพระกัณฑ์ชุดนี้
วาดลงบนกระดาษ 
ด้วยสีฝุ่นจำนวน 8 สี
คือ
– แดง
– เหลือง
– เขียว
– ดำ
– น้ำเงิน
– น้ำตาล
– ขาว
– ฟ้า

ในระบบได้บันทึกข้อมูล เกี่ยวกับ
– ข้อมูลทั่วไป
– การบันทึกข้อมูล
– คำอธิบายวัตถุ
– และ แหล่งที่มา

ผู้สนใจสามารถไปเยี่ยมชมโบราณวัตถุต่าง ๆ
ที่เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์วัดปงสนุกเหนือกันได้
หรือ สืบค้นข้อมูล
โครงการการจัดการพิพิธภัณฑ์วัดและชุมชนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่มีการเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต
.
หากชอบบทความใดก็สำรองข้อมูลเก็บไว้ใน ยูเอสบี เพอร์เฟค usb-perfect.com
ของ พรีเมี่ยมเพอร์เฟค premium-perfect.com ได้ครับ
.
ชวนกันทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมครับ

Lanna museum

https://vt.tiktok.com/ZSYR6cxrL/

https://lampang.mcu.ac.th/?page_id=2363

ตอนที่ 7 วาดภาพกัณฑ์ ที่ #วัดปงสนุกเหนือ
เรื่องเล่า ลำปางดอทเน็ต
#พระกัณฑ์
#ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
#พิพิธภัณฑ์
#museum
#lanna
#learning
#ลำปาง
#drawing

ตอนที่ 6 พระไม้ที่วัดไหล่หิน
เรื่องเล่า ลำปางดอทเน็ต

ตอนที่ 6 พระไม้ที่วัดไหล่หิน

สำหรับผู้ที่ชื่นชมพระพุทธรูปโบราณ
วันนี้ ที่จังหวัดลำปาง ขอพาชม
พิพิธภัณฑ์วัดและชุมชน
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของชุมชนในล้านนา
ณ วัดไหล่หินหลวง
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ซึ่งโครงการนำร่องนี้ จัดทำโดย
พระครูสิริธรรมบัณฑิต,ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง และคณะ
พบการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
.
ได้พบกับพระพุทธรูป
จำนวนกว่า สามสิบรายการ
ที่รวบรวมไว้ในโครงการนำร่องครั้งนี้
เช่น พระไม้สัก พระไม้แก้ว และ พระแก้วมรกต
.
พร้อมมีรายละเอียดของพระพุทธรูปแต่ละองค์
ที่บันทึกภาพไว้ในหลายมุม  เช่น
– ชื่อวัตถุ
– เลขทะเบียน
– หมวดหมู่
– ประเภท
– ขนาด
– สภาพ
– อายุ
– และ พุทธลักษณะ
.
นอกจากนี้ยังสามารถสืบค้น
อีบุ๊ค และ บทความวิชาการจากโครงการนี้
ในฐานข้อมูลวารสารไทย
ที่เกี่ยวกับการจัดการพิพิธภัณฑ์วัดและชุมชน
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้อ่านทำความเข้าใจ
.
หากชอบบทความไหน หรือภาพใด
ก็สำรองข้อมูลเก็บไว้ใน
ยูเอสบี เพอร์เฟค usb-perfect.com
ของ พรีเมี่ยมเพอร์เฟค
premium-perfect.com  ได้ครับ
.
ชวนกันร่วมส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมครับ

พิพิธภัณฑ์
วัดไหล่หินหลวง
พกร่มเดินวัด

https://lampang.mcu.ac.th/?page_id=2145

ตอนที่ 6 พระไม้ที่ #วัดไหล่หิน
เรื่องเล่า ลำปางดอทเน็ต
#วัดไหล่หินหลวง
#ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
#พิพิธภัณฑ์
#museum
#lanna
#learning
#ลำปาง

ตอนที่ 5 ที่หมายปลายทางสุดท้าย
เรื่องเล่า ลำปางดอทเน็ต

ตอนที่ 5 ที่หมายปลายทางสุดท้าย

มีเพื่อนเที่ยวมากมาย
ชอบเล่าเรื่องการเดินทางให้ฟัง
ผมเองก็ชอบที่จะเล่าอยู่เป็นประจำ
จะขึ้นรถ ลงเรือ ไปเหนือ ล่องใต้
ก็นำเรื่องราวมาบอกกล่าวเล่าสิบ

วันนี้มีข่าวเรื่องปลายทางสุดท้าย
ของหลายท่านที่ทำให้ได้คิดถึง
ที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจ
แต่ชีวิตต้องดำเนินต่อไป
เพราะนาฬิกาของเรายังเดินอยู่
.
เมื่อต้องเขียนประวัติบุคคล
ของผู้ที่ต้องเดินทางไกล
ก็ทำให้ได้ระลึกนึกถึงเรื่องราว
ที่ยังอยู่ในความทรงจำ
ของผู้ที่เราคิดถึง รวมถึงตัวเราเอง
.
มีหัวข้อในเอกสารประวัติ
ที่น่าสนใจให้ได้ชวนมองกัน
เช่น
– ชื่อและสกุล
– วันเวลาที่สำคัญ
– รายชื่อญาติพี่น้อง
– สาเหตุที่ทำให้มาจนถึงปลายทาง
– การศึกษา และ
– การทำงาน
.
ท่านเคยต้องไปส่งใคร
ที่ไปถึงปลายทางสุดท้าย หรือไม่
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้
มีพบ ก็มีจาก
คงไม่มีใครมีชีวิตอันเป็นนิรันดร์
.
เป็นเรื่องธรรมดา เป็นธรรมชาติ
และ เป็นความจริง ที่ต้องยอมรับ
สรุปว่า คิดถึงทุกท่านครับ

ท้าวเวสสุวรรณ
ชีวิต คือ การเดินทาง

ตอนที่ 5 ที่หมายปลายทางสุดท้าย
เรื่องเล่า ลำปางดอทเน็ต
#life
#nature
#timeline
#minestone
#lifestyle
#letitbe

ตอนที่ 4 มุมถ่ายภาพสุดชิลที่ Fika Cafe เรื่องเล่า ลำปางดอทเน็ต

ตอนที่ 4 มุมถ่ายภาพสุดชิลที่ Fika Cafe

ที่จังหวัดลำปาง มี Cafe อยู่หลายร้าน
แต่มีร้านหนึ่งที่มีมุมถ่ายภาพอย่างเยอะ
รองรับนายแบบนางแบบหลายกลุ่ม
ทั้ง
– นักชิมขนมเบอเกอรี่
– นักดื่มกาแฟตัวยง
– นักเดินทางสายคอนเทนท์
หรือ – เพื่อนเครือข่ายของพี่ ๆ เจ้าของร้าน
.
ชอบห้องแอร์ของที่ร้าน
และบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย
มีห้องแอร์สำหรับนั่งกิน นั่งดื่ม
ถูกออกแบบให้ดูโล่งด้วยเรือนกระจก
เหมาะสำหรับคนหนีร้อนไปพึ่งเย็น
มีโต๊ะยาว โต๊ะสั้น รองรับเพื่อนได้หลายท่าน
.
มีมุมสำหรับเด็ก
ม้าโยก บ้านบอล ของเล่นอีกเพียบ
เห็นแล้วก็อยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง
.
– มีมุมสำหรับผู้ใหญ่สายลุย
– มีเก้าอี้สนาม ใต้ต้นไม้ใหญ่
– เหมือนได้เที่ยวป่าดง กางเต้นท์ ดูดาว
.
– มีมุมคุณหนู คุณนาย คุณชาย คุณหญิง
– ให้เลือกถ่ายเซลฟี่อีกหลายมุม
– ถ่ายภาพเสร็จแล้ว ก็อย่าลืม
.บันทึก.
ลงสื่อ.เก็บข้อมูลสำรอง.
เช่น ยูเอสบี-เพอร์เฟค กันนะ
.
สรุป ว่าร้านนี้น่าไปเช็คอินอย่างยิ่ง
อยู่ฟากเดียวกับ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
อยู่ติดถนนใหญ่ ผ่านหน้าเทศบาลไป
ไม่กี่ร้อยเมตรก็ถึงแล้ว

https://vt.tiktok.com/ZSY1gujKo/

ตอนที่ 4 มุมถ่ายภาพสุดชิลที่ Fika Cafe
เรื่องเล่า ลำปางดอทเน็ต
#Fikacafe
#selfie
#cafe
#lampang
#usbperfect
#lifestyle

ตอนที่ 3 ภาพอีกมุมหนึ่งในความทรงจำ เรื่องเล่า ลำปางดอทเน็ต

ตอนที่ 3 ภาพอีกมุมหนึ่งในความทรงจำ
.
พออายุเริ่มมากขึ้น
ย่อมมีเรื่องราวในความทรงจำมาก
มีบันทึกไว้ในหัวบ้าง
มีเก็บไว้ในภาพถ่ายบ้าง
มีจดบันทึกด้วยปากกาพรีเมี่ยม
หรือ จดบันทึกเป็นเล่มไดอารี่
หรือ จดลงข้างหลังภาพก็มีให้เห็นกันบ่อย
.
คนที่เคยถ่ายภาพ คงไม่มีใครเลือกถ่าย
เฉพาะภาพที่ดูสำคัญเท่านั้น
.
คนถ่ายภาพส่วนใหญ่
คงถ่ายภาพในสิ่งที่ชอบ ในมุมที่ใช่
ในเวลา และ สถานที่ที่เหมาะสม
.
ภาพเซตนี้ เคยถ่ายเก็บไว้นานแล้ว
เป็นมุมที่ชอบ ในเวลาที่ใช่
บางมุมก็คงไม่มีใครรู้จัก
เป็นมุมเล็ก ๆ ที่น่าสนใจ
เช่น
– สวนสาธารณะ
– สะเปากลางแม่น้ำวัง
– ต้นไม้ที่เป็นโพรง
– สะพานแขวนในช่วงน้ำหลาก
– แท้งน้ำที่กำลังก่อสร้าง
– อนุสาวรีย์ผู้สร้างโรงเรียน
– ไก่ขาเดียวที่หน้าเทศบาล
– แลนด์มาร์คบนถนนเซรามิค
– บ้านบนต้นไม้
– อาคารบริการอาบน้ำพุร้อน
– ช้าง และควาญช้าง
– เสาไฟส่องสว่าง
– ห้าแยกหอนาฬิกา

ยังมีภาพอีกมากที่ไม่ได้ถูกบันทึกเก็บไว้
แต่ยังอยู่ในความทรงจำเสมอ
.
ชวนย้อนกลับไปในอดีต
กลับไปมองภาพเก่า
มองเรื่องราวที่งดงาม
และยังไม่เลือนหายไปจากความทรงจำ

ไก่ขาเดียว

https://vt.tiktok.com/ZSY1gpju4/


ตอนที่ 3 ภาพอีกมุมหนึ่งในความทรงจำ
เรื่องเล่า ลำปางดอทเน็ต
#lifestyle
#photo
#gallery
#lampang
#album
#penperfect