ห้ามปล่อยโคมไฟ

ห้ามปล่อยโคมไฟ

ห้ามปล่อยโคมไฟ

เพื่อนที่ลำปางพัฒนากิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมตลอดเวลา
มีเรื่องเล่า และเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากมาย
ภาพนี้ถ่ายเมื่อ ปลายพฤศจิกายน 2555
บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา ลำปาง
วันนั้นมีกิจกรรมประกวดสะเปาบก ตั้งขบวนในหลายจุดรอบหอนาฬิกา
อาทิ หน้าวัดเชียงราย ข้างเทศบาล ซึ่งเดิมจะใช้การเดินขบวนไปตามถนนจากรถไฟ
ป้ายนี้เขียนว่า “ห้ามปล่อยโคมไฟ” .. ก็คงมีความหมายดังภาพ

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151245430333895&set=pb.814248894.-2207520000.1364976875

Leave a Reply