Tag Archives: policy

เมื่อจุดห้ามจอด เป็นจุดเดียวกันกับ จุดน่าจอด

จุดห้ามจอด = จุดน่าจอด

จุดห้ามจอด = จุดน่าจอด

เล่าสู่กันฟังในวันที่ตำรวจไม่อยู่หน้าตลาด
ที่จอดเร้าใจ เกินห้ามใจ

ไม่ค่อยจะเหมือนที่ไหนเค้าหรอกนะ
สำหรับบริเวณหน้าตลาดแห่งนี้
เพราะหน้าตลาดของชาวบ้านชาวช่องเค้าก็จอดรถได้ทั้งนั้นหละ
แต่ที่นี่เค้าห้ามจอดรถหน้าตลาด
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย บรา ๆๆๆ
ถ้าไม่จอดที่หน้าตลาดก็ต้องขับรถหาที่จอดอีกไกล
วันไหน .. หน้าตลาดไม่มีรถจอดสักคัน
นั่นแสดงว่าคุณพี่ตำรวจมาดูแลความเรียบร้อย
วันไหน .. หน้าตลาดมีรถจอดกันตรึม
นั่นแสดงว่าคุณพี่ตำรวจไม่ได้มาดูแลความเรียบร้อย
ดังคำว่า ที่ห้ามจอด คือ ที่น่าจอด เป็นเพราะฉะนี้แล

วันนี้ตำรวจไม่อยู่
จากจุดน่าจอด ก็จะกลายเป็นจุดจอด ไปโดยปริยาย

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล

ตามประกาศว่า ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง
การประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง

ถ้าอ่านรายละเอียดในประกาศก็จะทราบว่า ชาวลำปางที่สนใจการเมืองท้องถิ่น
สามารถขอเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลำปางได้
ซึ่งน่าจะเป็นกับทุกเทศบาล หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ท่านใดที่สนใจเข้าฟังก็ติดต่อไปได้ครับ
การเมืองไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง เป็นเรื่องของทุกคน