Tag Archives: police

เมื่อจุดห้ามจอด เป็นจุดเดียวกันกับ จุดน่าจอด

จุดห้ามจอด = จุดน่าจอด

จุดห้ามจอด = จุดน่าจอด

เล่าสู่กันฟังในวันที่ตำรวจไม่อยู่หน้าตลาด
ที่จอดเร้าใจ เกินห้ามใจ

ไม่ค่อยจะเหมือนที่ไหนเค้าหรอกนะ
สำหรับบริเวณหน้าตลาดแห่งนี้
เพราะหน้าตลาดของชาวบ้านชาวช่องเค้าก็จอดรถได้ทั้งนั้นหละ
แต่ที่นี่เค้าห้ามจอดรถหน้าตลาด
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย บรา ๆๆๆ
ถ้าไม่จอดที่หน้าตลาดก็ต้องขับรถหาที่จอดอีกไกล
วันไหน .. หน้าตลาดไม่มีรถจอดสักคัน
นั่นแสดงว่าคุณพี่ตำรวจมาดูแลความเรียบร้อย
วันไหน .. หน้าตลาดมีรถจอดกันตรึม
นั่นแสดงว่าคุณพี่ตำรวจไม่ได้มาดูแลความเรียบร้อย
ดังคำว่า ที่ห้ามจอด คือ ที่น่าจอด เป็นเพราะฉะนี้แล

วันนี้ตำรวจไม่อยู่
จากจุดน่าจอด ก็จะกลายเป็นจุดจอด ไปโดยปริยาย