ตำนานเรื่องเล่าเมืองลำปาง

ตำนานเรื่องเล่าเมืองลำปาง

ตำนานเรื่องเล่าเมืองลำปาง

เคยได้ยินว่า ดร.สุจิรา หาผล
ทำโครงการวิจัยย่อยที่ 4 (RDG 5550046) เรื่อง “องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเล่าชุมชน
เพื่อสร้างจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง
ซึ่งอยู่ในแผนงานวิจัยเรื่อง “การจัดการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของอัตลักษณ์ชุมชนลำปาง
รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2555
แล้วได้มีการรวบรวมตำนานเรื่องเล่าขานของท้องถิ่นจากทั้ง 13 อำเภอ
เป็นหนังสือ “ตำนานเรื่องเล่าเมืองลำปาง
แล้ววันนี้ (21 มีนาคม 2559) กระผมได้รับหนังสือ
จาก ดร.สุจิรา หาผล มา 1 เล่ม อ่านแล้วสนุกมาก
นักเรียนที่บ้านบอกว่า ถ้าได้หนังสือมาก่อนหน้านี้
ทำวิจัยวิชาประวัติศาสตร์ที่คุณครูสั่งได้สบายเลย
มีครบถ้วนสมบูรณ์มาก ๆ
หนังสือเล่มนี้มี 215 หน้า
จัดทำโดย ดร.สุจิรา หาผล ดร.พรธาดา  สุวัธนวนิช อ.พัชรีภรณ์ หรพร้อม
ภาพปกโดย อ.มานะ  แสนหาญ
ที่ปรึกษาโครงการ ดร.วาณี  อรรจน์สาธิต

แผนที่ลำปาง และประชากร

แผนที่ลำปาง และประชากร

1. ตำนานอำเภอเมืองลำปาง (Mueang Lampang)
2. ตำนานอำเภอแม่เมาะ (Mae Mo)
3. ตำนานอำเภอเกาะคา (Ko Kha)
4. ตำนานอำเภอเสริมงาม (Soem Ngam)
5. ตำนานอำเภองาว (Ngao)
6. ตำนานอำเภอแจ้ห่ม (Chae Hom)  
7. ตำนานอำเภอวังเหนือ (Wang Nuea)
8. ตำนานอำเภอเถิน (Thoen)
9. ตำนานอำเภอแม่พริก (Mae Phrik)  
10. ตำนานอำเภอแม่ทะ (Mae Tha)  
11. ตำนานอำเภอสบปราบ (Sop Prap)
12. ตำนานอำเภอห้างฉัตร (Hang Chat)
13. ตำนานอำเภอเมืองปาน (Mueang Pan) 


หนังสือ ตำนานเรื่องเล่าเมืองลำปาง
ได้ขออนุญาต ดร.สุจิรา หาผล เผยแพร่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของลำปางแล้ว
https://www.facebook.com/groups/thaiebook/608120246005464/