Tag Archives: congratulation

พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นิสิต

พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นิสิต คณะพยาบาลศาสตร์  โดยมีผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดี พร้อมตัวแทนจากหน่วยงาน ที่มีเอ็มโอยูกับมหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานและเก็บภาพเป็นที่ระลึก แบ่งปันข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคม อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

เรามักได้เห็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า เพื่อน บุคลากรที่เกี่ยวข้องนิสิต ทั้งนิสิตพยาบาล นิสิตเทคนิคการแพทย์ นิสิตทันตแพทย์ เป็นต้น ได้แบ่งปันเรื่องราวแห่งความสุขเป็นประจำทุกปี ผมเองก็มักจะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับโพสต์เหล่านั้นอยู่เสมอ ชอบครับ น่ารักดี

และหวังว่าพวกเค้าจะเป็นคนดีปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติต่อคนไข้ด้วยความมีเมตตากรุณา เพราะเราท่านทุกคน สักวันก็ต้องมีเจ็บไข้พึงพาพวกเขาเป็นธรรมดา เมื่อถึงเวลานั้นก็ต้องฝากผีฝากไข้พวกเขาแล้ว

ในภาพข่าวเห็นท่านคณบดีหน้าตาสดใส แสดงถึงความมุ่งมั่น ซึ่งผมก็ติดตามผลงานของท่านทั้งผ่านสื่อสังคม และที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ที่ส่งมาให้อ่านอยู่เสมอ .. เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านครับ

เห็นข่าวนี้แล้วนึกถึงหลายเโฮมเพจที่ทำไว้ครับ

https://www.thaiall.com/ethics/ethics_nurse.htm

พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี
พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี
พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี
รุ่นน้องแสดงความยินดีกับรุ่นพี่

พี่บัณฑิตถูกห้อมล้อมกลางแจ้ง


นักศึกษาสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมกันบูม (Boom) พี่บัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ในพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง บริเวณลานกล้างแจ้งที่ตั้งซุ้มแสดงความยินดีหน้าอาคารบริหารธุรกิจ หน้าซุ้มสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แล้วปีหน้าฟ้าใหม่น้อง ๆ ที่เปลี่ยนเป็นบัณฑิตก็จะถูกบูมแบบนี้
http://77.nationchannel.com/home/317512/

บูม 2 สาวมหาบัณฑิตใต้อาคาร ม.เนชั่น ลำปาง


นักศึกษาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมกัน บูม (Boom) ให้พี่มหาบัณฑิต 2 ท่าน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ในพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง พี่มหาบัณฑิตก็ยิ้มมีความสุขที่มีน้อง ๆ มาแสดงความยินดี บริเวณใต้อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง แล้วปีหน้าฟ้าใหม่น้อง ๆ ที่เปลี่ยนเป็นบัณฑิตก็จะถูกบูมแบบนี้
http://77.nationchannel.com/home/317512/

บูม 2 สาวในงานรับปริญญา ม.เนชั่น ลำปาง


นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมกัน บูม (Boom) ให้พี่มหาบัณฑิต 2 ท่าน (จากสีหน้ารู้สึกว่าเป็นครั้งแรกของพี่เขา เพราะปั้นหน้ากันไม่ถูกเหมือนกัน) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ในพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง แล้วได้รับบริจาคตามศรัทธาจากรุ่นพี่มหาบัณฑิต เพื่อนำรายได้มาสนับสนุนการทำกิจกรรมของนักศึกษาต่อไป แล้วปีหน้าฟ้าใหม่น้อง ๆ ที่เปลี่ยนเป็นบัณฑิตก็จะถูกบูมแบบนี้

http://77.nationchannel.com/home/317512/