Tag Archives: boom

พี่บัณฑิตถูกห้อมล้อมกลางแจ้ง


นักศึกษาสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมกันบูม (Boom) พี่บัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ในพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง บริเวณลานกล้างแจ้งที่ตั้งซุ้มแสดงความยินดีหน้าอาคารบริหารธุรกิจ หน้าซุ้มสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แล้วปีหน้าฟ้าใหม่น้อง ๆ ที่เปลี่ยนเป็นบัณฑิตก็จะถูกบูมแบบนี้
http://77.nationchannel.com/home/317512/

บูม 2 สาวมหาบัณฑิตใต้อาคาร ม.เนชั่น ลำปาง


นักศึกษาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมกัน บูม (Boom) ให้พี่มหาบัณฑิต 2 ท่าน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ในพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง พี่มหาบัณฑิตก็ยิ้มมีความสุขที่มีน้อง ๆ มาแสดงความยินดี บริเวณใต้อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง แล้วปีหน้าฟ้าใหม่น้อง ๆ ที่เปลี่ยนเป็นบัณฑิตก็จะถูกบูมแบบนี้
http://77.nationchannel.com/home/317512/

บูม 2 สาวในงานรับปริญญา ม.เนชั่น ลำปาง


นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมกัน บูม (Boom) ให้พี่มหาบัณฑิต 2 ท่าน (จากสีหน้ารู้สึกว่าเป็นครั้งแรกของพี่เขา เพราะปั้นหน้ากันไม่ถูกเหมือนกัน) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ในพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง แล้วได้รับบริจาคตามศรัทธาจากรุ่นพี่มหาบัณฑิต เพื่อนำรายได้มาสนับสนุนการทำกิจกรรมของนักศึกษาต่อไป แล้วปีหน้าฟ้าใหม่น้อง ๆ ที่เปลี่ยนเป็นบัณฑิตก็จะถูกบูมแบบนี้

http://77.nationchannel.com/home/317512/