ตอนที่ 12 พบพระนักพัฒนา ชวนขึ้นดอยสูงไปบริจาคเสื้อ
เรื่องเล่า ลำปางดอทเน็ต

ตอนที่ 12 พบพระนักพัฒนา ชวนขึ้นดอยสูงไปบริจาคเสื้อ

ในช่วงชีวิตของคนเรา
ย่อมได้พบพระสงฆ์ที่น่านับถืออยู่มากมาย
ในระหว่างการเดินทางของชีวิต
.
พบว่า ที่ วัดศาลาไชย
มี พระครูอภิวัฒน์นิรันดร์ , ดร.
เจ้าอาวาสวัดศาลาไชย และ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา
.
เป็นนักพัฒนา และ นักการศึกษาที่โดดเด่น
ซึ่งท่านใฝ่ศึกษาเล่าเรียน
เป็นแบบอย่างที่ดี จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
.
ท่านดูแล โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา
แผนกสามัญศึกษา สำหรับสามเณรโดยเฉพาะ
.
แล้วท่านยังได้ทำ โครงการปันน้ำใจสู่ยอดดอย
โดยรับบริจาค สิ่งของ อาหาร เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม
.
เมื่อถึงเวลาในแต่ละเดือน ก็จะนำ
คณะศรัทธา นักศีล นักบุญ
ไปแบ่งปันน้ำใจ  สร้างบุญ บารมีทาน
ร่วมกันไปขึ้นดอย
เพื่อมอบสิ่งของจำเป็น บนยอดดอยสูง ในพื้นที่ภาคเหนือ
.
รอบต่อไป ท่านชวนไปที่
อำเภอ พบพระ จังหวัดตาก
เนื่องจากมีน้อง ๆ ในหมู่บ้าน
ที่สอบติดครูผู้ช่วย ได้ประสานมา
.
เมื่อผมเอ่ยถามถึง ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน
ท่านก็แจ้งว่าเคยไปมาแล้ว
ที่นั่นมี โรงเรียนพระปริยัติธรรมปานคำศึกษา
ซึ่งตั้งอยู่ที่ วัดทุ่งส้าน เป็นสาขา หรือ ห้องเรียน
ที่ท่านดูแลอยู่
.
สรุปว่า พระครูมีเรื่องราว อีกมากมาย
ที่ท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนา ที่พร้อมเล่าสู่กันฟัง
หากท่านใดสนใจสนทนาธรรมกับท่าน
ขอเชิญไปที่ วัดศาลาไชย ได้ครับ

https://vt.tiktok.com/ZSYYT9wXd/

ตอนที่ 12 พบ #พระนักพัฒนา
ชวนขึ้นดอยสูงไปบริจาคเสื้อ
เรื่องเล่า #ลำปางดอทเน็ต
#school
#education
#developer
#ลำปาง
#ศาลาไชย
#เมืองปาน