Tag Archives: fiction

พันธนาการแห่งปราณ

มีรุ่นน้องเป็นนักเขียน ชื่อ จินตะมันตา

หนังสือนวนิยายไทย พันธนาการแห่งปราณ

หมวย – สมจิต คูมณีปกรณ์ ผู้ใช้นามปากกาว่า จินตะมันตา
ลูกศิษย์นิเทศน์ รุ่น 2 ของ อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง
เห็นท่านอ่านหนังสือลายเหลือง ๆ แดง ๆ
ก็เข้าไปอ่านดู พบข้อความที่ปกหลังของหนังสือ

ที่ปกหลัง
มีบทให้ชวนอ่านอย่างน่าติดตามต่อโดยชัดเจน จึงได้ติดต่อสั่งซื้อไปทาง line เมื่อสั่งซื้อหนังสือน้องเค้าไปแล้ว น้องเค้าก็รีบส่งผ่าน ems ของไปรษณีย์มาให้ มีรหัสให้ติดตามการเดินทางของหนังสือ พบว่า วันเดียวถึงที่หมาย จึงเดินไปเอาที่ตึกหน้า มหาวิทยาลัยเนชั่น แกะมาอ่าน มีเนื้อหาแน่นเลย 313 หน้า ของผมได้ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 no.048
ซึ่งทุกเล่มจะมีเลขลำดับไม่ซ้ำกัน

เปิดเล่มเห็นที่ขั้นหนังสือ กับโปสการ์ด
มีลวดลายตามปกหนังสือแถมมาด้วย
มีลายเซ็นชัดเจน ของแท้แน่นอน
ราคาหนังสือที่ปกในระบุ 385 บาท
มี ISBN : 978-616-588-373-3 โดยหอสมุดแห่งชาติ
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด
พิมพ์ครั้งที่ 1 เดือน พฤศจิกายน 2564
พิมพ์ครั้งที่ 2 เดือน ธันวาคม 2564
เนื้อหามี 14 บท กับ 2 ภาคผนวก
บทนำเล่าถึงจินตนาการของนักเขียนได้ชัดเจน
ภาคผนวก 1 ตัวละครแต่งในเรื่อง อาวุธ และปราณ
ภาคผนวก 2 เขตแดนในเรื่อง พันธนาการแห่งปราญ

https://e-service.nlt.go.th/ISBNReq/Detail/246655

แต่ละบท ทั้ง 14 บท ไม่มีชื่อบทครับ
เดี๋ยวต้องไปอ่านก่อน
ว่าแต่ละบทมีเรื่องราวอย่างไร
ชวนให้ท้าทายในการอ่านหนังสืออย่างยิ่ง

พันธนาการแห่งปราณ โดย จินตะมันตา

พันธนาการแห่งปราณ โดย จินตะมันตา

ขณะเขียน blog นี้
ไฟดับครับ แต่โชคดีระบบบันทึกร่างอัตโนมัติ
จึงดึงร่างปราณนั้นขึ้นมาแก้ไขได้
อัพโหลดได้เสร็จทันเวลา
ระบบของ wordpress มี backup กับ restore ให้ใช้