จังหวัดลำปางจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่น

anti-corruption

anti-corruption

ต้านคอร์รัปชั่น
ปีแล้วอันดับที่ 80 ปีนี้ลงไปที่ 88

http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php?ID=130906112334
6 กย.2556 เช้าวันนี้ที่ บริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา เทศบาลนครลำปาง นายมงคล สุกใส ปลัดจังหวัดลำปาง และ นายอนุวัตร ภูวเศรษฐ ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง นำชมรมธนาคารจังหวัด สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวลำปาง สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และองค์กรภาคเอกชนใน จ.ลำปาง อีกกว่า 30 องค์กร พร้อมประชาชน นักเรียน และนักศึกษา ในนามเยาวชนต้านคอร์รัปชั่น จ.ลำปาง ได้ร่วมกันปฎิญาณตน เพื่อต่อต้านคอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบ โดยทุกคนจะไม่ขอรับสินบน ไม่เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และจะยึดหลักชีวิต ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกงผู้อื่น
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ทางหอการค้าจังหวัดลำปาง ได้จัดขึ้น เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 6 กันยายน ของทุกปี ซึ่งหลังทำการปฎิญานตนเสร็จแล้ว ทางผู้นำภาคเอกชนใน จ.ลำปาง ก็ได้ใช้ค้อนเหล็กทุบหมอดินเผาสีขาว 8 หม้อ ที่มีข้อความว่าคอร์รัปชั่น จนแตก เพื่อเป็นสัญลักษณ์ ว่า จ.ลำปาง เมืองแห่งเครื่องปั้นดินเผา ได้ต่อต้านการเกิดคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
นายมงคล สุกใส ปลัดจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ขอให้พี่น้องชาวลำปางช่วยกันดูแลสอดส่องบ้านเมือง ในการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นสิ่งดีที่ภาคเอกชน ที่มีศักยภาพ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ และช่วยกันต่อต้านการเกิดคอร์รัปชั่น สำหรับประเทศไทยนั้น ถือว่า เป็นประเทศในลำดับที่ 88 ของโลก ที่ยังเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยได้ตกลงมาจากเมื่อปีที่ผ่านมา ที่อยู่ในลำดับที่ 80 ดังนั้น จะเห็นว่า การเกิดคอร์รัปชั่น ยังมีเกิดขึ้นในสังคมไทย จนทำให้มีการจัดลำดับของประเทศไทยลงมา ซึ่งเงินสะพัดจากการคอร์รัปชั่นในแต่ละปีนั้น มีมากกว่า 100,000 ล้านบาท

Leave a Reply