ตอนที่ 14 กาชาดนำไปรับเข็มที่ระลึก ผู้บริจาคโลหิตที่เชียงใหม่ เรื่องเล่า ลำปางดอทเน็ต

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ในงานพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1
ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึก
แก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ประจำปี 2561 – 2565
ในส่วนภูมิภาคของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 รวม 6 จังหวัด
ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง และ ลำพูน
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

สำหรับ จังหวัดลำปางมีรายชื่อในรอบนี้
ที่บริจาคครบ 108 ครั้ง มี 44 คน
และบริจาคครบ 36 ครั้ง มี 172 คน รวมเป็น 216 คน

โดย กาชาดจังหวัดลำปาง ได้จัดรถบัสให้บริการ
สำหรับเดินทางไปกลับ ลำปาง-เชียงใหม่
จอดรับส่งที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง

สำหรับภาพถ่ายเข้ารับพระราชทานนั้น
ผู้เข้าร่วมพิธีสามารถลงทะเบียน
เลือกขนาดภาพถ่ายที่หน้างาน
เพื่อส่งกลับไปให้ทางไปรษณีย์

https://vt.tiktok.com/ZSYB3rNg2/

http://www.thainame.net/edu/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%88/

ตอนที่ 14 กาชาดนำไปรับเข็มที่ระลึก
#ผู้บริจาคโลหิต ที่เชียงใหม่
เรื่องเล่า ลำปางดอทเน็ต
#พิธีพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต
#รับพระราชทานเข็มที่ระลึก
#สภากาชาดไทย
#กาชาดจังหวัดลำปาง
#ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ