36 แผนที่ชีวิตพ่อ .. มิใช่ของจริง
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : siamdhost.com | thaiabc.com | thaiall.korattown.com | perlphpasp.com | thaiall.com
ปรับปรุง : 2550-02-12 (มิใช่ของจริง)
ข้อมูลสำคัญ
๓๖ แผนที่ชีวิตพ่อ หรือ ข้อคิดในการดำรงชีวิต .. มิใช่พระราชดำรัสจริง
มีการนำเสนอเรื่องนี้ในบทความ เมื่อความจงรักภักดีตกเป็นเหยื่อ .. ให้หาข้อมูลเพิ่มเติมจาก google.com

ที่มา
โรงเรียนแห่งหนึ่งตีพิมพ์ 36 แผนที่ชีวิตพ่อ ในวารสารของโรงเรียน
ผมได้รับมาเช่นกัน เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสม จึงตัดสินใจทำเว็บเพยแพร่ ให้ได้รู้กันว่า
๓๖ แผนที่ชีวิตพ่อ มิใช่ของจริง และอย่าเผยแพร่ต่อ .. จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ถ้าท่านใดมีข้อมูล หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับเว็บเพจหน้านี้ โปรดติดต่อ webmaster จะแก้ไขในทันที

แหล่งอ้างอิง
- http://www.dek-d.com/myBoard/view.php?id=606288 (ละเอียดมาก)
- http://webboard.mthai.com/5/2006-12-05/286996.html
- http://www.thaimisc.com/freewebboard/php/vreply.php?user=cervix&topic=261
- http://www.dmc.tv/forum/index.php?showtopic=4986
- http://www.raklukefamilygroup.com/webboard/topic.php?id=482664

บันทึก
จาก http://webboard.mthai.com/5/2006-12-05/286996.htmlแนะนำเว็บใหม่ : แสดงผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : lampang.thcity.com : thailandhosting.net : topsiam.com : โยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : Download : Free e-mail @thaiall.com click
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223