เรื่องราวของ e-mail service
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : siamdhost.com | thaiabc.com | thaiall.korattown.com | perlphpasp.com | thaiall.com
ปรับปรุง : 2548-02-06 ()

  สารบัญ (Contents)
  (ข้อมูลเหล่านี้ รวบรวมเมื่อเดือน 7 ปี 2543)
 1. ประเภทของ E-Mail
  E-Mail แบบ POP
  E-Mail แบบ IMAP
  E-Mail แบบ TELNET
  E-Mail แบบ WEB Based
 2. SMTP จำเป็นสำหรับ pop base email คืออะไร
 3. บริการทำ web based email for webmaster ที่ bigmailbox.com (เมื่อ ตุลาคม 2544 ยังเปิดรับสมาชิก @yourname.com ฟรีอยู่)
 4. บริการทำ web based email for webmaster ที่ everyone.net (@yourname.com แต่เขาหยุดรับสมาชิก ที่ใช้ฟรีแล้ว)
 5. บริการทำ web based email for webmaster ที่ applymail.com (ของคนไทย @yourname.com)
 6. บริการทำ web based email for webmaster ที่ siamwebmail.com (ของคนไทย @yourname.com)
 7. บริการทำ web based email for webmaster ที่ zzn.com หรือ i-p.com (@yourname.zzn.com)
 8. บริการ pop based email สำหรับ user ที่ softhome.net (ผมใช้อยู่ครับ yourname@softhome.net)
 9. บริการ pop based email สำหรับ user ที่ siammail.com (ต้องเข้าเว็บ ไปรายงานตัว ตามระยะ yourname@siammail.com)
 10. เว็บที่ให้บริการฟรี E-Mail ที่ขอแนะนำสำหรับ user
 11. วิธีทำ Mail server ให้บริการเอง ด้วย unix หรือ linux (เล่าเท่าที่รู้ เพราะผมไม่ใช่ ISP)
 12. เว็บที่อาจเป็น Spam mail มีส่วนบริการ remove

  เว็บที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ E-mail
 1. http://www.imap.org อธิบายเรื่อง POP ได้ดี
 2. http://th.applymail.com/faq.html บริการเกี่ยวกับ mail ของ applymail
 3. http://www.siamwebmail.com/index2.html บริการเกี่ยวกับ mail ของ siamwebmail
 4. http://siammail.com/email_m.htm วิธี setup POP3 ไว้ใช้ใน PC
 5. http://mail.softhome.net/help/setup.shtml วิธี setup POP3 ไว้ใช้ใน PC
 6. http://vm.uconn.edu/~wwwpop/popfaq.html ตอบคำถามเกี่ยวกับ POP
 7. http://www.kiva.net/support ตัวอย่างการ setup เพื่ออ่าน POP E-Mail
 8. http://mail.cc.umanitoba.ca/drac/index.html Dynamic Relay Authorization Control

ประเภทของ E-Mail
SMTP จำเป็นสำหรับ pop base email คืออะไร
เวลาที่ต้องการอ่าน E-Mail จาก pop server เมื่อดูดมาลง pc ของท่านได้แล้ว และเมื่อต้องการที่จะเขียนจดหมายใหม่ หรือตอบจดหมายเดิม การตอบจดหมายนั้น ไม่ได้เป็นบริการของ pop server แต่เป็นบริการของ smtp server ซึ่งทำหน้าที่ส่ง Email ไปยังผู้รับ และใน pop server บางแห่งจะไม่บริการ smtp จึงต้องหาบริการจากเว็บที่ท่านรู้จัก ดังนั้น รายชื่อ smtp server ข้างล่างนี้ จึงเป็นชื่อ server ที่เสนอให้ท่าน ได้นำไปใช้งาน
บริการทำ web based email for webmaster ที่ bigmailbox.com
บริการทำ web based email for webmaster ที่ everyone.net
แต่ตอนนี้ที่นี่หยุดให้ฟรีแล้วครับ .. น่าเสียดาย
บริการทำ web based email for webmaster ที่ applymail.com
บริการทำ web based email for webmaster ที่ siamwebmail.com
บริการทำ web based email for webmaster ที่ zzn.com หรือ i-p.com
บริการ pop based email สำหรับ user ที่ softhome.net
บริการ pop based email สำหรับ user ที่ siammail.com

วิธีทำ Mail server ให้บริการเอง ด้วย unix หรือ linux (เล่าเท่าที่รู้ เพราะผมไม่ใช่ ISP)
บทนำ
ผมได้ทำเว็บในสถานศึกษา และมี isp มาทำระบบให้ทั้งหมด จึงพอรู้ว่าอะไรเป็นอะไร ถ้าต้องการมี mail server ของตนเองให้บริการกับคนทั่วโลก การมี mail server ของตนเอง ต่างกับการมี web ของตนเองราวฟ้ากับดิน เพราะผมมีเว็บของตนเองหลายที่เช่น thaiall.com thaiabc.com thainame.net ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายรวม 3 เว็บไม่ถึง 1 หมื่นบาท และกว่า 80% ของเว็บที่เราเห็นกันอยู่จะใช้บริการ virtual host คือไม่ได้มี host จริง หรือ ip ประจำ host ของตัวเอง และนั่นก็จุดสำคัญของเรื่องทั้งหมด
ระบบเครือข่ายในสถานศึกษา
สถานศึกษาที่ผมทำอยู่เช่า leased line เดือนละ 50000 บาท และเสียค่าบริการ internet ให้ isp อีก 70000 บาท ทำให้ได้ ip มาเป็นของตนเอง ตั้งแต่เลข 203.146.9.0 ถึง 203.146.9.255 หมายความว่าผมสามารถทำ server อะไรก็ได้ เช่น web ftp firewall proxy mail ได้อย่างน้อยก็ 250 ตัว เพราะได้สายแบบ leased line ซึ่งเชื่อมต่อตลอดเวลา และมี DNS เป็นของตนเอง เพื่อใช้ในการบริการ host เป็นร้อยเครื่อง สถานศึกษาที่ใหญ่จริง ๆ ต่างก็มี dns เหมือนที่สถาบันผม ซึ่งมีศักยภาพพอที่จะเป็น isp ได้ทีเดียว ต่างกันที่มีสัญญาห้ามผู้ใช้นำเครื่องข่าย ไปให้บริการแก้บุคคลภายนอกเท่านั้น
การทำ mail server
การทำ server ให้บริการ mail นั้นไม่ยากเลย wichep@thaiall.com ทีมงานของผมคนหนึ่ง ก็ทำได้อย่างง่าย ๆ เพียงแต่มี pc ระดับ 486 ขึ้นไปสักเครื่องหนึ่ง มาติดตั้ง linux ทันทีที่ติดตั้งเสร็จ ระบบก็จะสามารถให้บริการเป็น pop mail server ได้ทันที คือใช้โปรแกรมประเภท outlook หรือ eudora หรือ internet mail ดูด mail ไปอ่านได้ และถ้าต้องการบริการ web-based mail ก็ลงโปรแกรมเพิ่มอีกตัวหนึ่ง ใช้เวลาไม่ถึง 1 วันก็ทำ mail server ให้บริการกับคนทั่วโลกเสร็จเรียบร้อย
การไปใช้บริการของ isp
สำหรับ isp เองก็จะมีการให้บริการ host จริงโดยให้ ip จริงกับลูกค้า และนำเครื่องคอมมาวางไว้ที่บริษัทหรือที่ isp จัดไว้ให้ เพื่อเสียบสาย lan ซึ่งอาจเป็น fiber หรือ utp จากเครื่องเข้าไปในระบบเครือข่าย ลูกค้าสามารถบริหาร server จากที่ใดก็ได้ หรือจะมาเปลี่ยน harddisk หรือเพิ่ม harddisk หรือ backup ด้วยตัวเองหน้าเครื่องเลยก็ได้ หรือจะเช่า leased line จากองค์การโทรศัพท์ ไปยังบริษัท ทำให้วาง host ที่บริษัทของตนเองก็ยังได้ เพราะค่าเช่า leased line ภายในจังหวัดนั้นไม่สูงนัก ต่างกับที่สถาบันผมเช่าเดือนตั้ง 5 หมื่น เพราะต้องยิงจากลำปาง ไปกรุงเทพฯครับ
ปัญหาการใช้ host ต่างชาติทำ mail server
การไปเช่า host ของที่อื่นมาทำ mail server นั้น ผมว่าค่อนข้างจะยากสักหน่อย ส่วนใหญ่เขาจะให้บริการเป็น virtual mail server มากกว่าที่จะยอมให้ทำเอง ที่สำคัญที่สุดต้องลองคุยดูก่อน ถึงจะรู้ว่าได้ หรือไม่ได้ แต่ถ้าลูกค้าพร้อมจะจ่ายทุกอย่าง ผมว่าการจะมี mail server เหมือนที่ thaimail.com หรือ chaiyo.com หรือ siammail.com ให้บริการก็ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ถ้าจะทำเองก็จะมีปัญหาที่คือ server จะล้มบ่อย เพราะคนเข้ามาเยอะ และอ่านเขียนตลอด จำต้องบำรุงรักษา เมื่อเสียก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่ Install โปรแกรม และ restore ข้อมูลทั้งหมดใหม่ และผู้ที่จะทำก็คือ superuser นั่นเองครับ ก็ลูกค้านั่นหละครับต้องทำ แต่ถ้าคิดจะจ้าง ผมว่าไปใช้ free mail server ดีกว่า สบายใจ สบายกายกว่ากันเยอะ
สังเกตุ mail server ในไทย
เท่าที่สังเกตุโดยใช้ checkdomain.com ตรวจดูผู้ให้บริการ free email ของไทยแต่ละที่แล้วพบว่า thaimail.com เป็นเครือข่ายของ arip.co.th, chaiyo.com อยู่ในเครือข่ายของ a-net.net.th, siammail.com อยู่ในเครือข่ายของ oaservice.com(OA service computer) เป็นต้น ทำให้รู้ว่าการทำ mail server ของหลายบริษัทไม่ได้คิดจะทำเป็นงานหลัก แต่ทำเป็น side line เท่านั้น
เว็บที่อาจเป็น Spam mail มีส่วนบริการ remove
 1. http://www.bruterape.info/un.php?em=nobody@thaimail.com
 2. http://66.28.49.39/index.html
 3. http://proffiliates.com/unsubscribe.php?section=users
 4. http://qualityemail.com/unsub.php
 5. http://smtds.sruhost.com.br/op/optout.html
 6. http://216.243.240.178/sec/sm.html?remove
 7. http://210.21.114.3/Norton/lastemail16.htm
 8. http://www.zdnet.com/cc/lists/announce/unsubscribe.html
 9. http://newsletters.cnet.com
 10. http://sbase30.com/central/unsub.php?uni=nobody@thaimail.com
 11. http://www.yourvling.com/rm/rm.html
 12. http://www.lovingtouches.org/remove.php
เว็บที่ให้บริการฟรี E-Mail ที่ขอแนะนำ
สถิตินี้ จำไม่ได้ว่า copy มาจากที่ใด และยังเก่าอีกด้วย
ถ้ามีอะไรที่ update ไปแล้ว ช่วยให้ข้อมูลผมด้วยนะครับ
Service name Web based Pop based forward
CNN Free Email/--
Garfields' G-MAIL/--
Link Trader's Free E-mail/--
HappyPuppy/--
Lampang/--
NewYork Mets Fan Email/--
SpaceMail/--
Thaiall/--
Thainame/--
Yahoo Mail/--
ForFree-//
ROTFL/-/
The Doghouse Mail/--
Netscape WebMail/-/
888.nu/--
Alloy Mail/--
ApexMail/-/
Apply Mail/--
BellSouth WebMail/--
Bigfoot--/
ByteMe/--
ChickMail/--
Chickmail/--
Coldmail/--
CollegeClub/--
Conk!/-/
CyNet City/-/
Eudora Mail//-
Flairmail/--
Flash Email/--
FreeStamp-/-
GNW Mail/--
Go Play/--
GurlMAIL/--
HempSeed-/-
Hotmail/--
HotPop-//
iForward--/
IGNMail/--
iName/-/
JoinMe.com/--
JuN Mail---
Letterbox (Focus Asia)/-/
Lycos Email/-/
MailAndNews//-
MailCity/--
Mail Excite/--
MauiMail/--
My Own E-mail/-/
Friendly E-mail/--
NetForward--/
PEmail/--
Popmail/--
Populus/--
Postmark/--
Prontomail/--
Rocketmail/--
Siammail-/-
Siamwebmail/--
SoftHome-/-
Unbounded Mail/--
Vote4GOP.org/--
WowMail/--
ZDNet Mail/--

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223