เหตุผลที่ควรมีเว็บไซต์ของตนเอง
เหตุผลที่ควรมีเว็บของตนเอง
คำตอบของคำถามที่ว่า : คนยุคใหม่ตั้งแต่ประถมถึงปลดเกษียณควรมีเว็บของตนเอง หรือไม่
  1. คำถาม : ทำไมคนยุคใหม่ควรมีเว็บของตนเอง คำตอบ : เหตุผลที่เราควรมีเว็บกันก็เพราะสังคมเราเริ่มมีสิ่งเหล่านี้ เหมือนที่บอกว่า เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม Internet ตำบลก็เริ่มเข้ามาแล้ว เปิดใช้ในหลาย ๆ ตำบลอีกหน่อยก็จะมาถึงตำบลของเรา นักเรียนประถมเริ่มเขียนเว็บอย่างอนุบาลลำปาง ส่งผลงานเขียนเว็บได้ที่ 1 ของประเทศ นักเรียนอนุบาลลำปาง แข่งสืบค้นข้อมูลก็ได้ที่ 1 ของประเทศอีก Oppy เปิดสอนที่โยนก ผู้สูงอายุก็เริ่มไปศึกษาหาความรู้กันมากขึ้น ที่จะใช้ประโยชน์จาก Internet ธุรกิจต่าง ๆ ก็เริ่มมีเว็บของบริษัท เพื่อเปิดช่องทางขายสินค้า เช่น bigc.co.th เป็นต้น ร้าน Net หน้าโรงเรียน หรือในหมู่บ้านก็เริ่มเข้ามามากขึ้น เกือบทุกโรงเรียนเริ่มมีการสอนการสืบค้นข้อมูลมากขึ้น โรงเรียนไหนไม่มี ก็จะเริ่มมีปัญหาแล้ว มีการซื้อขายสินค้าผ่าน Internet กันมากขึ้น ท่านอาจเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนในกระบวนการซื้อ หรือการขาย
  2. คำถาม : มีเว็บแล้วได้อะไร คำตอบ : ประโยชน์ที่ได้จากเว็บคงต้องแล้วแต่ผู้ทำว่า ทำขึ้นมาเพื่ออะไร 1. นักเรียน ทำเพื่อส่งอาจารย์ 2. นักศึกษาทำเพื่อหาประสบการณ์ สำหรับการได้งานดี ๆ ในอนาคต 3. พ่อแม่ ทำเพื่อเก็บข้อมูล หรือเผยแพร่สิ่งดี ๆ ให้ชาวโลกรับรู้ 4. ปู่ย่า ทำเพื่อแก้เหงา ที่ลูกหลานไม่สนใจ จึงไปหาเพื่อใหม่ 5. นักธุรกิจ ทำเพื่อสร้างรายได้ สร้างฐานะ 6. บริษัท ทำเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า หรือองค์กร มีข่าวว่าเว็บอย่างเช่น sanook.com hunsa.com pantip.com มีคนมาติดต่อขอซื้อตั้งหลายสิบล้าน แต่ถ้าไม่ขาย ค่าโฆษณาของป้ายมีค่าบริการป้ายละ 15,000 บาท ต่อเดือนก็มี
  3. คำถาม : ทำเว็บมีขั้นตอนอย่างไร คำตอบ : 1. หาข้อมูลที่จะทำ 2. เรียนการเขียนเว็บ เช่น Dream weaver หรือ Frontpage หรือ Word หรือ Html editor 3. เริ่มเขียน (จะช้าที่ออกแบบ ไม่ได้ช้าที่เขียนไม่เป็น) 4. Upload เข้า free hosting 5. ประชาสัมพันธ์ให้คนทั้งโลกรับรู้ 6. ปรับปรุง และบำรุงรักษา
  4. คำถาม : การทำเว็บต้องมีอะไรบ้าง เพื่อให้เว็บสำเร็จ คำตอบ : 1. เงิน (Money) 2. วิธีการ (Method) 3. เวลา (Time) 4. รีบศึกษา (Hurry) 5. ความตั้งใจ (Attention) 6. จินตนาการ (Imagination) อ่านเพิ่มเติมที่ http://www.thaiallarticle.f2s.com/article/dotcom.htm
  5. คำถาม : ขอพื้นที่เก็บเว็บที่ไหนดี คำตอบ : geocities.com ดีเพราะได้ yahoo id ใน yahoo messenger คล้าย pager ประจำคอมพิวเตอร์ se-ed.net ดีเพราะเป็นของคนไทย ได้ทั้ง mail ทั้ง web based และ pop3 และยังเขียน php ได้อีก f2s.com ดีเพราะได้ php + mysql และมีคนใช้กันมากขึ้นทุกวัน
  6. คำถาม : เขียนเว็บด้วยอะไร คำตอบ : 1. ง่ายที่สุด เขียนด้วย word แต่อาจมีปัญหาตามมาอีกหลายอย่าง เหมือนกับกล้องอัตโนมัติ ที่มืออาชีพไม่ชอบใช้ 2. ง่ายปานกลาง เขียนด้วย Dream weaver หรือ front page เหมือนกล้องกึ่งอัตโนมัติ ที่มีตัวเลือกมากมาย 3. ยากหน่อย เขียนด้วย html editor เช่น notepad เป็นต้น จะต้องรู้ภาษา html เหมือนกล้อง Manual หรือกล้องธรรมดา
  7. คำถาม : OPPY คืออะไร คำตอบ : OPPY ย่อมาจาก Old People Playing Young คือชมรมที่จัดตั้งโดยคุณหญิงชัชนี จาติกวนิช เพื่อจัดอบรมให้ผู้สูงอายุใช้ Internet เป็น และลดช่องว่างระหว่างวัยของผู้สูงอายุกับลูกหลาย ให้สามารถคุยกันเป็นภาษาเดียวกันได้ ซึ่งหลักสูตรนี้จะต่างกับการสอนตามปกติ เป็นการจัดหลักสูตร ที่เอื้ออำนวยต่อผู้สูงอายุที่อาจรับอะไรยากกว่าหนุ่มสาว ให้สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีปัจจุบันได้ โดยผู้สอน จะต้องผ่านการอบรม จากชมรม OPPY มาก่อน อ่านเพิ่มเติมที่ http://www.happyoppy.com
  8. คำถาม : E-commerce คืออะไร คำตอบ : ตอบแบบง่าย ๆ ก็ว่า e-commerce ก็คือการซื้อ-ขายสินค้า ผ่านสื่อ Internet ลักษณะหนึ่ง ซึ่งโดยภาพรวมแล้วเป็นการลงทุนที่ต่ำ แต่ได้ผลตอบแทนที่สูง รายละเอียดสามารถหาได้จากหนังสือ ซึ่งออกวางขายมากมาย หรือจะหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก www.ecommerce.or.th ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของไทย สนับสนุนโดย Nectec และสวทช (www.nstda.or.th - National Science and Technology Development Agency) อ่านเพิ่มเติมที่ http://www.thaiallarticle.f2s.com/article/ecommerce.htm
  9. คำถาม : ฐานข้อมูลใน Internet ทำอย่างไร คำตอบ : การสร้างฐานข้อมูลว่าจะเก็บอะไรบ้างนั้น คงต้องเป็นคนที่พอมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลมาก่อน แต่ผมจะให้ข้อมูลคล่าว ๆ ว่าปัจจุบันมีภาษาที่นิยมใช้ทำฐานข้อมูลใน Free hosting อยู่ 3 ภาษา แต่ละภาษาก็จะมีการใช้ฐานข้อมูลในแบบของตนเอง 1. ภาษาแรก : Perl มักใช้การสร้าง Text file ไว้เก็บข้อมูล 2. ภาษาที่สอง : Php มักใช้ Mysql ในการเก็บข้อมูล 3. ภาษาที่สาม : Asp มักใช้ Mdb ในการเก็บข้อมูล อ่านเพิ่มเติมที่ http://www.perlphpasp.com
  10. คำถาม : ถ้าจะทำเว็บใช้เวลานานไหม คำตอบ : ถ้าทำแค่ให้เสร็จและเปิดบริการได้ ก็ต้องขึ้นอยู่กับขนาดของเว็บ แต่ถ้าทำกันง่าย ๆ เพียงแนะนำองค์กร ปกติ 3 วัน ๆ ละ 8 ชั่วโมงก็น่าจะเสร็จแล้ว แต่การทำเว็บนั้นจะหลักในเรื่องการบริการ คือการให้คำตอบกับผู้คน การปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่ ถ้าถามว่านานไหม สำหรับการทำเว็บดี ๆ สักเว็บ ก็คงต้องตอบว่า ตลอดไป
ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมเยือน .. แล้วเข้ามาใหม่นะครับ .. ยินดีต้อนรับเสมอ