กรณีศึกษาการเปิดร้านอินเทอร์เน็ต
การเปิดร้าน net ผมไม่เคยสนับสนุนให้ใครเปิด แต่ที่เขียนเพราะต้องการให้ข้อมูลเท่านั้น
ถ้าถามผมว่า จะเปิดร้านหวังกำไรไหม ขอจะตอบว่าไม่เปิด .. เพราะผมไม่ชอบเสี่ยงอะไรที่ มีโอกาสล้มได้ง่าย


  แนะนำเว็บ (Web Guides)
 1. Thaiadvice (Share internet + ต่อ Lan + ..)
 2. Wingate setup (ภาษาไทย โดย similan@usa.net ICQ:14946067)
 3. Winroute setup (ภาษาไทย โดย surapong.b@chula.ac.th ICQ.42446285)
 4. Winroute setup .. (ภาษาไทย โดย นายอ๋อ perz@ksc.th.com)
 5. Thailinux.com (Linux สามารถทำ server ได้ยอดเยี่ยมมาก)
 6. อินเทอร์เน็ตค่าเฟ่ ธุรกิจแบบแฟชั่น รวยหรือเจ๊ง
  Software ที่ทำหน้าที่
  :: Share เครือข่ายขนาดเล็กสู่ Internet
 1. http://www.wingate.com (ลองแล้วดี)
 2. http://www.winroute.com (ลองแล้วดี)
 3. http://www.sygate.com
 4. http://www.winproxy.com
 5. http://www.netproxy.com
 6. http://www.analogx.com
 7. http://www.itserv.com(Rideway)
 8. http://www.computalynx.co.uk(Cproxy)
 9. http://www.pi-soft.com(SpoonProxy)
1. สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเปิดร้าน net
1. สถานที่ตั้งร้าน และทำเล
2. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์
3. การเชื่อมต่อ เช่น Dial หรือ ADSL
4. จำนวนพนักงาน และการบริหารคนในร้าน
5. เวลาเปิดปิด
6. ต้นทุนซอฟต์แวร์ จำนวน และราคา
7. ต้นทุนฮาร์ดแวร์ จำนวน และราคา
8. ค่าเช่าร้าน ค่าตกแต่ง และบำรุงรักษา
9. ประมาณจำนวนคนเข้าร้าน ต่อวัน
10. ถ้ารายได้ไม่คุ้มค่าใช้จ่าย มีแผนสองว่าอย่างไร
11. แผนรายรับ และรายจ่าย
12. แผนบำรุงรักษา Hardware, Software และ Peopleware
13. แผนเกี่ยวกับรุ่น และความเสื่อมของอุปกรณ์
14. บริการอื่น ๆ นอกจากบริการหลัก
15. คู่แข่ง และเพื่อนร่วมธุรกิจ
16. การสนับสนุนของ ครอบครัว เพื่อน หรือคนใกล้ชิด
17. ประกัน ภาษี ตำรวจ หรือกฏหมาย
18. ศีลธรรม
  ปัจจัยที่กำหนดความสำเร็จ Internet Cafe & Games
  จากหนังสือ Pantip - TCC guide ฉบับที่ 5 ปีที่2/2544 หน้า 40 โดย นายณัฐนนท์ ชำเรืองวงศ์ nattanont@altimainc.com
  1. ทำเลที่ตั้ง
  2. การตกแต่งร้าน
  3. รูปแบบการให้บริการ (บริการเสริม)
  4. การแข่งขัน
  5. การส่งเสริมทางการตลาด
  6. งบประมาณลงทุน
  6.1 ค่าสถานที่ (มัดจำการเช่า, ตกแต่งสถานที่)
  6.2 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (คอมฯ, Lan card, Hub, Gateway or IP sharing, Modem, Phone line, Install cost)
  6.3 ค่าโปรแกรม (Software: OS, Application)

  7. ค่าใช้จ่ายคงที่
  7.1 ค่าเช่าร้าน
  7.2 ค่าจ้างพนักงาน

  8. ค่าใช้จ่ายแปรผัน
  8.1 ค่าน้ำประปา และไฟฟ้า
  8.2 ค่าชั่วโมง Internet
  8.3 ค่าโทรศัพท์
  8.4 ค่าซ่อมบำรุง

  9. รายได้


  ตารางประมาณการการลงทุน ค่าใช้จ่าย รายได้ และกำไรขาดทุน
  จากหนังสือ Pantip - TCC guide ฉบับที่ 5 ปีที่2/2544 หน้า 40 โดย นายณัฐนนท์ ชำเรืองวงศ์ nattanont@altimainc.com
  รายการจำนวนหน่วยราคา/หน่วยรวมเงินหมายเหตุ
  เงินลงทุน
  ค่ามัดจำการเช่า3เดือน2000060000ราคา/หน่วย = ค่าเช่า/เดือน
  ค่าตกแต่งสถานที่1ร้าน2000002000001 ร้าน = ห้องแถว 2 ห้อง
  ค่าเครื่องServer1ชุด3500035000
  ค่าเครื่องWorkstation20ชุด25000500000
  Network card21ชุด60012600
  Hub 24 Port1ชุด1600016000
  Gateway2ชุด1250025000
  Modem2ชุด30006000
  ค่าคู่สายโทรศัพท์2คู่สาย600012000
  ค่าติดตั้งระบบ1ระบบ2500025000
  ค่าโปรแกรมควบคุมระบบ1ชุด6000060000โปรแกรม Windows 2000 (ลิขสิทธิ์)
  ค่าโปรแกรมเกมส์20ชุด400080000โปรแกรมเกมส์ (ลิขสิทธิ์)
  รวมเงินทุน1031600
  ค่าใช้จ่ายคงที่
  ค่าเช่าร้าน1เดือน2000020000ห้องแถวขนาด 4*12 ม. จำนวน 2 ห้อง
  ค่าจ้างพนักงาน1เดือน1200012000พนักงาน 2 คน เงินเดือน 7000 + 5000 บาท
  รวมค่าใช้จ่ายคงที่/เดือน1เดือน32000
  ค่าใช้จ่ายแปรผัน
  ค่าไฟฟ้า-น้ำประปา1เดือน1000010000เปิดให้บริการวันละ 15 ชม(9.00-24.00 น.)
  ค่าชั่วโมง Internet1เดือน45004500ผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 10 ชม
  ค่าโทรศัพท์1เดือน18001800เฉลี่ยใช้วันละ 20 ครั้ง(บางทีมีปัญหาสายหลุด)
  ค่าซ่อมบำรุง1เดือน500005000
  รวมค่าใช้จ่ายแปรผัน/เดือน1เดือน21300
  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น/เดือน1เดือน53300ค่าใช้จ่ายคงที่ + ค่าใช้จ่ายแปรผัน
  รายได้ค่าเช่าเครื่อง1เดือน9000090000ผู้ใช้บริการ เฉลี่ยวันละ 10 ชม ๆ ละ 15 คน
  กำไร1เดือน36700ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2 ปี 5 เดือน2. Hardware สำหรับต่อเครือข่ายด้วย wingate หรือ winroute
  ลักษณะการเชื่อมต่อด้วย software
  - การเชื่อมต่อในลักษณะนี้ จะไม่ซื้อ hardware เพิ่มเติม แต่หาโปรแกรมที่ทำหน้าที่เช่น wingate หรือ winroute มาช่วยทำให้เครือข่ายสามารถ ใช้ internet ผ่านสายโทรศัพท์เส้นเดียวด้วย software หากไม่ใช้โปรแกรมที่กล่าวมา ก็อาจมีโปรแกรมอื่น ที่ทำหน้าที่คล้ายกันนี้ หรืออาจใช้ความสามารถของ windows 98 ที่มีบริการ share modem ให้ผู้ใช้สามารถต่อ internet ใน lan ผ่าน modem ตัวเดียวก็ได้ แต่จุดเด่นของ wingate หรือ winroute คือ เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็น proxy server คือเก็บข้อมูลที่เคยมีคนเปิดแล้ว หากใครต้องการอีกก็จะ นำจาก cache มาใช้ได้เลย ไม่ต้องไป download จาก server จริง เป็นผลให้ระบบโดยรวมเร็วขึ้น
  - หากต้องการเชื่อมต่อแบบนี้ จะต้องหาโปรแกรมในลักษณะนี้มาใช้ บางท่านอาจ download shareware มาทดสอบก่อน หรืออาจซื้อมาใช้เลยก็ได้ หรืออาจไปตามร้าน net แล้วไปสอบถาม ว่าใช้อะไรอยู่ ดี หรือไม่ดีอย่างไร ก็จะได้ข้อมูลที่ตรง .. จากผู้มีประสบการณ์จริง [ WinGate site] - [ WinRoute site]
   อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้
  1. คอมพิวเตอร์ รุ่นไหน
  2. Sound Card, Lan Card
  3. Harddisk, RAM
  4. UTP
  5. RJ45
  6. HUB
  7. Modem
  8. คีมย้ำสาย
  9. รางเก็บสาย
  10. โต๊ะ เก้าอี้

3. Hardware สำหรับต่อเครือข่ายด้วย gateway ซึ่งเป็นอุปกรณ์
  ลักษณะการเชื่อมต่อด้วย hardware
  - การเชื่อมต่อในลักษณะนี้ จะต้องซื้อ hardware เพื่อช่วย lan ทั้งวง ต่อ net ผ่านสายโทรศัพท์เส้นเดียว วิธีนี้เป็นที่นิยม เพราะอุปกรณ์ราคาไม่สูงมากนัก ประมาณ 1 หมื่น ถึง 2 หมื่นบาท หลุดยาก และยังประยุกต์ใช้งานร่วมกับ software เพื่อทำ proxy server ภายในวงได้อีก
  - Hardware ที่ว่านี้ มีหลายยี่ห้อ หลายลักษณะ หลายชื่อเรียก อย่างที่ผมใช้เป็น MiniGateway แต่ Hardware บางตัวจะมี Hub ในตัว ทำให้บางร้านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซื้อ Hub เพิ่มเติม เพราะตัว gateway ทำหน้าที่เป็น Hub ในตัวอยู่แล้ว
   อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้
  1. คอมพิวเตอร์ รุ่นไหน
  2. Sound Card, Lan Card
  3. Harddisk, RAM
  4. UTP
  5. RJ45
  6. HUB
  7. Modem
  8. คีมย้ำสาย
  9. รางเก็บสาย
  10. โต๊ะ เก้าอี้
  11. อุปกรณ์ share internet เช่น gateway

4. รายรับ และรายจ่าย
  รายรับ น่าจะมีสิ่งต่อไปนี้
 1. ค่าเช่าชั่วโมงเล่น net
 2. ค่าขายของว่าง เช่นขนม น้ำอัดลม
 3. ค่าเช่าแผ่น CD หรือ Play station
 4. ค่าขายอาหาร เครื่องดื่ม
 5. อื่น ๆ ตามสมควร
  รายจ่าย น่าจะมีสิ่งต่อไปนี้
 1. ค่าเช่าชั่วโมงจาก ISP
 2. ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำ ค่าไฟ
 3. ค่าซ่อมบำรุง
 4. ค่าเช่าร้าน และเงินเดือน
 5. อื่น ๆ ตามสมควร
  ต้นทุนจ่ายครั้งแรก
 1. ซื้อคอมพิวเตอร์เข้าร้าน
 2. ซื้อ Software เข้าร้าน
 3. ค่าติดตั้งอุปกรณ์
 4. ค่าตกแต่งสถานที่
 5. อื่น ๆ ตามสมควร5. แผนคืนทุน จะกำไร หรือขาดทุนก็ตรงนี้

ส่วนนี้ ผมทำให้ท่านได้ลองคำนวนถึงแผนการคืนทุน โดยท่านสามารถ ปรับตัวเลขต่าง ๆ ได้ แต่เมื่อท่านเห็นแผนคืนทุนแล้วก็อย่าพึ่งดีใจนะครับ เพราะหลังจากได้ทุนคืน แล้วท่านอาจต้องลงทุนใหม่ เนื่องจากคู่แข่งเอา คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่มาตี และก่อนท่านจะได้ทุนคืน จำนวนลูกค้า อาจไม่เป็นไปตามที่ท่านคาดหวังไว้ เพราะในลำปางที่เป็นเมืองเล็ก ๆ ยังมีร้าน Intenet shop กว่า 55 ร้าน ก่อนปี 2000 และที่ผมรู้ มีอย่างน้อย 3 ร้าน เลิกกิจการไปก่อนหน้านี้แล้วครับ .. บทความนี้ เน้นให้ท่านคิดให้ดีก่อนครับ ก่อนตัดสินใจอะไร
การคำนวน ผมคิดง่าย ๆ โดยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนดังข้างล่างนี้
1.ต้นทุนครั้งแรก 2.ค่าใช้จ่ายรายเดือน 3.รายรับประมาณการ 4.คำนวนจุดคุ้มทุนเบื้องต้น
  Step 1. ต้นทุนครั้งแรก
   1. จำนวนคอมพิวเตอร์ในร้าน (จำนวนนี้เป็นมาตรฐานร้าน net ระดับกลาง)
   2. ราคาคอมพิวเตอร์ต่อเครื่อง (หมายถึงเครื่องประกอบเองจากพันธุ์ทิพย์)
   3. ค่าลิขสิทธิ์ Software เช่น Windows เป็นต้น (เพราะทาง Microsoft เคยส่งคนออกตรวจร้าน Net)
   4. ค่าตกแต่ง (รวมโต๊ะเก้าอี้ และทาสี)
   5. ค่าอุปกรณ์และติดตั้ง Network (ค่า Hub, Gateway, สายUTP เป็นต้น)
   6. อื่น ๆ .. (เผื่อในกรณีของท่าน อาจมีก็เป็นได้ เช่น ค่าจดทะเบียนร้าน เป็นต้น)
   รวมต้นทุนครั้งแรก (ค่านี้เกิดจากการคำนวน)

  Step 2. ค่าใช้จ่ายรายเดือน
   1. จำนวนชั่วโมงที่เปิดต่อวัน (เช่น 10 โมงเช้า ถึง 4 ทุ่ม ทุกวัน)
   2. ค่าชั่วโมงที่จ่ายให้ ISP เป็นชั่วโมง ๆ ละ
   3. จำนวนวันที่เปิดให้บริการ ใน 1 เดือน
   4. เงินเดือนที่จ่ายให้พนักงานเฝ้าร้าน (ถ้าเป็นคุณก็ต้องถือว่าจ่ายเงินนะครับ เป็นต้นทุนค่าเสียโอกาส .. ปวส.)
   5. ค่าเช่าร้าน (ราคานี้ในลำปาง ถือว่า OK ครับ)
   6. อื่น ๆ ในแต่ละเดือน (เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น)
   รวมค่าใช้จ่ายรายเดือน (ค่านี้เกิดจากการคำนวน)

  Step 3. รายรับ ประมาณการ
   1. ค่าให้บริการต่อชั่วโมง
   2. เปอร์เซ็นการให้บริการของร้านท่าน เช่นเปิดทั้งวัน แต่การให้บริการ ที่คำนึงทั้งช่วงเวลา และจำนวนเครื่อง
   ประมาณ รายรับสูงสุด ต่อเดือน (หมายถึงเช้ามาก็มีคนนั่งกันทุกเครื่องตลอดเวลา จนปิดร้านก็นั่ง)
   ประมาณ รายรับครึ่งหนึ่ง ต่อเดือน
   ประมาณ รายรับเปอร์เซ็น ต่อเดือน (ยอดนี้ขอให้ใกล้ประมาณการ เพราะจะใช้คำนวนต่อไป
   ประมาณ รายรับสูงสุด ต่อวัน (หมายถึงเช้ามาก็มีคนนั่งกันทุกเครื่องตลอดเวลา จนปิดร้านก็นั่ง)
   ประมาณ รายรับครึ่งหนึ่ง ต่อวัน
   ประมาณ รายรับเปอร์เซ็น ต่อวัน (ยอดนี้ขอให้ใกล้ประมาณการ เพราะจะใช้คำนวนต่อไป

  Step 4. คำนวนจุดคุ้มทุนเบื้องต้น
   รายได้ต่อเดือน หลังหักค่าใช้จ่าย (ค่านี้เกิดจากการคำนวน)
   จำนวนเดือนที่ทำให้ได้จุดคุ้มทุน (ค่านี้เกิดจากการคำนวน)

   สิ่งที่ต้องคิดให้ดีคือ คู่แข่ง, อายุของเครื่อง ว่าเมื่อใดจะ Upgrade และ Upgrade อย่างไร
   เลือกใช้บริการของ ซึ่งเป็น ISP ผู้ให้บริการต่อ Internet ของร้าน
6. ตัวแปร หรือปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการตัดสินใจ
  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
 1. ทำเลเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ยิ่งคนเดินผ่านร้านเท่าใด ก็ยิ่งทำเลดีเท่านั้น
 2. คนในระแวกนั้น มีการศึกษาสูงพอที่จะรู้จัก internet เพียงใด
 3. ในบริเวณนั้น ผู้คนมีพลังพอที่จะจ่ายสำหรับค่า net หรือไม่
 4. ผู้ลงทุน ควรมีทุนที่หนาอยู่แล้ว เพื่อพร้อมที่จะล้ม
 5. ในพื้นที่ยังไม่มีใครเป็นผู้นำ หากลงไปเป็นเจ้าแรกจะได้เปรียบ
 6. ตำรวจ และภาษี อาจทำให้มีปัญหาใหญ่ในอนาคต
Go Top
ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมเยือน .. แล้วเข้ามาใหม่นะครับ .. ยินดีต้อนรับเสมอ