หาเงินจากคลิ๊ก แล้วได้ Check จาก Click2net.com
เกิดเรื่องขึ้นครับ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2543 ผมได้รับแจ้งจาก click2net.com ว่า Account ผมถูก Lock
ผมจึง mail ไปสอบถาม แต่เขาก็ตอบว่าปลด Lock ให้ไม่ได้ เพราะว่าเว็บผมมี Content เกี่ยวกับ Model หรือ Idol
ไม่น่าเกิดขึ้นแต่ก็เกิดแล้ว ทั้ง ๆ ที่ผมใช้บริการของ Click2net มา ปีเศษทีเดียว
ปัจจุบันผมจึงต้อง เลิกใช้บริการของ Click2net.com เพราะไม่ต้องการลบเว็บ http://www.thaiall.com/actress ออกไป


Click2net.com : Generate revenue or promote your website for free using our full service advertising solutions!
บริการที่ click2net.com มีให้มี 2 อย่าง
1. Pay-Per-Click : Get paid for your unsold inventory and let Click2Net handle the rest! (เขาให้ click ละ 6 cents)
2. Banner Exchange : Start getting more visitors to your website with the web's largest network! (เป็นบริการแลกเปลี่ยน banner กับเว็บทั่วโลก ไม่เฉพาะของไทยเท่านั้นนะครับ แต่ถ้าต้องการเฉพาะของไทยมีที่ thaile.com)
12 พฤษภาคม 2543
  ได้รับจดหมายแจ้งว่าได้ยอดถึง $30 หลังทำเว็บมา 9 เดือน
  ได้จดหมายจาก click2net.com ว่าจะจ่ายเงินให้มีข้อความดังนี้
  Date: Fri, 12 May 2000 15:43:02 -0400 (EDT)
  From: accounting@click2net.com
  Subject: Click2Net Payment
  
  Dear Mr.Burin Rujjanapan:
  
  This email is to confirm that a check has been processed and sent to the
  mailing address you specified in your Contact Information when you registered
  for Click2Net's Services. This check is being sent by regular mail in US
  Dollars and should reach your location shortly. If you need more information
  as to the exact amount of this check, please login to your Click2Net account at
  http://www.click2net.com
  
  This is an automated message, there is no need to respond.
  

27 พฤษภาคม 2543
  ผมก็ได้รับ check ดังกล่าว ซึ่งใช้เวลาเดินทางเกือบเดือน

27 มิถุนายน 2543

  ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ผมได้ไปสอบถามธนาคารทหารไทย เห็นว่าเสียค่าธรรมเนียมตั้ง 27 เหรียญ ส่วนธนาคารกรุงไทยเสียค่าธรรมเนียม 22 เหรียญ ผมจึงได้พักเรื่องนี้ไว้ก่อน เพราะค่าธรรมเนียมสูงเหลือเกิน จึงรอไปอีกพักหนึ่ง ค่อย ๆ หาข้อมูล แล้วก็ตัดสินใจไปติดต่อไปติดต่อธนาคารกรุงเทพ เสียค่าธรรมเนียมขึ้นเช็คไป 329 บาท เพื่อเรียกเก็บ แล้วต้องค่าธรรมเนียมอีกเท่าใดยังไม่รู้ครับ เขาบอกว่ารออีกประมาณ 1 เดือนให้เอาสมุดไปเช็คดู

1 สิงหาคม 2543

  เงินเข้าบัญชี 1,257 บาท จากเงิน 27 เหรียญ ใช้เวลาขึ้นเช็คใบแรกถึง 1 เดือน ส่วนเช็คใบต่อมา เขาคิดอัตราใหม่ โดยเสียค่าธรรมเนียมประมาณ 400 บาทต่อใบโดยประมาณ แต่ใบต่อ ๆ มา ทางธนาคารให้ความไว้วางใจ เมื่อนำเช็คไปขึ้น จะได้รับการตียอดในสมุดทันที แต่เขาก็บอกว่า ถ้าเกิด Check เด้ง เข้าจะเรียกคืน .. ผมก็ OK ครับ
  ต่อมาเดือนตุลาคม ผมได้รับแจ้งจาก อ.ถนอม ว่าที่ธนาคารศรีนคร คิดค่าธรรมเนียมเช็คต่างประเทศ เพียง 200 บาท ตั้งแต่นั้นผมจึงไปขึ้นเช็คที่ศรีนคร เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขึ้นเช็ค และก็พบปัญหาเดิม คือเช็คใบแรก ผมต้องรอถึง 2 เดือนกว่า แต่ใบต่อ ๆ ไปทางธนาคารยินดี ตียอดให้ แต่ก็มีเงื่อนไขว่า ถ้า Check เด้ง จะต้องคืนเงินที่เคยตีเข้าไป .. ผมก็ยินดีอีกครั้ง

ตัวอย่าง check จาก click2net.com

18 ธันวาคม 2543
จดหมายแจ้งมาว่า Account ของผมถูก Lock จาก
  Dear burin rujjanapan
  
  I regret to inform you that because of recent changes to Click2Net's terms
  of service, we can no longer continue providing your website with
  advertising services. Our terms and conditions have been revised to exclude
  model and or idol sites from our network, therefore, your account has been
  locked. However, you will recieve any outstanding payment, provided it is
  over $30. If you have any further questions, please feel free to contact me
  at jyoung@click2net.com.
  
  Jeff Young
  Traffic Auditor
  Click2Net Inc.
  www.click2net.com
  

19 ธันวาคม 2543
ผม mail ไปขอให้เขาปลด Lock โดยอธิบายซะยาวแต่เขาตอบมาสั้น ๆ ดังข้างล่างนี้ครับ
  Dear burin rujjanapan
  
  The website http://thaiall.com/ contains material that is classified as
  model or idol content. Since this content is a violation to Click2Net's
  terms and conditions, your account cannot be unlocked.
  
  Jeff Young
  Traffic Auditor
  Click2Net Inc.
  http://www.click2net.com
  

  เว็บที่ให้ตังแบบเอาโปรกรมมา_run
 1. http://www.Spedia.net
 2. http://www.GetPaid4.com
 3. http://www.CashSurfers.com
 4. http://www.PaidForSurf.com
 5. http://www.UtoPiAD.com
 6. http://www.Onesrc.com
 7. http://www.Paidzone.com
 8. http://www.Desktopdollars.com (มีข่าวว่าจะปิดตัวเองครับ เพราะมีปัญหา)
 9. http://www.Surfingprizes.com (ลองใช้บริการอยู่ แต่ตอนนี้ปิดตัวไปแล้ว)

  เว็บที่ให้ตังแบบ_click
 1. http://www.thaiadclick.com (ลองใช้บริการอยู่ และได้ Check มาแล้ว)
 2. http://www.click2net.com (เคยใช้บริการ แต่เขา Lock account เพราะว่าเว็บผมมี content เกี่ยวกับ Model หรือ Idol)
 3. http://www.mp3.com (กำลังลองใช้บริการอยู่ครับ เห็นว่าน่าสนใจดี ถ้าได้ check เมื่อไรจะแจ้งให้ทราบต่อไป)
 4. http://www.commission-junction.com หรือ http://www.cj.com (กำลังลองใช้บริการอยู่ครับ เห็นว่าน่าสนใจดี ถ้าได้ check เมื่อไรจะแจ้งให้ทราบต่อไป)
 5. http://www.hitbox.com
 6. http://www.everyone.net (เว็บต้องมี Content เป็นภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ .. ผมจึงไม่สามารถใช้บริการได้)
 7. http://www.valueclick.com (เว็บต้องมี Content เป็นภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ .. ผมจึงไม่สามารถใช้บริการได้)
 8. http://www.1for1.com (เหมือนให้เงิน แต่ไม่ให้ Banner Exchange - ธันวาคม 2543)
  เว็บที่ให้ตังแบบ_affiliate
 1. http://www.xdrive.com (ลองใช้บริการอยู่ และได้ Check มาแล้ว เยอะด้วยครับ)
  เว็บที่ให้ข้อมูล จากผู้มีประสบการณ์ ในการหาเงิน
 1. http://freemakedollars.cjb.net
 2. http://eztime.cjb.net
 3. http://members.xoom.com/hotthais/moneys/index.html
 4. http://www.mthai.com/films/venture/dspdollar/raydai.html
 5. http://members.tripod.com/kamolratn/mon.html
 6. http://thebanner.hypermart.net
 7. http://www.dollarmaking.com
 8. http://www.bangkok.com/mypage/getrich/main.htm
 9. http://in-use.hypermart.net/link.html
 10. http://j-ok.virtualave.net
 11. http://www.katung.cjb.net
 12. http://pmoney.hypermart.net
 13. http://moneytimes.tripod.com
 14. http://baiyar.hypermart.net
 15. http://thaizoom.cjb.net
 16. http://www.thai.to/m2000
 17. http://come.to/paidmoney
 18. http://get.to/money_easiest
ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมเยือน .. แล้วเข้ามาใหม่นะครับ .. ยินดีต้อนรับเสมอ