วิธีการติดตั้งโปรแกรม thaiabc
ขั้นตอนที่ 1
ดาวน์โหลดโปรแกรม (Program Download)
Download โปรแกรม thaiabc__.zip ที่เผยแพร่ใน thaiabc.com รุ่นล่าสุด มาไว้ในเครื่องของผู้ใช้ โปรแกรมนี้ถูกเผยแพร่ผ่านหลาย Server ควรเลือก Server ที่ท่านดาวน์โหลดได้เร็ว เพราะแฟ้มมีขนาดมากกว่า 30 MB หลังติดตั้งจะใช้พื้นที่กว่า 200 MB
+ Right Click และ Save As โปรแกรมมาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
ขั้นตอนที่ 2
ดับเบิ้ลคลิ๊กเพื่อติดตั้ง (Double Click to Install)
คลายแฟ้ม thaiabc__.zip เป็นแฟ้ม thaiabc__.exe ด้วย WinZip หรือ WinRar เป็นต้น จากนั้นก็ Double Click แฟ้มนี้เพื่อติดตั้ง สำหรับเครื่องทั่วไปที่ไม่เคยเป็น Web Server มาก่อน จะไม่พบปัญหาใด ๆ
ถ้าเครื่องของท่านเคยเป็น Web Server ก็ควรตรวจสอบว่า เครื่องของท่านมี IIS หรือ MySQL อยู่หรือไม่ เพราะถ้ามีอยู่จะทำให้การทำงานของ Apache หรือ MySQL ที่เตรียมไว้ไม่สมบูรณ์ ไม่จำเป็นต้อง Uninstall เพียงแต่หยุดการทำงานของ IIS เป็นการชั่วคราวเท่านั้น เพื่อให้การทำงานของ Apache หรือ MySQL ที่เตรียมมาให้ทำงานได้ปกติ และท่านสามารถ สลับการทำงานของ IIS หรือ Apache ด้วยตัวท่านเอง ภายในเครื่องเดียวกันได้
+ Double Click Icon ของโปรแกรม เพื่อเริ่มกระบวนการติดตั้ง
ขั้นตอนที่ 3
ถามว่ามั่นใจที่จะติดตั้งหรือไม่ (Ask to Confirm)
เมื่อเริ่มติดตั้งจะพบหน้าแรก ที่ถามถึงความมั่นใจ ที่จะติดตั้ง เพราะถ้าเคยมี thaiabc รุ่นเดิมมาก่อน ก็ต้องปิดการทำงานของ Apache และ MySQL ก่อน เพื่อติดตั้งทับลงไป และเป็นการแสดงรุ่นของโปรแกรมให้ทราบ
+ Click คำว่า Agree เพื่อแสดงว่าท่านเข้าใจ
ขั้นตอนที่ 4
เลือกโปรแกรม (Select Module)
โปรแกรม thaiabc ช่วยให้ครู นักเรียน หรือผู้ศึกษามือใหม่ สามารถจัดตั้ง Web Server แบบใช้จริง หรือแบบ Offline ที่บ้าน ซึ่งเตรียม Module ไว้มากเกินกว่าเครื่องบริการทั่วไปจะนำไปใช้งานจริง ส่วนใหญ่ก็จะบริการเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น หากใช้งานจริง ก็ควรเลือก Module ที่จะ Install ตามความต้องการ และคอมพิวเตอร์บางเครื่องอาจมีพื้นที่เหลือน้อย ไม่ต้องการติดตั้งทุก Module จึงสร้างตัวเลือก ให้เลือกโปรแกรมที่ต้องการติดตั้ง ตามความต้องการ
ถ้าเป็นนักเรียน ควรติดตั้งให้หมด เพราะนักเรียนควรรู้ทุกเรื่อง และเลือกเรื่องที่ตนสนใจ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม .. เพราะไม่มีใครรู้อนาคต แต่การรู้ทุกอย่าง ย่อมเปิดโอกาสให้ตนเองมากกว่าการรู้เพียงบางเรื่อง
+ Click คำว่า Install เพื่อเริ่มติดตั้ง
ขั้นตอนที่ 5
คัดลอกแฟ้มลงเครื่อง (Files Copying)
มีแฟ้มมากถึง 20,000 แฟ้มที่คัดลอกไปเก็บในห้อง c:\thaiabc จึงใช้เวลาติดตั้งกว่า 10 นาที ระหว่างติดตั้งจะมี Popup โฮมเพจ http://127.0.0.1 ขึ้นมา เพื่อแสดงให้เห็นว่า Web Server ทำงานได้แล้ว .. อย่าพึ่งปิดโปรแกรมที่กำลังติดตั้งอยู่ เพราะการคัดลอกยังไม่เสร็จสิ้น ให้รอจนกระทั้งการติดตั้งเสร็จจึงกดปุ่ม Close และในระหว่างรอสามารถใช้งาน Web Server ในเครื่องของท่าน ที่ติดตั้งเสร็จไปแล้วส่วนหนึ่ง ได้ตามปกติ
+ Click คำว่า Close เมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง
ขั้นตอนที่ 6
โฮมเพจหน้าแรก (First Homepage)
เว็บเพจหน้านี้ คือหน้าตาของโฮมเพจที่มีในเครื่องของท่าน หลังติดตั้งโปรแกรม thaiabc___.exe ใน Homepage หน้านี้มีโปรแกรมมากมาย ที่สามารถทำงานโดยไม่ต้องเปิดบริการ MySQL แต่ถ้าต้องการใช้ Mambo, Moodle, PostNuke, osCommerce, WordPress หรือ phpMyAdmin เป็นต้น ท่านต้องเปิดบริการ MySQL แบบ Manual ตาม Link ที่แนะนำไว้ในหน้าแรก
ระบบของผมไม่เปิดบริการ MySQL ให้โดยอัตโนมัติ แต่เตรียมให้ผู้ใช้สั่งเปิดด้วยตนเอง เมื่อต้องการใช้ เพราะโปรแกรม MySQL ไม่จำเป็นสำหรับผู้ใช้บางกลุ่ม และโปรแกรมนี้ใช้หน่วยความจำไม่น้อย เพื่อให้การใช้งานหน่วยความจำอย่างคุ้มค่า ท่านควรเปิดบริการสิ่งต่าง ๆ เมื่อต้องการใช้เท่านั้น
+ หลังติดตั้งให้เปิดโฮมเพจชื่อ http://127.0.0.1 หรือ http://localhost
+ Root Directory อยู่ที่ c:\thaiabc\apache\apache2\htdocs