รหัสต้นฉบับ (Open Source)
รหัสต้นฉบับ (Source code) ที่แบ่งปันในหน้านี้ ไม่ใช่โปรแกรมที่สมบูรณ์ แต่เป็นเพียงตัวอย่างส่งเสริมการเรียนรู้ ถ้าคาดหวังโปรแกรมใช้งานได้ ลองค้นใน github.com หรือ sourceforge.net ที่มี freeware, shareware, repository และ open source มากมาย
    สารบัญ
  1. System 1 : Source Code ที่มีในหนังสือ "Openning source - perl php asp"
  2. System 2 : ระบบ YONOK Webboard [Perl]
  3. System 3 : ระบบสอบ online ในโรงเรียน แบบ no paper [ASP]
  4. System 4 : ระบบฐานข้อมูลของเว็บ lampang.go.th (internet, intranet) [ASP]
  5. System 5 : ระบบฐานข้อมูล e-Learning [ASP]
  6. System 6 : ระบบฐานข้อมูล IT Dictionary [PHP]
  7. System 7 : ระบบ Image Upload และ Download ใน MySQL [PHP]
  8. Subsystem CGI : รวม source code ที่ผมใช้อยู่ในห้อง cgi ที่ thaiall.com หรือที่น่าสนใจ
System 1
Source Code ที่มีในหนังสือ "Openning source - perl php asp"
System 2
Source Code ที่ใช้งานใน YONOK board
บอร์ดนี้ใช้ source code ที่ปรับปรุงมาจากในหนังสือ perlphpasp.com
System 3
แนวคิด คำอธิบาย รายละเอียด และ case study
Source Code ที่ใช้จัดทำระบบสอบ online ในโรงเรียน แบบ no paper
โปรแกรมชุดนี้อ้างอิง source code ที่ปรับปรุงมาจากในหนังสือ perlphpasp.com
System 4
โปรแกรมเขียนด้วย ASP สำหรับเว็บลำปาง [ download (mdb+asp+img)]
Source Code ที่ใช้จัดทำระบบฐานข้อมูลของเว็บ lampang.go.th (internet, intranet)
System 5
ทดสอบได้ที่ [ thailandhosting.net, yonok ]
Source Code ที่ใช้จัดทำ e-learning
System 6
ทดสอบได้ที่ [ thaiall.com/itdictionary ]
Source Code ที่ใช้จัดทำ IT Dictionary
มีตัวระบบพร้อม แต่ผมหยุดป้อนข้อมูล เพราะตั้งใจป้อนข้อมูลเข้าระบบ search engine เดิม
System 7
Source Code ที่ใช้จัดทำระบบ Image Upload และ Download ใน MySQL
System 8
รวม source code ที่ผมใช้อยู่ในห้อง cgi ที่ thaiall.com หรือที่น่าสนใจ
Source Code ที่ใช้งานอยู่จริงในปัจจุบัน แต่จะทะยอยนำมาลงให้ ตามแต่ผู้ร้องขอ

ทดสอบ http://www.thaiall.com/cgi/gallery.pl
ทดสอบ http://www.thaiall.com/update.htm เป็นผลของโปรแกรม update.php
ทดสอบ ! yonok.ac.th/catalog/subjdesc.php ฐานข้อมูลวิชา
ทดสอบ ! yonok.ac.th/burin/pat01.php pattern ช่วยสร้างเว็บ
ทดสอบ ! weblampang.com Demo website for free webhosting

http://goo.gl/72BPC