Quiz ID : math03
1. 879 + 943 = ?
1288
1222
1888
1822
1882
1782
2. 768 + 968 = ?
1633
1336
1636
346
1736
1536
3. 191 + 749 = ?
990
440
940
840
944
904
4. 769 + 459 = ?
1882
1282
1222
1888
1228
1288
5. 349 + 345 = ?
654
694
644
964
464
456
6. 239 + 397 = ?
666
336
636
663
363
333
7. 458 + 286 = ?
444
646
744
764
774
474
8. 897 + 678 = ?
565
575
275
675
1575
345
9. 235 + 457 = ?
362
962
262
692
622
922
10. 567 + 278 = ?
885
748
835
844
458
845
11. 239 + 278 = ?
757
417
557
527
517
775
12. 192 + 398 = ?
990
999
790
590
690
909
ไม่มีบริการใน thaiabc.com

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Dec 5,19 6:37:54
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page