Quiz ID : math03
1. 769 + 459 = ?
1882
1282
1222
1888
1228
1288
2. 349 + 345 = ?
654
694
644
964
464
456
3. 768 + 968 = ?
346
1633
1336
1736
1636
1536
4. 879 + 943 = ?
1822
1782
1222
1882
1288
1888
5. 458 + 286 = ?
646
744
774
764
444
474
6. 239 + 397 = ?
663
333
636
666
336
363
7. 235 + 457 = ?
922
362
962
692
622
262
8. 567 + 278 = ?
885
844
458
845
835
748
9. 192 + 398 = ?
990
999
790
590
690
909
10. 239 + 278 = ?
517
557
775
757
527
417
11. 191 + 749 = ?
944
940
904
840
440
990
12. 897 + 678 = ?
1575
575
275
675
565
345
ไม่มีบริการใน thaiabc.com

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Nov 1,20 1:39:59
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page