Quiz ID : math03
1. 239 + 397 = ?
663
666
336
363
636
333
2. 567 + 278 = ?
748
845
458
885
844
835
3. 879 + 943 = ?
1882
1288
1222
1822
1888
1782
4. 239 + 278 = ?
757
527
517
775
557
417
5. 458 + 286 = ?
474
774
646
764
444
744
6. 235 + 457 = ?
962
692
622
262
922
362
7. 768 + 968 = ?
1536
1736
1336
346
1633
1636
8. 192 + 398 = ?
999
909
690
990
590
790
9. 897 + 678 = ?
1575
575
275
675
565
345
10. 349 + 345 = ?
964
456
644
464
694
654
11. 191 + 749 = ?
440
940
904
840
944
990
12. 769 + 459 = ?
1282
1222
1288
1888
1228
1882
ไม่มีบริการใน thaiabc.com

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Aug 5,20 11:09:15
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page