Quiz ID : math03
1. 768 + 968 = ?
346
1633
1336
1736
1636
1536
2. 769 + 459 = ?
1888
1228
1222
1282
1288
1882
3. 239 + 278 = ?
757
527
517
775
557
417
4. 879 + 943 = ?
1888
1288
1222
1822
1882
1782
5. 191 + 749 = ?
440
940
904
840
944
990
6. 192 + 398 = ?
690
990
590
790
999
909
7. 239 + 397 = ?
666
336
636
663
363
333
8. 897 + 678 = ?
345
565
575
675
1575
275
9. 567 + 278 = ?
748
845
458
885
844
835
10. 235 + 457 = ?
692
622
962
362
262
922
11. 458 + 286 = ?
764
474
744
444
646
774
12. 349 + 345 = ?
964
464
694
654
644
456
ไม่มีบริการใน thaiabc.com

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Jun 26,19 12:12:08
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page