Quiz ID : math03
1. 239 + 278 = ?
757
417
557
527
517
775
2. 769 + 459 = ?
1228
1222
1288
1888
1282
1882
3. 768 + 968 = ?
1336
346
1633
1636
1536
1736
4. 567 + 278 = ?
748
845
458
885
844
835
5. 458 + 286 = ?
444
646
744
764
774
474
6. 192 + 398 = ?
590
690
790
990
909
999
7. 879 + 943 = ?
1288
1822
1882
1222
1782
1888
8. 349 + 345 = ?
456
654
694
964
464
644
9. 235 + 457 = ?
692
922
262
622
962
362
10. 897 + 678 = ?
575
275
565
675
1575
345
11. 239 + 397 = ?
663
666
336
363
636
333
12. 191 + 749 = ?
440
940
904
840
944
990
ไม่มีบริการใน thaiabc.com

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Jan 19,19 4:46:11
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page