Quiz ID : math03
1. 768 + 968 = ?
346
1536
1636
1633
1336
1736
2. 769 + 459 = ?
1882
1282
1222
1888
1228
1288
3. 349 + 345 = ?
964
464
694
654
644
456
4. 239 + 397 = ?
333
363
336
663
666
636
5. 191 + 749 = ?
940
840
944
904
990
440
6. 235 + 457 = ?
362
962
262
692
622
922
7. 897 + 678 = ?
565
575
275
675
1575
345
8. 879 + 943 = ?
1882
1288
1222
1822
1888
1782
9. 458 + 286 = ?
764
444
646
774
744
474
10. 239 + 278 = ?
527
517
557
757
775
417
11. 192 + 398 = ?
690
790
909
990
590
999
12. 567 + 278 = ?
885
748
835
844
458
845
ไม่มีบริการใน thaiabc.com

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : May 27,20 3:36:40
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page