Quiz ID : math02
1. 101+212=?
321
113
313
333
123
413
2. 212+213=?
235
325
225
355
425
535
3. 456+789=?
2125
1234
1225
1525
1245
2225
4. 111+222=?
433
523
333
233
133
423
5. 232+333=?
555
565
655
665
765
675
6. 123+321=?
244
444
534
544
234
144
7. 887+657=?
1344
1114
1414
1244
1544
1444
8. 111+223=?
334
333
314
114
234
324
9. 555+654=?
1219
1109
1009
1299
1209
1239
10. 121+225=?
356
635
336
346
216
435
11. 532+239=?
777
177
771
717
577
677
12. 323+232=?
455
545
515
555
755
445
ไม่มีบริการใน thaiabc.com

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Mar 24,19 7:02:37
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page