Quiz ID : math02
1. 532+239=?
777
717
677
177
771
577
2. 111+223=?
324
234
333
114
334
314
3. 232+333=?
765
565
655
665
555
675
4. 111+222=?
433
523
333
233
133
423
5. 456+789=?
2125
1234
1225
1525
1245
2225
6. 555+654=?
1009
1219
1109
1209
1239
1299
7. 121+225=?
435
356
346
635
336
216
8. 212+213=?
355
225
425
235
325
535
9. 101+212=?
413
333
313
321
113
123
10. 887+657=?
1344
1114
1414
1244
1544
1444
11. 323+232=?
445
455
555
545
515
755
12. 123+321=?
234
244
444
544
534
144
ไม่มีบริการใน thaiabc.com

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Nov 1,20 1:46:10
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page