Quiz ID : math02
1. 555+654=?
1009
1219
1109
1209
1239
1299
2. 121+225=?
356
346
435
635
336
216
3. 232+333=?
675
765
565
665
555
655
4. 887+657=?
1344
1114
1414
1244
1544
1444
5. 111+222=?
523
333
433
423
233
133
6. 123+321=?
534
244
444
544
234
144
7. 111+223=?
333
114
334
314
324
234
8. 323+232=?
455
555
445
545
515
755
9. 212+213=?
355
225
425
235
325
535
10. 456+789=?
1525
2225
1225
1245
1234
2125
11. 532+239=?
177
771
777
677
717
577
12. 101+212=?
113
313
123
321
333
413
ไม่มีบริการใน thaiabc.com

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : May 27,20 3:45:39
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page