Quiz ID : math02
1. 555+654=?
1109
1009
1209
1219
1299
1239
2. 111+223=?
114
334
333
234
314
324
3. 456+789=?
1525
1245
1234
2125
1225
2225
4. 232+333=?
675
765
565
665
555
655
5. 323+232=?
455
555
445
545
515
755
6. 532+239=?
771
777
717
177
677
577
7. 887+657=?
1114
1414
1544
1344
1244
1444
8. 121+225=?
635
216
346
336
356
435
9. 212+213=?
235
535
425
325
225
355
10. 111+222=?
423
433
233
523
333
133
11. 123+321=?
544
144
444
234
244
534
12. 101+212=?
333
313
123
321
113
413
ไม่มีบริการใน thaiabc.com

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Dec 5,19 6:46:33
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page