Quiz ID : math02
1. 323+232=?
445
455
555
545
515
755
2. 111+222=?
433
233
423
523
333
133
3. 232+333=?
565
655
765
665
555
675
4. 123+321=?
544
234
244
534
444
144
5. 121+225=?
356
346
435
635
336
216
6. 532+239=?
777
177
771
717
577
677
7. 555+654=?
1299
1009
1209
1219
1109
1239
8. 111+223=?
324
234
333
114
334
314
9. 456+789=?
2125
1234
1225
1525
1245
2225
10. 101+212=?
333
313
123
321
113
413
11. 887+657=?
1114
1414
1544
1344
1244
1444
12. 212+213=?
225
235
325
425
535
355
ไม่มีบริการใน thaiabc.com

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Jan 22,21 4:10:17
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page