Quiz ID : math02
1. 111+222=?
133
423
433
523
333
233
2. 101+212=?
413
333
313
321
113
123
3. 111+223=?
333
114
334
314
324
234
4. 456+789=?
1525
2225
1225
1245
1234
2125
5. 123+321=?
144
534
244
544
234
444
6. 323+232=?
445
455
555
545
515
755
7. 232+333=?
665
675
655
555
565
765
8. 121+225=?
635
216
346
336
356
435
9. 555+654=?
1009
1219
1109
1209
1239
1299
10. 212+213=?
535
355
225
235
325
425
11. 532+239=?
677
777
717
177
771
577
12. 887+657=?
1414
1544
1244
1344
1114
1444
ไม่มีบริการใน thaiabc.com

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Jan 19,19 4:46:36
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page