Quiz ID : math02
1. 111+222=?
433
523
333
233
133
423
2. 323+232=?
545
515
455
445
555
755
3. 212+213=?
235
325
225
355
425
535
4. 111+223=?
324
234
333
114
334
314
5. 101+212=?
313
123
333
321
113
413
6. 121+225=?
635
336
356
435
346
216
7. 532+239=?
771
777
717
177
677
577
8. 456+789=?
1525
1245
1234
2125
1225
2225
9. 887+657=?
1414
1544
1244
1344
1114
1444
10. 123+321=?
544
144
444
234
244
534
11. 555+654=?
1219
1239
1209
1109
1009
1299
12. 232+333=?
675
765
565
665
555
655
ไม่มีบริการใน thaiabc.com

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Aug 5,20 11:14:51
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page