Quiz ID : math02
1. 532+239=?
777
717
677
177
771
577
2. 555+654=?
1109
1009
1209
1219
1299
1239
3. 101+212=?
413
333
313
321
113
123
4. 887+657=?
1244
1414
1544
1344
1114
1444
5. 111+222=?
133
423
433
523
333
233
6. 232+333=?
765
565
655
665
555
675
7. 111+223=?
333
114
334
314
324
234
8. 123+321=?
144
534
244
544
234
444
9. 212+213=?
355
225
425
235
325
535
10. 323+232=?
445
455
555
545
515
755
11. 456+789=?
1234
1525
1245
1225
2225
2125
12. 121+225=?
435
356
346
635
336
216
ไม่มีบริการใน thaiabc.com

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Jun 26,19 12:12:14
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page