Quiz ID : math01
1. 22+10=?
31
32
34
33
30
35
2. 6+7=?
14
11
12
15
13
16
3. 11+12=?
26
23
24
27
25
28
4. 31+39=?
69
70
71
72
73
74
5. 13+15=?
26
27
28
29
30
31
6. 5+6=?
11
12
14
13
10
15
7. 11+22=?
31
33
30
32
35
34
8. 13+14=?
28
29
31
30
27
32
9. 14+12=?
30
29
26
28
25
27
10. 33+49=?
85
82
83
86
84
87
11. 22+23=?
44
46
43
45
48
47
12. 11+33=?
47
49
46
44
45
48
ไม่มีบริการใน thaiabc.com

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Jan 19,19 4:47:11
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page