Quiz ID : math01
1. 11+33=?
48
45
46
47
44
49
2. 13+15=?
31
30
27
29
26
28
3. 33+49=?
82
83
84
85
86
87
4. 22+23=?
47
44
45
46
43
48
5. 22+10=?
33
35
32
30
31
34
6. 14+12=?
25
26
27
28
29
30
7. 31+39=?
70
71
73
72
69
74
8. 5+6=?
11
13
10
12
15
14
9. 11+22=?
33
35
32
30
31
34
10. 11+12=?
26
28
25
23
24
27
11. 13+14=?
32
31
28
30
27
29
12. 6+7=?
14
16
13
11
12
15
ไม่มีบริการใน thaiabc.com

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Jun 26,19 12:12:24
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page