Quiz ID : math01
1. 22+10=?
35
34
31
33
30
32
2. 11+33=?
45
46
48
47
44
49
3. 31+39=?
69
70
71
72
73
74
4. 11+22=?
33
30
31
34
32
35
5. 11+12=?
28
27
24
26
23
25
6. 6+7=?
12
13
15
14
11
16
7. 13+14=?
28
29
31
30
27
32
8. 33+49=?
87
86
83
85
82
84
9. 14+12=?
30
29
26
28
25
27
10. 5+6=?
14
11
12
13
10
15
11. 22+23=?
47
44
45
46
43
48
12. 13+15=?
29
26
27
30
28
31
ไม่มีบริการใน thaiabc.com

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : May 27,20 3:53:58
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page