Quiz ID : math01
1. 22+23=?
44
46
43
45
48
47
2. 33+49=?
83
84
86
85
82
87
3. 14+12=?
25
26
27
28
29
30
4. 31+39=?
74
73
70
72
69
71
5. 13+14=?
30
32
29
27
28
31
6. 22+10=?
35
34
31
33
30
32
7. 13+15=?
27
29
26
28
31
30
8. 11+12=?
23
24
25
26
27
28
9. 11+33=?
49
48
45
47
44
46
10. 6+7=?
12
14
11
13
16
15
11. 11+22=?
30
31
32
33
34
35
12. 5+6=?
11
12
14
13
10
15
ไม่มีบริการใน thaiabc.com

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Jan 24,21 10:06:41
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page