Quiz ID : math01
1. 11+22=?
30
31
32
33
34
35
2. 13+14=?
28
30
27
29
32
31
3. 31+39=?
73
70
71
72
69
74
4. 11+12=?
28
27
24
26
23
25
5. 22+10=?
31
32
34
33
30
35
6. 13+15=?
27
28
30
29
26
31
7. 22+23=?
46
43
44
47
45
48
8. 33+49=?
86
83
84
85
82
87
9. 14+12=?
30
29
26
28
25
27
10. 5+6=?
13
10
11
14
12
15
11. 11+33=?
48
45
46
47
44
49
12. 6+7=?
15
12
13
14
11
16
ไม่มีบริการใน thaiabc.com

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Dec 5,19 6:54:55
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page