Quiz ID : math01
1. 31+39=?
69
70
71
72
73
74
2. 13+14=?
31
28
29
30
27
32
3. 22+10=?
33
35
32
30
31
34
4. 13+15=?
31
30
27
29
26
28
5. 33+49=?
87
86
83
85
82
84
6. 22+23=?
44
45
47
46
43
48
7. 11+12=?
27
24
25
26
23
28
8. 14+12=?
26
27
29
28
25
30
9. 5+6=?
10
11
12
13
14
15
10. 11+33=?
45
46
48
47
44
49
11. 6+7=?
15
12
13
14
11
16
12. 11+22=?
33
35
32
30
31
34
ไม่มีบริการใน thaiabc.com

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Aug 5,20 11:20:22
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page