Quiz ID : math01
1. 31+39=?
70
72
69
71
74
73
2. 14+12=?
26
28
25
27
30
29
3. 22+23=?
43
44
45
46
47
48
4. 13+14=?
28
29
31
30
27
32
5. 13+15=?
29
26
27
30
28
31
6. 33+49=?
86
83
84
85
82
87
7. 11+33=?
45
46
48
47
44
49
8. 5+6=?
11
12
14
13
10
15
9. 6+7=?
16
15
12
14
11
13
10. 11+12=?
23
24
25
26
27
28
11. 11+22=?
33
30
31
34
32
35
12. 22+10=?
30
31
32
33
34
35
ไม่มีบริการใน thaiabc.com

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Nov 1,20 1:52:06
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page