Quiz ID : math
1. 1+3=?
9
6
3
10
4
5
2. 1+6=?
4
10
7
5
3
6
3. 1+1=?
2
4
10
3
6
5
4. 1+7=?
6
5
8
4
10
3
5. 1+2=?
3
9
5
4
10
6
6. 2+3=?
4
6
0
10
2
5
7. 1+4=?
5
3
9
4
10
6
8. 1+5=?
6
3
5
4
10
9
9. 2+2=?
2
3
5
4
10
6
10. 1+9=?
5
10
4
20
3
11. 1+10=?
11
4
10
3
12. 1+8=?
4
10
9
5
3
6
ไม่มีบริการใน thaiabc.com

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : May 27,20 2:46:09
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page