Quiz ID : gm101
1. 0 - 2 - 6 - 14 - 30 - ...
68
66
60
64
2. 3 - 5 - 8 - 13 - 21 - ...
40
45
65
34
3. 1- 3 - 10 - 41 - ...
120
206
84
150
4. 1 - 3 - 6 - 10 - 15 - ...
21
23
20
22
5. 1 - 2 - 4 - 8 - 32 - ...
72
50
60
64
6. 2 - 4 - 3 - 9 - 4 - 16 - 5 - ...
22
30
20
25
7. 2 - 5 - 10 -17 - ...
22
26
20
24
8. 1 - 3 - 9 - 27 - ...
72
90
60
81
9. 3 - 6 - 9 - 12 - ...
15
18
21
13
10. 1 - 2 - 2 - 4 - 8 - 32 - ...
256
200
90
150
ไม่มีบริการใน thaiabc.com

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Dec 5,19 5:07:18
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page