Quiz ID : gm101
1. 1 - 2 - 4 - 8 - 32 - ...
60
72
50
64
2. 0 - 2 - 6 - 14 - 30 - ...
68
66
60
64
3. 3 - 6 - 9 - 12 - ...
21
18
13
15
4. 3 - 5 - 8 - 13 - 21 - ...
40
45
65
34
5. 1- 3 - 10 - 41 - ...
120
150
206
84
6. 2 - 4 - 3 - 9 - 4 - 16 - 5 - ...
30
25
20
22
7. 1 - 3 - 9 - 27 - ...
60
72
81
90
8. 2 - 5 - 10 -17 - ...
22
24
26
20
9. 1 - 2 - 2 - 4 - 8 - 32 - ...
256
90
150
200
10. 1 - 3 - 6 - 10 - 15 - ...
21
23
20
22
ไม่มีบริการใน thaiabc.com

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Jan 22,21 2:17:06
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page