คอมพิวเตอร์ ชุด เบื้องต้น
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด (ค่านี้ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนได้)
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
1. อักษรภาษาอังกฤษ สำหรับพิมพ์เล็กมีกี่ตัวอักษร
คำตอบ
2. คำว่า http ตัวอักษร p ย่อมาจากอะไร
คำตอบ
3. ตัวอักษรในตาราง ASCII 1 ตัว ใช้กี่บิท
คำตอบ
4. ตาราง ASCII มีทั้งหมดกี่ตัวอักษร
คำตอบ
5. ซีดีรอมโดยทั่วไปเก็บข้อมูลได้กี่เมกะไบท์
คำตอบ
6. Unicode ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลตัวอักษรกี่ไบท์
คำตอบ
7. โมเด็มทั่วไป ในปัจจุบันมีความเร็วสูงที่สุดกี่เมกะบิทต่อวินาที
คำตอบ
8. แบบของตัวอักษร ตัวหนา แทนด้วยตัว B ซึ่งย่อมาจากอะไร
คำตอบ
9. Port มาตรฐานของ FTP ใช้พอร์ทใด
คำตอบ
10. องค์กรที่ได้ IP ไป 1 Class C มีไอพีได้ไปทั้งหมดเท่าใด
คำตอบ
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด
สถิติผู้ทำข้อสอบ แบบเติมคำในช่องว่าง | เริ่มใหม่ | Source Code
ข้อสอบบางส่วน : ทั่วไป | คอมพิวเตอร์
ศูนย์สอบ 3 เว็บไซต์ : lampang.thcity.com | thaiall.com | thaiabc.com
Version 1.500108
Time : January 22,2021 2:22:30 #