ความรู้ทั่วไป ชุด เริ่มต้น
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด (ค่านี้ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนได้)
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
1. หนึ่งวันมีกี่ชั่วโมง
คำตอบ
2. ห้ามฆ่าสัตว์เป็นศีลข้อใดในศาสนาพุทธ
คำตอบ
3. พายคือ 22 หารด้วยอะไร
คำตอบ
4. CPU คือหัวใจของคอมพิวเตอร์ คำว่า C ย่อมาจากอะไร
คำตอบ
5. ปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องมีเลขกี่หลัก
คำตอบ
6. เลขหมายประจำตัวประชาชนของชาวไทยมีกี่หลัก
คำตอบ
7. ใน Microsoft Word คำว่า Save แปลเป็นไทยว่าอะไร
คำตอบ
8. ดาวดวงใดเป็นศูนย์กลางของสุริยจักรวาล
คำตอบ
9. โลกเรา กลม หรือแบน หรือสี่เหลี่ยม
คำตอบ
10. ปูมีกี่ขา
คำตอบ
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด
สถิติผู้ทำข้อสอบ แบบเติมคำในช่องว่าง | เริ่มใหม่ | Source Code
ข้อสอบบางส่วน : ทั่วไป | คอมพิวเตอร์
ศูนย์สอบ 3 เว็บไซต์ : lampang.thcity.com | thaiall.com | thaiabc.com
Version 1.500108
Time : January 22,2021 2:50:03 #