ถึง นักท่องเว็บ .. เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
ถ้าไม่คลิ๊กเลือกไซต์ ระบบจะนำไป Main site ใน 60 วินาที
(Automatic move to main site in 60 seconds)
เว็บเพจสำรอง (Backup site)
  1. thaiall.com *
  2. thaiabc.com
* = เว็บไซต์หลัก (Main site)

ความเป็นมา

ในอดีต ทีมงาน เคยพบปัญหาเรื่อง Data transfer หรือ Bandwidth ทำให้เพิ่ม site เพื่อลดโหลดจาก Main site และ Backup ข้อมูลไปพร้อมกัน หากเพื่อน ๆ มีความเมตตาต้องการ สนับสนุนเว็บไซต์เพื่อการศึกษา โปรดติดต่อ ทีมงาน
แล้ว ตั้งแต่ปลายปี 2559 ทีมงานเริ่มมีปัญหาเรื่องงบประมาณ จากผลกระทบการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (แม่ล้ม ผมก็ล้ม) อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง