มัลติมีเดีย วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2557-01-02 (แยกเสียงออกจากวิดีโอ)
ขอบซ้ายขอบบน
มัลติมีเดีย วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง
Software ด้าน Multimedia ที่แนะนำ
สารบัญ (Content)
1. ฝึกวาดภาพอย่างง่ายที่สุด (MS Paint)
2. ดู หรือแต่งภาพง่าย ๆ (ACDsee or Irfan View)
3. แต่งภาพอย่างมืออาชีพ หรือ retouch ภาพได้ง่าย (Adobe Photoshop)
4. วาดการ์ตูนลายเส้นได้ (Adobe Illustrator)
5. สร้างภาพเคลื่อนไหวอย่างง่าย (Gif Construction Set)
6. สร้างอักษรสามมิติ (3D Impact)
7. ฟังเพลง หรือเปิดสถานีวิทยุด้วย JetCast (Jet Audio by Cowon)
8. สร้างแฟ้มหนัง avi อย่างง่าย (Fast Movie Processor)
9. แปลงภาพ และเสียงได้ (XingMpeg Encoder)
10. สร้างสื่อพักจอภาพ (Ultra Screen Saver Maker)
11. เขียน CD ที่นิยมที่สุด (Nero Burning Rom)
12. BoardCast Video ด้วย Windows Media Encoder 9
13. สร้าง .wmv ด้วย Windows Movie Maker แล้วเขียนลงแผ่น VCD
14. ภาพพลิกกระดาษด้วย Ulead Gif Animator 5
15. บันทึกเสียง หรือตัดต่อเสียงด้วย Sound Recorder
16. CDEX บันทึกเสียงจากวิทยุ หรือ Internet Song
Light Box Gallery
Screen of Movie Maker 2011
+ รวมแฟ้มที่ต้องใช้ตัดต่อ
+ โหลดคลิ๊ปไว้ในเครื่อง
+ หน้าตา Movie Maker
+ นำคลิ๊ปวิดีโอเข้าโปรแกรม
+ นำแฟ้มเสียงเข้าโปรแกรม
+ กำหนดระดับเสียง
+ ชุดรูปแบบภาพยนตร์
+ กำหนดสีพื้น
+ กำหนดลักษณะในคลิ๊ป
+ การเปลี่ยนระหว่างคลิ๊ปวิดีโอ
+ บันทึกโครงการ
+ บันทึกภาพยนตร์
+ ผลการบันทึก
* สาธิตการใช้ Moviemaker 2.0
* โปรแกรมดาวน์โหลดคลิ๊ป youtube
ประสบการณ์บางส่วน (โดยส่วนตัวผมไม่ชอบงานด้าน multimedia แต่ต้องหาความรู้ไว้ จะได้ตอบคำถามใคร ๆ ได้)midiเพลงไทย
ฟัง..ชื่นใจ
2557-01-02- ปรับบทเรียนที่ 10 การสร้าง .scr ซึ่งในบทเรียนนั้นมีเรื่องเกี่ยวกับ screen saver แต่โปรแกรมเดิมหายไป จึงหาโปรแกรมมาเล่าใหม่ Ultra Screen Saver Maker และเก็บโปรแกรมที่ใช้เป็นบทเรียนนี้ไว้ใน dropbox พร้อมตัวอย่างที่สร้างขึ้นใหม่ โปรแกรมใหม่นี้เป็น shareware จะมีข้อความขึ้นในผลงาน ถ้าต้องการให้ข้อความหายไปก็ต้องซื้อจาก finalhit.com
2556-10-23- เพลงกำลังใจ บันทึกแบบคลิ๊ป .. หากบันทึกเป็นคลิ๊ปหนังไปแล้ว แต่ต้องการเฉพาะแฟ้มเสียงไปใช้ ก็ต้องใช้โปรแกรมแยก Audio ออกมาจาก video ซึ่งมีหลายโปรแกรมที่นิยมใช้กัน ถ้าตัวใหญ่หน่อยก็ Format Factory เป็น Freeware ขนาด 60 MB แต่ที่ตัวเล็กหน่อยสำหรับแปลง mpg เป็น mp3 อย่างเดียว ขอแนะนำตัวนี้ เพราะโปรแกรมมีขนาดเพียง 3.3 MB
+ โปรแกรมแยกเสียงออก ขนาดเล็ก http://www.asoftwareplus.com [3.3 MB]
+ โปรแกรมแยกเสียงออก ยอดนิยม http://www.pcfreetime.com [60 MB]
+ ตัวอย่างคลิ๊ปที่ภาพไม่ดี แต่เสียงโอเค http://www.youtube.com/watch?v=2BOA3_MgKRQ
2556-10-20- เปรียบเทียบเพลงกำลังใจรุ่นแรก กับเพลงสาวเชียงใหม่ โดยเพลงสาวเชียงใหม่ใช้การบันทึกเสียงด้วยหูฟังแบบ headset ที่เปิดเสียงจากหูฟังไปเข้าไมค์ แล้วร้องเพลงเข้าไป ถ้าเร่งเสียงของหูฟังให้ดัง ก็จะเข้าไมค์มากไป โดยเพลงสาวเชียงใหม่จะมีระดับเสียงดนตรีเข้าไปพอดี แต่เพลงกำลังใจจะมีระดับเสียงดังเกินไป ซึ่งเพลงจะนำแฟ้ม mp3 ไปตัดต่อด้วยโปรแกรม proshow [ clip : สาวเชียงใหม่ ]
เพลงกำลังใจ จะนำ mp3 ไปวางใน Powerpoint 2010 แล้ว save as มาเป็น .wmv แล้ว upload ไปที่ youtube.com ปัญหาของเสียงเกิดจากการเร่งเสียงดนตรีดังเกินไป ทำให้กลายเป็นเสียงแตกเข้าไมค์ [ clip : กำลังใจ ]
2556-07-18- ทำคลิ๊ปแนะนำการบันทึกเสียง ด้วยหูฟังติดไมค์ + karaoke in youtube ซึ่งใน youtube จะมีคลิ๊ป 2 ประเภทที่นำมาใช้ได้คือ 1) เป็น karaoke ที่ตัดเสียงร้องมาแล้ว และ 2) เป็นการบันทึกพิเศษ ที่แยกลำโพงซ้ายขวา คือเสียงร้อง และเสียงดนตรีแยกคนละลำโพง สำหรับการเตรียมสอนเรื่องนี้ อยู่ใน e-learning วิชาสื่อและเทคโนโลยีแล้ว โดยมี 3 ตัวอย่างประกอบการบรรยาย คือ
1) คลิ๊ปเล่าเรื่องการใช้หูฟังติดไมค์
2) คลิ๊ปสาวเชียงใหม่เป็นผลของการทดสอบ
3) เพลงท่าฉลอม ที่มาแบบ stereo แยกลำโพงซ้ายขวา
2554-08-14- เปิดคลิ๊ปจาก atcloud บางช่วงไม่ออก จึงใช้ ie หรือ downloader คัดลอกแฟ้ม .flv
- นำมาสร้างเว็บเพจ แล้วเปิดด้วย flowplayer จำนวน 2 เรื่อง
1) แอบถ่ายนักศึกษา 2) ครูฟิวส์ขาดกับ BB
2553-12-18- จากการใช้ FlowPlayer นำเสนอวีดีโอแบบ .flv
ก็พบว่า JWPlayer สามารถนำเสนอวิดีโอแบบ .mp4 ได้ยอดเยี่ยม ไม่แตกต่างกับสกุลแบบ .flv
ทำให้ clip ที่ได้จากกล้อง sanyo ของผม สามารถ upload ขึ้นเว็บได้ทันทีโดยไม่ต้อง convert ก่อน
ทดสอบได้ที่ http://www.yonok.ac.th/vdo/ (240 MB) หรือ limitless (19 MB in H.264 format)
2553-12-03การนำวีดีโอจากเทปใน SONY DCR-TRV33E MiniDV ลงเว็บแบบ Streaming
1. เปิดตัวเลือก USB Streaming เป็น on ในเมนูของกล้อง
2. ติดตั้ง Driver สำหรับเชื่อม USB จากกล้องเข้าเครื่อง
3. เชื่อมสายจากกล้องเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วสั่ง play จากกล้อง
4. เปิดโปรแกรม Windows Movie Maker แล้ว Capture from video device
5. เมื่อสั่ง Start, Capture จะถ่ายวีดีโอไปยังแฟ้ม .wmv ทีละเฟรม เทียบเท่าเวลาที่บันทึกในวีดีโอ
6. ใช้โปรแกรม Total video converter หรือ Formatfactory แปลง .wmv เป็น .flv
7. ใช้ FlowPlayer แสดงแฟ้ม .flv แบบ Streaming
<html><head>
<script type="text/javascript" src="flowplayer-3.2.4.min.js"></script>
</head><body>
<a href="http://www.xxx.com/x.flv" 
style="display:block;width:425px;height:300px;" id="player"></a>
<script>flowplayer("player", "flowplayer.swf");</script>
</body></html>
2553-08-07 - พระสงฆ์ที่เรียน M.ED แนะนำว่าโปรแกรม PowerDirector ตัดต่อวีดีโอได้ง่าย เข้าไปค้นจาก cyberlink.com พบว่ารุ่น free trail มีข้อจำกัด 9 ข้อ อาทิ template, style, limited time using และ watermark .. เท่าที่ดูจากผลงานแล้วน่าจะลองหามาทดสอบดูครับ
2553-07-27 - ผลทดสอบการจัดทำวีดีโอเตรียมสอน ซึ่งสาทิตการใช้งานโปรแกรม แล้ว บันทึกการทำงานบนจอภาพ มีบทเรียนดังนี้
1) camstudio สามารถจับการทำงานบนจอภาพ แต่ไม่เหมาะจะจับเสียงพูดไปพร้อมกัน จับภาพจะได้แฟ้ม เช่น x.avi
2) windows movie maker สามารถนำวีดีโอจากข้อ 1 มาวาง แล้วบันทึกเสียงพากษ์ ได้แฟ้มเสียง เช่น .wma
3) formatfactory สามารถรวมวีดีโอกับเสียงผ่านตัวเลือก ขั้นสูง+เชิงซ้อน แล้วเลือก output เป็นแฟ้ม .avi จากการทดสอบเลือก output เป็นแฟ้ม .wmv พบว่าการรวมภาพกับเสียงมีความผิดพลาด และแฟ้มใหญ่กว่าแฟ้มแบบ .avi มากกว่า 2 เท่า สรุปว่าให้เลือก .avi
4) สร้าง title กับ credit ด้วย windows movie maker แล้วรวมวีดีโอเข้าด้วยกันด้วย formatfactory แต่ title เป็นแฟ้มแรกมีขนาด 320 * 240 ทำให้ทั้งเรื่องมีขนาดเท่าแฟ้มแรก ซึ่งผลลัพธ์นี้ทำให้ผมไม่ต่อแฟ้ม title กับ credit เข้ากับแฟ้มที่ได้จากข้อที่ 3 เพราะทางเลือกนี้จะได้ภาพที่ไม่ชัดเท่าที่ต้องการ
+ แผนที่ไป ม.โยนก http://www.youtube.com/watch?v=7seJafOlzVw
+ สาธิตการใช้ mswmm http://www.youtube.com/watch?v=UView0t-YQg
2553-07-13 - CAM Studio 2.0 ช่วยบันทึกจอภาพขณะทำงานแล้วจัดเก็บเป็น AVI หรือ SWF เมื่อได้แฟ้มภาพยนต์แล้วสามารถนำมาตัดต่อใน Windows Movie Maker เพื่อให้ได้แฟ้ม .wmv ที่จะนำไปเขียนลง VCD ในลำดับต่อไป การทดสอบจริงจังครั้งแรก ใช้บันทึก Power Point Show แบบตั้งเวลา ทำให้ไม่ต้องหาโปรแกรมแปลง PPT เป็นภาพยนต์มาใช้
2553-07-03 - ได้กล้อง webcam ที่มี microphone ในตัว ต้องการบันทึกวีดีโอ สรุปสุดท้ายคือ ใช้ Windows Movie Maker ในเครื่องเป็นตัวบันทึกทั้งภาพและเสียง .. work ครับ
- โปรแกรม freez screen video capture ใช้จับจอภาพเพื่อเตรียมสอน
- โปรแกรม webcamxp ช่วยให้ รปภ. ดูวีดีโอจากกล้องหลายตัว เครื่องผมมี 2 ตัว พบว่า work ครับ
2552-06-18 - การเปิด .ram บางรุ่น หรือ mp4 ด้วย vlc-0.9.9-win32.zip แต่ .ram ทุกรุ่นเปิดได้ด้วย realplayer10gold.zip
- Proshow producer หรือ gold ยอดกว่า Movie Maker ชัดเจน [proshow4.0.2437.zip, proshow2.5.rar]
2552-02-03 - กล้อง sanyo ของผมใช้ถ่ายได้ MP4 ต้องแปลงเป็น mpg เดิมใช้โปรแกรม pazera-software.com
- ใช้ Windows Movie Maker ตัดต่อ mpg แต่ total video converter จัดการ mp4 ได้เลย
- มีแผ่น dvd ต้องแปลงเป็น vcd ก็ได้ โปรแกรม DVDX ใช้ได้เลย
- Download : Windows Movie Maker 2.6 for Vista 7 MB
2551-03-11 - ใช้ Windows Movie Maker ตัดต่อ VDO เพื่อเขียนลง VCD หรือ youtube.com
- Best Quantity 8553 KB for write to VCD
- Video for broadband(150 Kbps) 1845 KB for youtube.com
- http://www.youtube.com/user/thaiabcvdo
- http://www.youtube.com/user/thaiallvdo
2550-09-22 - พบโปรแกรมจาก burn4free.com สามารถ Download มาทดลองใช้ได้ (แต่ผมว่า Nero Ok กว่า)
- ปกติ XP สามารถ copy แฟ้มเข้าแผ่น CD ได้ แต่ถ้าต้องการ copy Audio จะมีปัญหา
- เท่าที่ค้นในเวลาสั้นพบว่าโปรแกรมใน burn4free น่าจะใช้ได้ (4.19 MB)
- Burn4Free burn data (CD and DVD) and audio from different files types (WAV, FLAC, WavPack, WMA, M3U (mp3 winamp compilation) , MP3, MP2, MP1 OGG and CDA (normal cd audio tracks))
2550-06-10 - ซื้อเครื่องเล่น mp3 digital player 1 GB 790 บาท และต้องการเพลงจาก net
- ใช้ CDEX บันทึกจาก phone โดยต่อสาย Stereo Cable แบบ Loopback
- ลดความดังของเสียงลง ทดสอบด้วย Sound Recorder แก้ปัญหาเสียงก้อง
2550-04-18 - ใช้ Swishmax สร้าง title ภาพยนต์ แล้ว export เป็น .avi
- Download ภาพยนต์จากอินเทอร์เน็ต เช่น .avi .wmv .mpg รวมเป็นเรื่องเดียวใน Windows Movie Maker
- Save Project เป็นเรื่องเดียวกันในแฟ้ม .wmv แล้วนำไปเขียนเป็น VCD ด้วย Nero
2550-02-04 - บันทึก เสียงนับเลข คล้ายกับเสียงนับหน่วยของเงิน เพื่อเตรียมไปใช้ใน Visual Basic
- Download : number_wav.zip ไปฟังดูได้ครับ
2549-10-18 - รวมเสียงดนตรี Karaoke กับเสียงเรา ลงคอมพิวเตอร์เป็น wav - mp3 ด้วย CDEX หรือ JetAudio ก็ได้
- เพลง ใช่เลย ของไท กับ แพ้ใจ ของใหม่
2549-04-13 - บันทึกเสียง ก - ฮ เพราะเคยพยายามหาแล้วไม่พบ จึงบันทึกเอง และใช้ Sound Recorder ตัดเสียงทีละคำ
- เผยแพร่ใน http://www.thaiall.com/thai
2549-02-22 - พบเครื่องที่ติดตั้ง Ulead Gif Animator 5
- จึงทดสอบสร้างภาพ .gif ที่เป็นภาพพลิกกระดาษ ทำได้ง่ายมาก จึงนำประสบการณ์มาเล่าให้ฟัง
- ได้โปรแกรม CDex version 1.51 : Powerful and easy to run on any Windows system. Freeware.
- ทำให้ Copy แผ่น CD เพลงแบบ Audio บางเพลง เป็น MP3 ไปใส่ไว้ในเว็บไซต์ได้
2548-10-31 - เพื่อนคนหนึ่งถามว่า จะเอา VCD ไปแสดงในเว็บไซต์อย่างไร
- ให้ copy AVSEQ01.DAT จากห้อง MPEGAV ในแผ่น CD ไปไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
- เปลี่ยนนามสกุลของ AVSEQ01.DAT เป็น AVSEQ01.MPG
- เขียน HTML เรียกหนังมาแสดง ด้วย Code ด้านล่าง
- <embed src="avseq01.mpg" width="235" height="210" border=0 autostart="false" loop="true">
2548-09-26 - Boardcast แบบ Audio-Video Stream ด้วย Windows Media Encoder 9 จาก Webcam
2548-03-12 - เปิดสถานีวิทยุ online ได้สำเร็จ ใช้โปรแกรม Jetcast ที่มีมากับ Jet Audio
2546-03-09 - ผมอัดเทปลงคอมพิวเตอร์เป็น .wav แล้วแปลงเป็น .mp3 ด้วยโปรแกรม CDex แล้วเขียนลง CD เพลง
2544-10-03 - ผมเขียนแผ่น CDR เปิดด้วยเครื่องเล่น VCD ที่บ้านได้สำเร็จ ด้วย Nero burning rom
ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม
1. MS Paint
  คำอธิบายโปรแกรม
  โปรแกรมนี้ใช้ดู หรือปรับปรุงภาพได้ ติดมากับ Windows บน Windows ME สามารถแก้ JPG หรือ GIF ได้

  ที่มาที่ไป
  ใคร ๆ ก็คงใช้โปรแกรมนี้เป็น เพราะผมเห็นนักเรียน ประถม 4 โรงเรียนอนุบาลลำปาง เริ่มหัดเรียนแล้ว และก็เห็นเป็นหลักสูตรแรก ๆ ที่มักถูกหยิบมาสอนเสมอ ดังนั้นใคร ๆ ก็คงเป็นโปรแกรมนี้กัน พอต้นปี 2548 ลูกผมเริ่งเรียน ป.1 ก็กลับมาเล่าว่า ใช้โปรแกรม paint ฝึกวาดรูปที่โรงเรียน เหมือนกับที่บ้าน ใคร ๆ ก็วาดเป็น ทำให้ผมรู้ว่าสมัยนี้เรียนคอมพิวเตอร์วาดรูปกันตั้งแต่ป.1 แล้ว แต่ที่ลูกชื่นชอบคงเป็นเกม mario มากกว่า
  ใน windows95 ใช้โปรแกรมนี้แล้วจะได้ .bmp ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้ในเว็บได้ แต่ใน windows98 เมื่อสร้างแล้ว สามารถ save as เป็น .gif หรือ .jpg ซึ่งสามารถนำไปใช้ในเว็บได้ทันที ทำให้การสร้างภาพง่าย ๆ สามารถทำได้สะดวกมาก ภาพง่าย ๆ ส่วนใหญ่ในเว็บนี้ก็ใช้โปรแกรม paint ทั้งนั้น
  ครั้งหนึ่ง ผมมีปัญหาเรื่อง capture หน้าจอไปใส่ใน photoshop เพราะกดปุ่ม print screen แล้วไป paste ใน photoshop แล้วไม่ไป ไม่แน่ใจว่าหน่วยความจำในเครื่องหรืออะไรมีปัญหา แต่ก็แก้ด้วยการ paste ไปไว้ใน paint ก่อน แล้วจึงนำไปใส่ใน photoshop ก็แก้ปัญหาในจุดนั้นผ่านมาด้วย paint นี่หละครับ
บทเรียนเกี่ยวกับ paint หรือชื่อเดิมในนาม paint brush นั่นเอง
>> Print screen of program | Download : microsoft.com

2. ACDsee or IView
คำอธิบายโปรแกรม
โปรแกรมนี้ใช้ดูภาพในแผ่น CD ภาพได้ยอด ตอนหลังเริ่มมี Option ให้ปรับปรุงภาพได้อย่างง่าย หรือ Rename series หรือทำ Html gallery ก็รวดเร็ว
ที่มาที่ไป
หลังจากสร้างภาพด้วย paint เสร็จ ก็ต้องดูภาพ เพราะบางคนสร้างภาพไว้เป็น 100 ภาพ โปรแกรมที่นิยมนำมาดูภาพก็คือ ACDsee เพราะดูเป็น thumbnail ได้ครั้งละมาก ๆ และเป็นโปรแกรมที่มักแถมมากับ CD ภาพผิดกฏหมาย
ACDsee นั้นมีความสามารถในการดูภาพ ใน version ใหม่ยังสามารถนำภาพมาปรับแก้ไขได้ เช่นสลับภาพ หรือ crop ภาพ หรืออะไรอีกหลาย ๆ อย่าง นอกจากนี้ถ้ามีภาพ .jpg มาก ๆ และต้องการทำ gallery ให้ผู้คนได้ชม ก็มี function ทำให้สามารถทำ album ไว้ชมในแบบ html ได้สะดวกมาก แบบไม่เกิน 5 นาทีก็ convert เสร็จ
Irfan View เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ดูภาพได้ มีขนาดเล็ก มีหลายอย่างที่ ACDsee ไม่มี หรือใช้งานได้สะดวกกว่า และยังทำ gallery ได้เช่นกัน โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเก่า ซึ่งใช้งานได้เร็ว ไม่ error ง่ายเหมือน ACDsee ที่พร้อมความสุดยอดเสมอ
>> Print screen of program | Download : acdsee.com
>> Print screen of program | Download : irfanview.com

3. Adobe Photoshop
  คำอธิบายโปรแกรม
  โปรแกรมนี้ใช้ปรับปรุงภาพถ่ายได้ยอด มี Option ในการแต่งภาพมากมาย มีหลักการปรับภาพแบบแผ่นใส(Layer) เวอร์ชันใหม่จะสนับสนุนการทำเว็บมากขึ้น

  ที่มาที่ไป
  Photoshop เป็นโปรแกรมที่ยากมาก เมื่อเปรียบเทียบกับโปรแกรม graphic อย่าง paint แทบจะเทียบรุ่นกันไม่ได้เลย หลักการของ photoshop นั้นไม่ยากเลย แต่พอก้าวมาเป็น photoshop 4, 5 และ 6 ผู้ใช้จะต้องนึกถึงแผ่นใส และชิ้นงานตลอดเวลา เพราะความสามารถบางอย่าง จะใช้ได้กับแผ่นใสบางลักษณะเท่านั้น
  สมัยที่ผมใช้ photoshop 3 รู้สึกว่า plug-in filter นั้นจำเป็น เพราะจะทำให้ภาพสวย ๆ ต้องใช้สิ่งเหล่านี้ แต่เมื่อพัฒนาการของ photoshop สูงขึ้น มีลูก ๆ ที่เป็นมาตรฐานเสริมเข้ามามากขึ้น การใช้ plug-in filter ก็จำเป็นน้อยลงสำหรับผม แต่ที่ยังต้องใช้อยู่ก็เห็นจะเป็น P5-font เพราะรุ่น 5 ก็ยังมีปัญหาเรื่อง font อยู่
บทเรียนแต่งหน้าโดย photoshop
บทเรียน Retouch by photoshop
>> Print screen of program | Download : adobe.com

4. Adobe Illustrator
  คำอธิบายโปรแกรม
  โปรแกรมนี้ใช้วาดภาพการ์ตูนแบบลายเส้นได้สมบูรณ์ เป็นโปรแกรมแรกที่ทำให้ผมสามารถวาด Doramon ได้สำเร็จ

  ที่มาที่ไป
  วาดการ์ตูนอย่าง Doramon นั้นเป็นเรื่องที่ยาก หรือเกือบเป็นไปไม่ได้ สำหรับผมถ้าใช้ MS Paint แต่เมื่อได้ใช้ Illustrator จึงรู้เลยว่าการวาดการ์ตูนอย่างใน TV นั้นไม่ใช้เรื่องยากเลย ขอเพียงวาดรู้แรกให้ได้ และวาดท่าทางหลัก ๆ ให้ได้เท่านั้น ต่อไปก็เป็นเรื่องของ การจับแพะชนแกะเท่านั้นเอง
  โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับการวาดภาพลายเส้นเช่นลายกนก เพราะแก้ไขได้ง่าย และมีความยืดหยุ่นสูง การทำงานเป็นลักษณะของ Vector ที่จุดจำจุดและทิศทาง ไม่เหมือน Paint ที่ใช้วิธีวางจุดสี แบบ Bit map เท่านั้น [ แนะนำเว็บ kannadesign.com ]
บทเรียน Adobe illustrator
>> Print screen of program | Download : adobe.com

5. Gif Construction Set
  คำอธิบายโปรแกรม
  โปรแกรมนี้ใช้นำภาพนิ่งหลาย ๆ ภาพมาซ้อนกันเป็นภาพเคลื่อนไหว หรือจะสร้าง Banner แบบไหลก็สะดวก ภาพที่ได้เป็น .gif

  ที่มาที่ไป
  โปรแกรมนี้ใช้สำหรับสร้าง .gif ซึ่งเน้นภาพเคลื่อนไหว มีลูกเล่นหลาย ๆ อย่าง สำหรับโปรแกรมที่ผมใช้เป็น version เก่า แต่ก็ยังประทับใจ เพราะใช้รวม .jpg 30 ภาพเป็น .gif 1 ภาพ จุดสำคัญของโปรแกรมนี้คือ ท่านต้องมีภาพมาก่อน หรือถ้าไม่มี ก็สร้างอักษรวิ่งด้วยความสามารถที่มีอยู่อีกเช่น banner, transition หรือ LED sign เป็นต้น
  ถ้าคิดจะหาโปรแกรมใหม่มาใช้ ณ ปี 2001 เห็นออก version 2.0a หาได้จาก http://www.mindworkshop.com/alchemy/gifcon.html ซึ่งดูหน้าตาแล้วน่าใช้กว่า version 1.0 ที่ผมใช้อยู่มาก
บทเรียนเกี่ยวกับ gifcon เวอร์ชันใหม่ยอดมาก แต่ผมยังไม่ได้ลองครับ
>> Print screen of program | Download : mindworkshop.com

6. 3D Impact
  คำอธิบายโปรแกรม
  โปรแกรมนี้ช่วยให้สามารถสร้างวัตถุ หรือตัวอักษร 3 มิติ หมุนไปมาอย่างง่าย และนำไปแต่งเว็บได้ยอดเยี่ยม .. ผมชอบตรงที่ใช้ง่าย และ Option เยอะ

  ที่มาที่ไป
  โปรแกรมนี้ใช้สร้างภาพสามมิติ หมุนไป หมุนมาได้ง่าย หรือจะ Import ภาพมาแต่งด้วยก็ไม่ยาก เหมาะกับการทำภาพอะไรง่าย ๆ เท่านั้น จากตัวอย่างข้างล่างจะทำไม่ยาก เพียงแต่มีแผนก่อนที่จะลงมือ แล้วเข้าไปเลือก Option เลือกแบบ เลือกตำแหน่ง เลือกข้อความ แล้ว Save เป็น Animation ตามที่กำหนด ก็ได้ภาพออกมาแล้ว .. ง่ายในวิธีทำ แต่จะทำให้สวยถูกใจคนทั้งโลกนี่ ยากนะครับ
บทเรียน 3D แบบไม่ได้สอนอะไร แค่แนะนำเท่านั้น
burin3d03.gif
>> Print screen of program | Download : crystalgraphics.com

7. Jet Audio by Cowon
  คำอธิบายโปรแกรม
  โปรแกรมนี้ใช้เปิดเพลงฟัง แต่ผมชอบที่สามารถอัดเสียงจากวิทยุ หรือ Microphone ได้นานเท่าที่ต้องการ แทน Sound recorder ของ Windows ที่จำกัดไม่เกิน 1 นาทีเป็น .wav
  ปี 2548 ทดสอบ version ใหม่ มีโปรแกรม jetcast ที่มาพร้อม jetaudio ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดบริการสถานีวิทยุออนไลน์ได้ (Radio online)

  ที่มาที่ไป
  โปรแกรมนี้ผมใช้แก้ปัญหาเดิม ที่ sound recorder ของ windows อัดเสียงเป็นเวลานานติดต่อกันไม่ได้ แต่ JetAudio V4.92EX อัดเสียงจากวิทยุเป็น MP3 หรือ WAV หรือ RA ในการทดสอบนี้ อัดเป็น MP3 เพราะเห็นนิยมกันมาก และขนาดก็เล็กกว่า wav มาก ถ้าต้องการโปรแกรมมาใช้หาได้ที่ http://www.cowon.com ซึ่งมีฟังก์ชันหลายอย่างสนับสนุน Realaudio server แต่ผมยังใช้งานไม่ถึงจุดนั้น
  Jetcast เป็นโปรแกรมที่มาพร้อมกับ Jetaudio ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดบริการ radio online ได้ ผู้ฟังเพียงเปิดเว็บ เช่น http://www.xxxxx.com:9000/ ก็จะมี Windows Media Player ขึ้นมาทำงาน พร้อมกับฟังเพลงได้ทันที โปรแกรมนี้มี file list เลือก mp3 ไว้ แล้วปล่อยให้ radio online ทำงานไปตาม queue ของเพลงที่ตั้งไว้ หรือจะมี microphone พูดกับผู้ฟังทางบ้านในทุกมุมโลกที่ต่อเน็ต ไปพร้อม ๆ กันก็ได้ มี list ของสถานนีที่เปิดบริการวิทยุ online แต่หลาย ๆ สถานีอาจปิดบริการไปแล้ว หลังเปิดได้พักหนึ่ง

  ปัญหาของ Radio online
  1. ไม่ค่อยมีใครสนใจฟังวิทยุจากคอมพิวเตอร์ ผู้ทดสอบให้บริการ จึงทำเพื่อทดสอบ แล้วก็ปิดบริการในที่สุด
  2. สถานีวิทยุออนไลน์ต้องเสีย Data Transfer ให้กับผู้ฟังต่อคน ประมาณ 70 Kbps (Kilo bit per second)
  เช่น ถ้ามีผู้ online เข้ามาฟังประมาณ 30 คน ก็จะเสียไป 2.1 Mbps โดยประมาณ
  3. พิจารณาผลได้ผลเสียแล้ว ไม่คุ้ม
  (ธรรมชาติของแต่ละองค์กรไม่เหมือนกัน สำหรับองค์กรของผมแล้ว ตอบได้ว่าไม่คุ้ม)
>> Print screen of program | Download : cowon.com

8. Fast Movie Processor
  คำอธิบายโปรแกรม
  โปรแกรมนี้ช่วยแปลงแฟ้มภาพเช่น .gif เป็น .avi ได้ง่าย พร้อมมี Effect ให้เลือก และใช้งานง่ายในไม่กี่ขั้นตอน

  ที่มาที่ไป
  นำภาพ .gif มาแปลงเป็น .avi ด้วย fast movie processor (ไม่มีเสียง) แต่โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเก่า ผมหาข้อมูลจาก http://www.bigfoot.com/~rapidi แต่เข้าไปแล้วเจอ redirect ไป http://www.gromada.com และไม่เห็นชื่อโปรแกรม สงสัยหยุดพัฒนา โปรแกรมตัวนี้ไปแล้ว เพราะเห็น product เป็นชื่ออื่น และคิดว่าเขาอาจเปลี่ยนชื่อเป็น Videomach เพราะเท่าที่อ่านรายละเอียดดูคล้าย Fast movie processor มาก ต่างกันที่ Option เพิ่มขึ้นมากมาย
>> Print screen of program | Download : gromada.com

9. XingMpeg encoder
  คำอธิบายโปรแกรม
  โปรแกรมนี้ช่วยแปลงแฟ้มภาพ หรือเสียงเป็น .mp3 หรือ .mpg ทำให้นำไปทำแผ่น mp3 หรือ VCD สำเร็จได้

  ที่มาที่ไป
  โปรแกรมดูหนัง Xing ใคร ๆ ก็รู้จัก แต่โปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมเสริม ให้ท่านสามารถสร้างหนังไว้ดูได้ โดยการเลือก Input และ Output ที่เหมาะสม ก็จะได้แล้วประเภท Mpg ออกมาตามต้องการแล้ว หรือถ้ามี Wav โปรแกรมนี้ก็แปลงเป็น Mp3 ได้ เช่น yonokbrief.mp3 เดิมผมอัดจากวิทยุเป็น yonokbrief.wav ได้ขนาดตั้ง 14 Mb เพื่อนำไปทำ Slide ด้วย Powerpoint พอแปลงเป็น MP3 เหลือ 600 Kb เองครับ
  ตัวอย่าง code เรียก video มาแสดงในเว็บเพจ
  <embed src="http://www.perlphpasp.com/media/yonok.mpg";
  width="235" height="210" border=0 autostart="false" loop="true">
>> Print screen of program | Download : xingtech.com

10. สร้างสื่อพักจอภาพ (Ultra Screen Saver Maker)
  คำอธิบายโปรแกรม
  โปรแกรมนี้ช่วยให้การสร้าง .scr หรือ .exe ซึ่งเป็น Screen saver ของ windows ได้ง่าย หรือจะใส่เสียง หรือคลิ๊ปวีดีโอเข้าไปด้วยก็สะดวกรวดเร็ว

  ที่มาที่ไป
  โปรแกรมสำหรับผู้ที่ต้องการสร้าง .scr หรือสร้างตัวติดตั้ง screen saver ไว้ใช้งาน หรือจะเอาไว้แจกจ่าย หรือจะแจกแบบ shareware หรือตัว install ที่อาจมีข้อความเตือน ถ้าจะเอาข้อความเตือนออก ก็ต้องจ่ายตัง ขอรับตัวเต็มได้ ลองเอาโปรแกรมนี้ไปใช้แบบ shareware ก่อนได้ครับ
  การติดตั้ง .scr ก็ทำโดยคัดลอกแฟ้ม .scr ไปวางไว้ในห้อง system32 ของ windows ส่วนห้อง windows คือห้องใด อาจตรวจสอบด้วยการเข้า DOS แล้วพิมพ์ว่า set แล้วดูค่าของตัวแปร %windir% ก็จะรู้ว่าเครื่องของเรามีห้องชื่ออะไร เมื่อคัดลอก .scr เข้าไปวางไว้ แล้วในรายการของ screen saver ก็จะพบ title ใหม่เพิ่มอีก 1 รายการ
  เมื่อ 2 มกราคม 2557 ได้จัดทำตัวอย่าง .scr โดยใช้ภาพของงานวิจัย 19 โครงการ ตามโครงการร่มใหญ่ "6 ปีวิชาการเพื่อท้องถิ่น" ซึ่งผมเลือกภาพเหล่านี้ไปทำ poster แต่นำมาทดสอบสร้าง ussm.scr เป็นอีกบทเรียนหนึ่ง
>> Print screen of program | Download : ultra_screen_saver_maker.zip #

11. Nero Burning Rom
  คำอธิบายโปรแกรม
  โปรแกรมนี้ใช้เขียนแผ่น CD ซึ่งเขียนได้หลาย ๆ รูปแบบ แต่ท่านต้องมี

  ที่มาที่ไป
  มีโปรแกรมมากมายที่ใช้เขียน CD-ROM เช่น Adaptec, Artisan, CloneCD หรือ burn4free เป็นต้น แต่ที่ผมก็ใช้ Nero เพราะนิยมกันมาก ส่วนตัวอื่นก็ต้องแล้วแต่ความชอบครับ
  + Artisan CD & DVD Burner is a CD/DVD burner. It allows user to burn data file and audio file into CD. It can also burn and save ISO files and erase rewritible CD. Artisan CD/DVD Burner supports major brands of DVD, CD-R, and CD-RW drivers.
  Case การทำ VCD
  1. เตรียมภาพไว้ประมาณ 400 ภาพ ที่ได้จากการ Scan หรือ Copy จาก Internet
  2. ใช้ ACDsee หรือ Iview หรือ Paint เปลี่ยนขนาดทุกภาพเป็น 480*480 24Bit
  3. ใช้ Gif construction set รวมภาพทั้ง 400 ภาพเป็น .gif 1 แฟ้ม ด้วยตัวเลือก Animation wizard + Photorealistic
  4. ใช้ Fast movie processor แปลง .gif เป็น .avi โดยเลือก Frame rate เป็น 1 เพราะต่ำกว่านี้แล้วมีปัญหา
  5. ใช้ Xing encoder รวม .avi และ (.wav .mp3 หรือ .mid) เป็น .mpg
  6. ใช้ Nero เขียนลงแผ่น VCD โดยนำแฟ้ม .mpg ส่งเข้าไป ในแผ่นจะกลายเป็น .dat ซึ่งจะสร้าง Directory ต่าง ๆ ขึ้นให้อัตโนมัติ
  7. ในขั้นตอนที่ 5 อาจเกิดปัญหาในการเขียน เพราะภาพบางภาพใช้ไม่ได้ ต้องเข้าไปขึ้นตอนที่ 2 ลบภาพที่เสีย แล้วเริ่มขึ้นตอนที่ 3 ใหม่
>> Print screen of program | Download : nero.com

12. BoardCast Video ด้วย Windows Media Encoder 9
คำอธิบายโปรแกรม
โปรแกรมที่ช่วย Broadcast Video และ Audio ให้ผู้ชมผู้ฟังในอินเทอร์เน็ตได้ชม ภาพ หรือเสียง จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา

ที่มาที่ไป
การเปิดสถานีวิทยุ หรือโทรทัศน์แบบ Online จาก ip จริง หรือประยุกต์เป็นการประชุมฝึกอบรมทางไกลให้กับสาขาย่อยตามจังหวัดต่าง ๆ สามารถทำได้ด้วยอุปกรณ์ที่มีอยู่ อย่างที่บริษัท ICC หรือสถาบันการศึกษาบางแห่งที่สอนแบบ Distance Learning ได้ทำมาแล้ว และผมก็ได้รับความกรุณาจากคุณเสน่ห์ หลาย ๆ เรื่องจน ผมจบเรื่องนี้ได้
 Case 1 : Video Online by WebCAM
1. เตรียม Web Cam ที่ต่อเข้า USB
2. ติดตั้งโปรแกรม Windows Media Encoder 9 หรือสูงกว่า
3. ทดสอบ Mic ว่ารับเสียงได้หรือไม่
ด้วย Start, Programs, Accessories, Entertainment, Sound Recorder
4. มี IP จริง ถ้าไม่มี IP จริง จะเปิดบริการได้เฉพาะใน LAN เท่านั้น
5. ทำเว็บเพจ เพื่อช่วยการสื่อสารระหว่างสมาชิก
เช่น http://www.yonok.ac.th/stream
(รับคำแนะนำจากคุณเสน่ห์)
6. ผู้ใช้ทั่วไป เปิดได้
เช่น mms://202.29.78.200:8080
หรือ http://202.29.78.200:8080
7. ต้องแก้ regedit หาคำว่า HKEY_CLASSES_ROOT\Software
\Microsoft\Windows Media Tools\Encoder\MaxClientConnections
8. เปิด Media Encoder เลือก Broadcast a live event
9. New Session ให้เลือก Pull from the encoder ..
10. ต้องกด Start Encoder จึงจะเริ่ม Broadcast
11. ปรับ Compression (น่าจะศึกษาเรื่องนี้)
- Audio : 8 Kbps
- Video Bit Rate : 180 Kbps
- Frame Rate : 12 fps
- Video Size : 320 * 240 (? over on TV)
- PAL-VCD Size : 352 * 288 (MPEG-1)
 Case 2 : Video Online by Digital Camera
1. เตรียมกล้องวีดีโอแบบดิจิทอลที่มีช่องต่อ Wi-Fi
2. ติดตั้งโปรแกรม Windows Media Encoder 9 หรือสูงกว่า
... ต่อจากนี้ คล้าย Case 1
HTML Code
<object id="cam" width="380" height="327">
<param name="rate" value="1">
<param name="balance" value="0">
<param name="currentPosition" value="0">
<param name="playCount" value="1">
<param name="autoStart" value="true">
<param name="currentMarker" value="0">
<param name="invokeURLs" value="true">
<param name="volume" value="100">
<param name="mute" value="false">
<param name="uiMode" value="full">
<param name="stretchToFit" value="false">
<param name="windowlessVideo" value="false">
<param name="enabled" value="true">
<param name="enableContextMenu" value="true">
<param name="fullScreen" value="false">
<param name="enableErrorDialogs" value="false">
<param name="url" value="mms://202.29.78.200:8080">
<param name="_cx" value="6350">
<param name="_cy" value="6482">
</object>

USB D-LINK

DCR-TRV33E MiniDV

PCI Fire Wire Adapter

Fire Wire IEEE 1394

Streaming from Encoder 9.0

13. สร้าง .wmv ด้วย Windows Movie Maker
  คำอธิบายโปรแกรม
  โปรแกรมที่ช่วยนำภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิทอลอาจเป็นภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว หรือแฟ้มหนังประเภทอื่น มาตัดต่อเป็นหนังเรื่องเดียวกัน ถ้าถ่ายหนังไว้ ก็นำมาตัดต่อให้เหมาะสม แล้วจัดเก็บเป็น .wmv เพื่อใช้ Nero เขียนลงแผ่น VCD ก็จะทำได้ง่ายมาก โปรแกรมนี้มีใน Windows XP

  ที่มาที่ไป
  ถ่ายรูปลูกไว้เยอะ นำภาพนิ่งมาปล่อยให้ Slide แล้วรวมกับ mp3 เขียนลงแผ่น VCD ซะเลย จะได้เปิดดูว่าง ๆ หรือฝึกให้เด็กเต้นตามเพลงสนุก ๆ เช่น ชะชะช่า หรือ ร่ำเปิงลำปาง ซะเลย โปรแกรมนี้ใช้งานง่าย แต่ท่านต้องมีรูปถ่ายเยอะ ๆ หรือแฟ้มหนัง เช่น avi หรือ wmv เป็นต้น จากนั้นก็ import ภาพ และเสียงมาไว้ใน My Collection แล้วเลือกลงไปใน Story Board เมื่อ Preview จนพอใจก็ Save Movie เป็น .wmv ซะ แล้วใช้ Nero เขียนลงแผ่น CD
    การนำเข้าภาพยนต์ .mpg เพื่อการตัดต่อใหม่
    1. Start, Program, Windows Movie Maker
    2. Click Import Video แล้วมองหาแฟ้ม test_p41_01.MPG แล้ว Import
    3. พบวีดีโอใน Collection
    4. เลือกดูแบบ Storyboard หรือ Timeline ก็ได้ ซึ่งแตกต่างกันในมุมมอง
    5. ใช้ Mouse drag & drop ภาพยนต์ลงมาใน Timeline
    6. กดปุ่ม play (สามเหลี่ยม) เพื่อดูผล จะขยายแบบ full screen ก็ทำได้
    7. จัดเก็บ File, Save Movie File, My computer, เก็บใน My Videos เลือกแบบ Best Quality
    8. พบ finish ก็แสดงว่าได้แฟ้ม .wmv ใน My Videos
    9. บน desktop, My Documents, My Videos จะพบแฟ้มเช่น Movie.wmv
    การใส่เสียง .mp3 เข้าไปในภาพยนต์
    1. Click Import Audio or Music แล้วมองหาแฟ้ม ynsong_daryonok.mp3 แล้ว Import  
    2. พบเสียงใน Collection 
    3. ลากเสียงไปวางใน Timeline
    4. Menu Bar, Tools, Audio Level พบ Audio from Video และ Audio/Music
    5. ขยับตัวเลื่อนไปทางขวา คือ Audio/Music
    6. Save Movie File แล้วทดสอบเปิดภายนอก
    การใส่ภาพนิ่ง
    1. Click Import pictures แล้วมองหาแฟ้มภาพ แล้ว Import 
    2. พบภาพใน Collection 
    3. ลากเสียงไปวางใน Timeline
    การเพิ่ม Effect ทำให้มีความเคลื่อนไหวในภาพยนต์
    1. Menu Bar, Video Effects
    2. ลาก erase in ไปวางบนวีดีโอ ทำให้ภาพเหมือนถูกดึงเข้ามาใกล้
    3. ใน show storyboard สามารถลบ effect ได้
    การเพิ่ม Transition ทำให้มีความเคลื่อนไหวในภาพยนต์
    1. Menu Bar, Video Transition
    2. ลาก Circle ไปวางระหว่างเปลี่ยนภาพยนต์
    3. ใน show timeline สามารถแก้ไข Transition ได้
    การเพิ่ม Titles and Credits
    1. Menu Bar, Tools, Titles and Credits
    2. เพิ่ม Title ได้หลายกรณี เช่น Add title at the beginning of the movie
      หรือ Add title before the selected clip in the timeline
      หรือ Add title on the selected clip in the timeline
      หรือ Add title after the selected clip in the timeline
      หรือ Add credits at the end of the movie
    3. ดูตัวอย่างด้านข้างแล้วกดปุ่ม done
  

14. ภาพพลิกกระดาษด้วย Ulead Gif Animator 5
  คำอธิบายโปรแกรม
  โปรแกรมนี้ขึ้นชื่อมาก เรื่องการนำมาทำ effect ต่าง ๆ หากมีภาพอยู่ และต้องการทำให้เป็นภาพเคลื่อนไหวที่ดูตื่นตา ตื่นใจ โดยภาพที่ได้อาจเป็น .gif .swf .avi ก็ได้

  ที่มาที่ไป
  เคยมีนักธุรกิจคนหนึ่ง ต้องการให้ผมสร้างภาพแบบนี้ แต่ผมไม่ชอบ และไม่เคยศึกษา วันหนึ่ง พบเครื่องที่ลงโปรแกรมนี้ไว้ ทำให้ผมมีโอกาสได้ทดสอบ และนำมาเล่าให้ฟัง ซึ่งขั้นตอนก็ง่าย ๆ เหมือนโปรแกรมสร้าง Gif ทั่วไป เช่นตัวอย่างขั้นตอนดังนี้
  1. Paste ภาพที่เตรียมไว้ลงไป หรือปรับแต่งนิดหน่อยก็ได้
  2. Menu Bar, Video F/X, 3D, Gate - 3D, Turn Page-Film, OK
  3. File, Save As, GIF File
  4. ได้ uleadgif.gif ก็นำแฟ้มนี้ไปใช้ในเว็บเพจได้

15. บันทึกเสียง หรือตัดต่อเสียงด้วย Sound Recorder
  คำอธิบายโปรแกรม
  โปรแกรมนี้มีใน Microsoft Windows ใช้บันทึกเสียง หรือตัดต่อแฟ้ม .wav ได้ง่าย นามสกุล .wav มีขนาดใหญ่มาก เมื่อเปรียบเทียบกับ .mp3 ถ้าจะทำไปใช้กับเครื่องเล่น DVD หรือ MP3 Player ก็ต้องแปลงก่อน แต่ถ้านำไปใช้กับ Visual Basic ก็จะสะดวก

  ที่มาที่ไป
  1. ชุดใหญ่ที่ใช้ตัดต่อเสียงคือ ชุด ก-ฮ ที่ http://www.thaiall.com/thai
  2. นำไปใช้ในโปรแกรมอ่านตัวเลขด้วย Visual Basic number_wav.zip

16. CDEX บันทึกเสียงจากวิทยุ หรือ Internet Song
  คำอธิบายโปรแกรม
  โปรแกรมนี้ใช้บันทึกเสียงจาก Analog Device หรือ Internet Song มาเป็น Digital File หรือ Convert แฟ้ม .wav เป็น .mp3 ได้ ในส่วนการบันทึกเสียงทำได้ดีกว่า Sound Recorder ของ Microsoft ที่ทำได้เพียง 60 วินาที แต่โปรแกรมนี้บันทึกได้นานกว่า และบันทึกมาเป็น .wav หรือ mp3 ได้ทันที อีกความสามารถที่หลายท่านมองหาคือการ convert Audio CD แต่ละ Track มาเป็น .wav หรือ .mp3

  ที่มาที่ไป
  หาโปรแกรมที่ขนาดเล็ก แต่สามารถบันทึกเสียงจากเครื่องเล่นวิทยุมาเป็น .wav หรือ .mp3 เพื่อนำไปเล่นในเครื่องเล่น mp3 digital player ได้ โปรแกรมนี้หา Download ได้จาก CD rippers | CDEX 1.51
  ภาพด้านซ้ายแสดง Audio Loopback เพราะใช้วิธีบันทึกเสียงจาก .swf ที่เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต โดยเสียงจะออกทาง phone และรับเข้าผ่าน Line in แต่ถ้าบันทึกจากเครื่องเล่นวิทยุ ก็ให้ดึง 1/8 Stereo Connector ออกจากช่อง Phone ไปเสียบเข้ากับช่อง Phone ของเครื่องเล่นวิทยุ หรือ Analog Device นั่นเอง แล้วใช้ตัวเลือก Tools, Record from analog input ในโปรแกรม CDEX เพื่อ Record ไปเป็นแฟ้ม .wav หรือ .mp3
  ตัวเลือกใน Microphone ถ้าเอา Check box ของ Mic 20 dB enable ออก เสียงจะก้องน้อยลง
  แนะนำเว็บ (Web Guides)
  + http://www.microsoft.com (Sound Card Ports)


ภาพ yonok.gif
เป็น Slide Show
แนะนำเว็บไซต์ (Web Guides)
+ http://kanchanapisek.or.th/royal-music/index.th.html (รวมเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งหมดของ ร.9)
+ http://webmastermatrix.com/scripter/audio.htm (เกี่ยวกับการเรียกแฟ้มด้วย embed ในเว็บ)
+ http://rdfrantz.com/rdf/sounds/AnMDILoop.htm (Automatic background sound loop)
+ http://www.tips-tricks.com/sound.asp (Adding sound in to webpage)
+ http://www.yamaha-xg.com/index.html (แหล่งข้อมูลด้านเสียง โดย Yamaha)
  + pcresource.co.th อธิบายความต่างของ RMS Kara Cafe และ Nick Karaoke
  Midi Karaoke คืออะไร
  คำตอบ คือ ระบบคาราโอเกะ ที่ใช้ไฟล์เพลงแบบไฟล์มิดี้ ซึ่งมีข้อดีกว่า ระบบ VCD Karaoke ดังนี้ คือ สามารถปรับแต่งดนตรี ได้เช่น ปรับแต่ง ความเร็ว หรือ ช้าของจังหวะดนตรี ปรับเปลี่ยนตีย์ของดนตรี ได้ตามต้องการ ในขณะที่คุณภาพ เสียงไม่เปลี่ยน ซึ่งต่างจากระบบ VCD Karaoke ที่จะทำให้เสียงเพี้ยนไปเลย มีลูกเล่น ในการใช้งาน ได้มากกว่า เช่น การคิวเพลง , การนำภาพอื่นๆ มาซ้อนเช่น นำภาพที่ถ่ายจากล้องดิจิตอลมาซ้อน หรือ นำหนังภาพยนต์ จาก VCD หรือ หนังจากการรายการทีวีมาซ้อนภาพ ทำให้การร้องเพลง คาราโอเกะ สนุกและตื่นเต้น กว่า ระบบเดิม สามารถปิด เปิด เครื่องดนตรี แต่ละชิ้นได้
  อะไร คือ Hardware wavetable
  คำตอบ ก็คือ Sound card รุ่นที่มีตารางเสียงของเครื่องดนตรี อยู่ในตัว Sound card พร้อมตัว DSP ( Digital signal processing ) อยู่ใน Sound card ซึ่งจะมีประโยชน์คือ ให้คุณภาพของเสียง ดีกว่า Software wavetable และไม่กินกำลัง การทำงานของเครื่อง ( กำลังชอง intel cpu)
  คำถาม อะไร คือ Software wavetable
  คำตอบ คือ โปรแกรม ที่ install บน เครื่อง โดยมีการจำลองเสียงเครื่องดนตรีต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องซื้อ Sound card ราคาแพง ๆ ถามว่า คุณภาพสู้ hardware wavetable ได้หรือเปล่า ตอบได้เลยว่า ถ้ามี hardware wavetable ดีๆแล้ว เสียงคนละเรื่องครับ
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation university
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : Education
Blog : ACLA
Blog : Lampang
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC