lovelampang.com
ภาพถ่าย
ทีมงาน
เลือกหน้า (50 ภาพ/หน้า) 1 . 51 . 101 . 151 . 201 . 251 . 301 . 351 . 401 . 451 . 501 . 551 . 601 . 651 . 701 . 751 . 801 . 851
901 . 951 . 1001 . 1051 . 1101 - 1135
( Download .zip 8 แฟ้ม)
สืบค้นหาตาม keyword หรือ page number ::
ตัวอย่าง keyword :: ไหล่หิน, ช้างไทย, สวนสาธารณะ, โรงแรม, ดอยฮาง, เจดีย์ซาวหลัง, วัดพระธาตุ, ศาลากลาง
1101. งานสงกรานต์บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา 2552
1102. งานสงกรานต์บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา 2552
1103. งานสงกรานต์บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา 2552
1104. งานสงกรานต์บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา 2552
1105. ระเบียงหน้ากุฎิ วัดชัยมงคลธรรมวราราม ดูร่มรื่นติดทุ่งนา
1106. พิธียกช่อฟ้า และพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระเจดีย์ วัดชัยมงคลธรรมวราราม
1107. พระพุทธรูปริมรั่วเจดีย์ วัดชัยมงคลธรรมวราราม
1108. ประวัติวัดชัยมงคลธรรมวราราม
1109. ธงศาสนา ในบริเวรวัดชัยมงคลธรรมวราราม
1110. ป้ายผ้าหน้าวัดชัยมงคลธรรมวราราม
1111. ป้ายวัดใหม่ วัดชัยมงคลธรรมวราราม
1112. มีช่องให้นำเงินเข้าไปบรรจุในเจดีย์วัดชัยมงคลธรรมวราราม
1113. ด้านหน้าพระเจดีย์ แลเห็นช่องบรรจุพระธาตุ วัดชัยมงคลธรรมวราราม
1114. ขนมจอก สำหรับถวายพระ อุทิศให้ผู้ล่วงลับ และบรรพบุรุษ
1115. ข้าวต้มมัด สำหรับถวายพระ อุทิศให้ผู้ล่วงลับ และบรรพบุรุษ
1116. ห่อนึ่ง สำหรับถวายพระ อุทิศให้ผู้ล่วงลับ และบรรพบุรุษ
1117. บุหรี่ เมี่ยง หมาก สำหรับถวายพระ อุทิศให้ผู้ล่วงลับ และบรรพบุรุษ
1118. หมาก และใบพลู สำหรับถวายพระ อุทิศให้ผู้ล่วงลับ และบรรพบุรุษ
1119. สวย สำหรับถวายพระ
1120. ข้าวนึ่ง หรือข้าวเหนียว สำหรับถวายพระ
1121. ห่อนึ่งหน่อไม้ดอกที่ผู้สูงอายุนิยมรับประทานในอดีต นำไปถวายพระ
1122. เส้นฉลากใส่ก๋วย ในพิธีทานก๋วยฉลาก
1123. อาหารคาวหวาน ที่ศรัทธาในชุมชนนำมาถวายพระ
1124. ถวายจตุปัจจัย และรับศีลรับพร
1125. ถวายจตุปัจจัย และรับศีลรับพร
1126. จุดเทียนบูชาพระธาตุ
1127. ศรัทธาในหมู่บ้านร่วมกันบริจาคเงินสร้างเจดีย์ วัดชัยมงคลธรรมวราราม
1128. ห้องน้ำสะอาด วัดชัยมงคลธรรมวราราม
1129. จุดเทียน และเทียนสะเดาะเคราะห์บูชาพระธาต
1130. ร่วมลงชื่องดเหล้าเข้าพรรษา วัดชัยมงคลธรรมวราราม
1131. ทำบุญเสร็จก็นั่งฟังธรรม วัดชัยมงคลธรรมวราราม
1132. รับศีลรับพร บ้างก็ศีล 5 บ้างก็ศีล 8
1133. ผู้ปฏิบัติธรรมเข้าแถวตักอาหารเจอย่างเป็นระเบียบ วัดชัยมงคลธรรมวราราม
1134. พระพุทธรูปที่น่าเลื่อมใส วัดชัยมงคลธรรมวราราม
1135. ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมเตรียมออกไปเดินจงกลม 05.40 รอบ วัดชัยมงคลธรรมวราราม
:: ทีมงาน :: ศูนย์สอบ online :: บทความ online :: บทเรียน online :: Free e-mail @thaiall.com :: แนะนำเว็บใหม่
:: thaiabc.com :: thainame.net :: perlphpasp.com :: lovelampang.com
ปรับปรุง : 2552-04-17 (ย้าย script มาที่ thaiall.com)