ตัวอย่างชุดนี้มี 3 ตัวอย่าง
ผมเชื่อว่าท่านต้องอ่าน view source ได้ ... ลองแกะดูนะครับ

thaiall.com
ประโยคที่ 1
ประโยคที่ 2
ประโยคที่ 3
ประโยคที่ 4
ประโยคที่ 5
counterthai.com

หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ

หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ
ตัวอย่างข้างล่างนี้เคยใช้งานจริงที่หน้าแรกของ thaiall.com เมื่อต้นเดือนมกราคม 2544
Vote for thaiall

Click / Day