แฟ้มนี้ถูกปรับปรุงล่าสุด เมื่อ o.k. ไหมครับ
คำสั่งนี้ผมทดลองกับ browser เก่า กับบาง server แล้ว ไม่ ok ครับ
แต่ถ้าทดลองใน PC ล่ะก็ ok ครับ แม้ลองกับ netscape 3
เมื่อทดลองกับ browse ใหม่ อย่าง ie5 หรือ netscape 4 จะใช้ได้
ซึ่งแสดงวันเวลาถูกต้อง เพราะลองที่ hypermart แล้วใช้ได้
แต่ถ้าใช้ netscape 3 หรือ opera 3.5 จะใช้ไม่ได้