โปรแกรมคำนวนนี้ได้ตัวอย่าง source จาก http://www.1for1.com/promo_referal.html
แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข .. นิดหน่อย
Calculator program:
Value 1 : Value 2 : Result :