ลีนุกซ์ (Linux)
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2556-10-06 (ปรับเป็นรุ่น 3)
ขอบซ้ายขอบบน
Linux :
เว็บเพจสำรอง รวมลีนุกซ์ รวม Free web hosting แหล่งโปรแกรม
เพื่อน และ เพื่อนเก่า
ชื่อ - สกุล
- สุวิทย์ สมสุภาพรุ่งยศ
- ประเสริฐ ประสารยา(cat)
- จำลอง น้อยเมือง
- สมพบ จันทร์ต๊ะตื้อ
- อรรถชัย เตชะสาย
- ธรณินทร์ สุรินทร์ปันยศ
- เปรม อุ่นเรือน
- อนุชิต ยอดใจยา
- บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
+ thaiall.com
+ thaiabc.com
+ thainame.net
1. Redhat Enterprise Linux
2. Fedora.com
3. Ubuntu.com
4. Debian.org
5. Freebsd.org
6. CentOS.com
7. LinuxMint.com
8. Kernel.org
9. LinuxSIS
1. thcity.com
2. brinkster.com
3. freeservers
4. 000webhost.com
5. byethost.com
6. fwha
1. เว็บเมลสคลิ๊ป Uebimiau
2. เว็บเมลสคลิ๊ป SquirrelMail
3. Fedora C6 4. Ubuntu 13.10
5. Linux SIS 6.0
6. Plawan Log
News : Fedora + Red Hat
ตั้งใจสนับสนุนให้ผู้เรียนรู้ มีความรู้เบื้องต้นในการเป็น LINUX System Administrator
เพื่อมาช่วยกัน พัฒนาประเทศไทยของพวกเรา ให้เจริญรุ่งเรือง และน่าอยู่ สำหรับลูกหลานในอนาคต
เปิดเนื้อหาทั้งหมด :: รายการคำสั่งที่ได้จาก BusyBox in Tab 10.1
ขอบซ้ายขอบบน
ความหมาย ความเป็นมา เป็นไป
- ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux Operating System) คือ ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ที่พัฒนาต่อยอดมาจากระบบยูนิกส์ (UNIX) ซึ่งยูนิกส์ใช้งานบนเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer) หรือเครื่องเมนเฟรม (Mainframe Computer) ดังนั้นลินุกซ์ถูกปรับปรุงให้ใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) คล้ายกับระบบปฏิบัติการดอส (DOS) หรือระบบปฏิบัติการวินโดว์ (Windows Operating System) ซึ่งลีนุกซ์เป็นซอฟต์แวร์ภายใต้ลิขสิทธิ์จีพีแอล (GPL = GNU Public License) ถูกพัฒนาโดยนักศึกษาชื่อ Linus B. Torvalds จาก University of Helsinki ประเทศ Finland ประกอบการเรียนในวิชาระบบปฏิบัติการ โดยต่อยอดมาจากระบบปฏิบัติการมินิกส์ (Minix Operating System)
- ทีมงานอีสอินไทย (isinthai Team) ได้ศึกษา เรียบเรียง และจดบันทึก เพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการติดตั้ง ทดสอบ และใช้งานในเครื่องบริการที่ใช้ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ โดยหวังว่า นักศึกษา หรือผู้สนใจ จะได้เรียนรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จนมีความรู้ไปขยายผล เพื่อพัฒนาสังคมต่อไปและหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะทำให้ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดตั้งเครื่องบริการ และใช้งานในองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประเทศจีน พัฒนาระบบปฏิบัติการขึ้นมาเอง ประกาศใช้ Red Flag Linux และ Kingsoft WPS Office เป็นซอฟท์แวร์ของจีนไปแล้ว หมายความว่า ลีนุกซ์ คือ ระบบปฏิบัติการ คู่แข่งของ Microsoft Windows ที่ทั้งโลกกำลังจับตามอง และเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่
หากมีข้อผิดพลาด ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเป็นใด โปรดแจ้งทีมงาน
webmaster@thaiall.com
Blog : RHL กับ RHEL
3 มิ.ย.56 เห็นเพื่อนชวนคุยเรื่อง Redhat 6.0 ทำให้นึกขึ้นได้ว่านั่นเป็นระบบปฏิบัติการที่ผมเคยลงสมัยหนุ่ม ๆ เพราะอยู่ CD แผ่นเดียวได้ แต่จำได้ว่าตอนนี้ใคร ๆ ก็ใช้ Fedora มิหนำซ้ำเครื่องหลักที่ใช้อยู่ก็ยังเป็น Redhat 5 พอหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก็ได้คำตอบเรื่อง รุ่นต่าง ๆ ของ Redhat ว่า Redhat Linux 6.0 (Hedwig) เผยแพร่ April 26, 1999 (Linux 2.2.5-15) แล้วก็พัฒนาไปถึง Redhat Linux 9 (Shrike) เผยแพร่ March 31, 2003 (Linux 2.4.20-8)
ขอบซ้ายขอบบน
สารบัญ
กรณีศึกษาจาก Redhat 6.2 -> Fedora Core 4 -> Android 4.01
บทที่ 1 : คำสั่งสำหรับผู้ใช้พื้นฐาน (Basic user command)
  1.1 คำสั่ง ls : แสดงรายชื่อแฟ้มในห้องปัจจุบัน หรือห้องอื่น ๆ ที่ต้องการ 1.2 คำสั่ง chmod : เปลี่ยนสถานะของแฟ้มเช่น Read Write eXecute 1.3 คำสั่ง man : แสดงรายละเอียดของคำสั่ง (Manual) 1.4 คำสั่ง mkdir, rmdir, cd : คำสั่งเกี่ยวกับ Directory หรือ Folder เพื่อสร้าง หรือลบ 1.5 คำสั่ง pico : editor ยอดฮิตใน Linux ที่ต้องมากับ Pine เป็น Text mode ที่ใช้ง่ายที่สุด 1.6 คำสั่ง emacs : editor ยอดฮิตใน Linux ใช้ยากกว่า pico นิดหน่อย 1.7 คำสั่ง vi : editor ยอดฮิตใน Linux ที่ใช้ยากที่สุด 1.8 คำสั่ง id, finger, who, w : โปรแกรมตรวจสอบ username ของตนเอง 1.9 คำสั่ง cat : แสดงข้อมูลในแฟ้มเหมือนคำสั่ง type ในระบบ DOS 1.10 คำสั่ง ifconfig : ดู IP หรือเพิ่ม IP เข้าไปใน linux server 1.11 คำสั่ง netstat : แสดงสถานะของเครือข่าย 1.12 คำสั่ง service : แสดงสถานะโปรแกรมที่เปิดให้บริการ 1.13 คำสั่ง xinetd : แสดงบริการที่เปิดใต้โปรแกรม xinetd 1.14 คำสั่ง whereis : ค้นหาแฟ้มที่ต้องการว่าอยู่ที่ห้องใด 1.15 คำสั่ง cp, rm, mv : จัดการแฟ้มเช่น คัดลอก ลบ และย้าย 1.16 คำสั่ง ping : ตรวจสอบ ip และการเชื่อมต่อ internet 1.17 คำสั่ง env : แสดงค่า environment ปัจจุบัน 1.18 คำสั่ง lynx : Text browser ที่ใช้งานง่าย ใช้ดู source หรือ download ได้ 1.19 คำสั่ง nslookup : แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ name server จาก ip หรือ domain name 1.20 คำสั่ง tail : แสดงส่วนท้ายของแฟ้มที่มีขนาดใหญ่ ต้องข้ามกับ cat ที่ดูตั้งแต่เริ่มแฟ้ม 1.21 คำสั่ง telnet : ใช้ติดต่อเข้า server ต่าง ๆ ตาม port ที่ต้องการ .
บทที่ 2 : คำสั่งสำหรับผู้ใช้ระดับกลาง (Intermediate user command) เพื่อต้องการตรวจสอบระบบ
  2.1 คำสั่ง df : แสดง partition ของ linux พร้อมขนาดที่ใช้ไป 2.2 คำสั่ง du : แสดงพื้นที่ใช้งานในแต่ละ Directory 2.3 คำสั่ง ps : แสดง process ที่กำลังทำงานอยู่ทั้งของเครื่อง และตนเอง 2.4 คำสั่ง kill : ยกเลิก process ที่ทำงานอยู่ 2.5 คำสั่ง find : ค้นหาแฟ้มที่ต้องการภายในทุก ๆ directory ได้ 2.6 คำสั่ง gzip : คลายการบีบอัด หรือแตกแฟ้มประเภท .gz 2.7 คำสั่ง tar : คลายการบีบอัด หรือแตกแฟ้มประเภท .tar 2.8 คำสั่ง last : แสดงรายชื่อผู้ใช้งานระบบปัจจุบันไปถึงอดีต 2.9 คำสั่ง grep : เลือกข้อความที่ต้องการภายในแต่ละบรรทัด 2.10 คำสั่ง date, hwclock : ใช้กำหนด หรือแสดงเวลาปัจจุบัน 2.11 คำสั่ง top : แสดง process ที่ทำงานในปัจจุบัน พร้อม refresh ตลอดเวลา 2.12 คำสั่ง ntsysv และ setup : กำหนดบริการที่ต้องการเปิด หรือปิด เช่น httpd หรือ vsftp 2.13 คำสั่ง route : ใช้กำหนด แสดง ตารางเส้นทาง 2.14 คำสั่ง shutdown, reboot : ใช้ปิดเครื่อง หรือ ปิดและเปิดเครื่องใหม่อย่างถูกวิธี 2.15 คำสั่ง runlevel : คู่กับแฟ้ม /etc/inittab 2.16 คำสั่ง fsck : ซ่อมแซมระบบแฟ้มใน linux 2.17 คำสั่ง chown, chgrp : เปลี่ยนเจ้าของ หรือเปลี่ยนกลุ่ม 2.18 คำสั่ง chkconfig : กำหนด หรือแสดง บริการที่สั่งประมวลผลใน level ต่าง ๆ ขณะเปิดเครื่อง 2.19 คำสั่ง mount, umount : เชื่อมต่ออุปกรณ์ หรือ partition เช่น Diskette หรือ Handy drive 2.20 คำสั่ง mkbootdisk : สร้างแผ่น boot disk เพื่อใช้ boot ระบบ linux ขึ้นมาภายหลัง 2.21 คำสั่ง traceroute : แสดงเลข ip ของเครื่องที่ถูกเชื่อมต่อ ไปยังปลายทางที่ต้องการ 2.22 คำสั่ง rpm : ใช้ตรวจสอบ เพิ่ม หรือลบ package ของระบบ linux เกือบทั้งหมด 2.23 คำสั่ง su : ขอเปลี่ยนตนเองเป็น Super user เพื่อใช้สิทธิสูงสุดในการบริหารระบบ 2.24 คำสั่ง useradd : เพิ่มผู้ใช้รายใหม่เข้าไปในระบบ 2.25 คำสั่ง userdel : ลบผู้ใช้รายเดิม ออกจากระบบ 2.26 คำสั่ง usermod : แก้ไขข้อมูลของผู้ใช้ได้ 2.27 คำสั่ง crontab : ตั้งเวลาสั่งงานคอมพิวเตอร์ 2.28 คำสั่ง lspci : ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อภายในเครื่อง 2.29 คำสั่ง nmap : ตรวจสอบเครือข่ายแบบกวาดทั้งในเครื่อง และ class C .
บทที่ 3 : บทเรียน PERL บทที่ 4 : บทเรียน PHP บทที่ 5 : บทเรียน MYSQL บทที่ 6 : แนะนำเครื่องบริการ บทที่ 7 : การใช้ application บทที่ 8 : ระบบ file และ directory บทที่ 9 : การบริหารระบบ โดย Super User
  บทเรียนการปรับจาก Redhat 9 เป็น Fedora core 4
 1. http://squirrelmail.org/download.php
  ใช้ #rpm -i squirrelmail-1.4.4-1.noarch.rpm
 2. imap ไม่พบใน core4 พบแต่ใน core1 สำหรับ core4 ใช้ dvecot-0.99.14 แทน และ setup เข้าไปเปิดบริการได้
 3. getsebool -a ใช้ดู SELinux Boolean ทั้งหมด
 4. ถ้าต้องการใช้บางโปรแกรม แต่ไม่พบใน setup ก็ต้องใช้ lynx download โปรแกรม
  #lynx ftp://ftp.nectec.or.th/pub/.3/Fedora/core/4/i386/os/Fedora/RPMS/vsftpd-2.0.3-1.i386.rpm
  #rpm -i vsftpd-2.0.3-1.i386.rpm
  #service vsftpd start
 5. พบปัญหาการเปิด ftp ใน xinetd และ vsftpd ชนกัน
  ต้องเข้าไปลบแฟ้ม vsftpd ใน /etc/xinetd.d
  เพื่อให้เหลือเฉพาะ vsftpd ใน /etc/init.d
  ถ้าชนกันจะพบคำว่า 500 OOPS: could not bind listening IPv4 socket จาก ftp ของ client
  ? มีเพื่อนชาวไทยโทรมาถาม แล้วผมก็ตอบอย่างที่เขียนไว้ด้านบนนี้
 6. แก้แฟ้ม /etc/vsftpd/vsftpd.conf
  write_enable=YES
  anon_upload_enable=YES
  anon_mkdir_write_enable=YES
 7. คำสั่งตรวจสอบ server
  #rpm -qa|grep ftp
  #chkconfig --list
  #nmap -sT localhost
  #netstat -a|grep ftp
  #xinetd -d
 8. อ่านจาก http://www.itwizard.info/webboard/view.php?No=545
  ssl_disable = yes
  getsebool httpd_can_network_connect
  setsebool httpd_can_network_connect=1 (แต่ถ้า reboot ก็จะหาย)
  หรือ setsebool -P httpd_can_network_connect=1
  ถ้า set ค้าง ต้องเปิดแฟ้ม /etc/selinux/targeted/booleans.local มาแก้ไข
  ถ้า disable SELINUX จะพบปัญหาหลายอย่างน้อยลง เช่นปัญหาการเปิดบริการ DHCP ก็จะหาย
  โดยเปิดแฟ้ม /etc/selinux/config แล้วกำหนด SELINUX=disabled
 9. สำหรับ user ที่ต้องการใช้ ~user ให้กำหนด #chcon -R -t httpd_user_content_t public_html
 10. FC4 ใช้ dovecot แทน imap รายละเอียดใน 9.78
  ทดสอบ LinuxSIS 5.0 (FC4)
 1. User: root Password: 123456
 2. ping www.thaiall.com
 3. ifconfig
 4. putty 192.168.1.3 Port 22 of SSH User:s01 Password:s01
 5. http://192.168.1.3 User: root Password: 123456
  + เว็บเมล, จัดการโฮมเพจ (Drupal), คลังรูปภาพ (Gallery2), บทเรียนออนไลน์ (Moodle), เปลี่ยนรหัสผ่าน
 6. pwd
 7. service --status-all
 8. top
 9. rpm -qa
 10. vi /etc/hosts เพิ่มคำว่า burin
 11. /etc/init.d/named restart
 12. ping burin
 13. cd /var/www/html/
 14. vi x.htm (for only root)
 15. http://192.168.1.3/x.htm
 16. cd /home/s01/public_html
 17. vi x.htm (for only root)
 18. cd /etc/httpd/conf and vi httpd.conf and Unmark #UserDir public_html
 19. /etc/init.d/httpd restart
 20. http://192.168.1.3/~s01/x.htm
 21. ftp 192.168.1.3 User:s01 Password:s01
 22. /etc/init.d/mysqld start (error)
 23. http://192.168.1.3/drupal/ (User: root Password: 123456 error)
 24. reboot
 25. เปิด firewall ด้วย setup และ enable ใน Firewall configuration
 26. เปิด Secure Shell ด้วย setup และ enable ใน System services
 27. tail -2000 /var/log/httpd/access_log | grep compose
 28. vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
 29. ps -aux |grep nobody
 30. iptables -L แสดงนโยบายของ firewall ผ่านคำสั่งนี้
 31. iptables -A INPUT -p tcp -i eth0 --dport 25 -j REJECT (ปฏิเสธ port 25)
 32. host -t mx sanook.com
 33. iptables -L INPUT --line-numbers
 34. iptables -D INPUT 2
 35. vi /etc/dovecot.conf สำหรับเปิด protocols = imap imaps pop3 pop3s
  แนะนำเว็บไซต์ (Website Guides)
 1. http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Iptables_command
 2. http://www.linux.com/learn/tutorials/311278-stop-spam-on-your-postfix-server-with-spamassassin
 3. http://linux.about.com/library/cmd/blcmdl_1a.htm รวมคำอธิบายคำสั่ง Linux Command
 4. http://www.tldp.org/LDP/intro-linux/html/ Introduction to linux
 5. http://linux.thai.net (Thai Linux Working Group หรือ LTN) มีเรื่องน่าอ่านเยอะ
 6. http://www.thaiall.com/webserver การติดตั้ง webserver ด้วยหลาย ๆ โปรแกรม และหลายบริการ
 7. http://www.windowsnetworking.com/articles_tutorials/Windows_POP3_Service.html (ติดตั้ง pop3 ใน win2003)
 8. ฐาปกรวัจน์ นิ่มนวล tapakornwat@yahoo.com ให้ CD Fedora.com มา 4 แผ่น ผมจึงได้ทดสอบ
 9. http://www.thaifuture.50megs.com/Li_SUcomm.html (นำไปเผยแพร่ต่อ)
  บริการที่น่าสนใจ
 10. http://wq.apnic.net/apnic-bin/whois.pl?searchtext=161.202.192.248 (ตัวอย่างบริการของ apnic whois)
 11. http://www.maxmind.com/app/lookup (ดูชื่อประเทศ จากหมายเลข IP)
วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์
1. เพื่อรวบรวมประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบปฏิบัติการลีนุกซ์เผยแพร่สู่สาธารณะ
2. เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ
3. เพื่อรับข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นมาปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์ขึ้น
เอกสารอ้างอิง
[1] สถิตย์ เรียนพิศ, "ติดตั้งและบริหารระบบ Web Hosting ด้วย ispCP Omega", บริษัทไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด., นนททบุรี, 2553.
เริ่มเรียบเรียงข้อมูล 4 ตุลาคม 2543 (มาตรฐาน xhtml และ css)
ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation university
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : Education
Blog : ACLA
Blog : Lampang
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor