การเขียนโฮมเพจ หรือ การเขียนเว็บเพจ เบื้องต้น

ปรับปรุง : 2549-04-26 (แยกมาจากหน้าแรก)
แผนการสอน (ชุดเล็ก 2548-05-12)
สอนเขียนเว็บเพจด้วย Macromedia Dreamweaver MX
  หน่วยที่ 1 : สร้างเว็บเพจแรก
 1. พิมพ์ abc ใน dream แล้ว save ชื่อ d:\gov\x.htm
 2. ทดสอบเปิดดูผลใน Internet Explore ด้วยการกดปุ่ม F12 แล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้น
 3. เลือกเปิด view [ code, design, code and design ] เพื่อดูความแตกต่าง
 4. ต่อไปใช้ code and design แล้วกดปุ่ม F5 (Refresh) เพื่อดูผลหลังจากแก้ไข code

  หน่วยที่ 2 : สร้างเว็บเพจ 3 หน้า และลิงค์ไปมา
 5. ตัวช่วย Insert ให้กด Ctrl+F2 และฝึกลด ขยายขนาดของ Window นี้
 6. ตัวช่วย Properties ให้กด Ctrl+F3 และฝึกลด ขยายขนาดของ Window นี้
 7. ฝึกเพิ่ม link โดยสนใจเฉพาะ Text และ Link
  เช่น เพิ่ม ไทยออล ไปที่ http://www.thaiall.com เป็นต้น
  HTML code <a href=http://www.thaiall.com>ไทยออล</a>
 8. ฝึกเพิ่ม link ไป y.htm และ z.htm (ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ใน x.htm)
 9. New แฟ้ม y.htm แล้วเพิ่ม 2 link ไปยัง x.htm และ z.htm
 10. New แฟ้ม z.htm แล้วเพิ่ม 2 link ไปยัง x.htm และ y.htm
 11. ทดสอบเปิดแฟ้ม x.htm ใน Internet Explore แล้วทดสอบ click ตาม link ในแฟ้มต่าง ๆ
 12. ปิด dreamweaver และ Internet Explore ให้หมด จากนั้นเริ่มต้นเปิด dreamweaver แล้วเปิดแฟ้ม x.htm มาปรับปรุงใหม่

  หน่วยที่ 3 : ใส่ภาพ และลิงค์ภาพในเว็บเพจ
 13. หาภาพจาก internet นามสกุล .jpg หรือ .gif มาเก็บใน drive c และจำชื่อห้องให้ได้
 14. ในส่วนของ Insert, Image และตามด้วยชื่อภาพ (มีคำว่า file:///c|/ ในช่อง URL แต่จะหายไปเมื่อกดปุ่ม Save)
 15. ในส่วนของ design ให้ click บนภาพแล้วดูส่วนของ properties เพิ่มคำว่า y.htm ในช่อง link เพื่อสร้าง link ให้กับภาพ
 16. ทดสอบเปิดแฟ้ม x.htm ใน Internet Explore แล้วทดสอบ click บนภาพ จะทำให้เปิดเว็บเพจ y.htm ขึ้นมาแทนที่ x.htm

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223