ย้ายสู่ เว็บเพจปริยาย ใน 5 วินาที
(Moving in 5 Seconds)
กรุณารอสักครู่ (Just a moment, please)
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages)
1. http://www.thaiall.com/html/indexo.html
2. http://www.thaiabc.com/html/indexo.html
การสำรองข้อมูล คือ ทางเลือกใหม่ เมื่อทางเลือกที่หนึ่ง เกิดปัญหา
Datatransfer หรือ Bandwidth เคยเป็นปัญหาของ thaiall.com ในช่วง 2542 - 2551
จึงต้องใช้เว็บเพจสำรอง กระจายไปตาม Web Hosting อื่น .. เพื่อลดภาระ และสำรองข้อมูล
หากต้องการ สนับสนุน หรือมีข้อสงสัย ติดต่อ ทีมงานชาวลำปาง 08-1992-7223